LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada oktobris

07/11/2013
IzdrukātNosūtīt
Atzīmējot Riharda Vāgnera 200 gadu jubilejas gadu, Mūzikas lasītava ir papildinājusi savu krājumu ar Laaber-Verlag izdevniecībā publicēto leksikonu „Das Wagner Lexikon” – vērtīgs uzziņu līdzeklis visiem, kurus interesē mākslinieka aizraujošā biogrāfija, viņa mūzika un tās emocionālais devums klausītājam.
Atzīmējot Riharda Vāgnera 200 gadu jubilejas gadu, Mūzikas lasītava ir papildinājusi savu krājumu ar Laaber-Verlag izdevniecībā publicēto leksikonu „Das Wagner Lexikon” – vērtīgs uzziņu līdzeklis visiem, kurus interesē mākslinieka aizraujošā biogrāfija, viņa mūzika un tās emocionālais devums klausītājam.
Ļoti neparasts mūzikas ieraksts – tīra, dzidra Birutas Ozoliņas balss apvienojumā ar aizraujošiem, savdabīgiem dažādu instrumentu pavadījumiem. Latgaliešu, latviešu tautasdziesmas jaunā interpretācijā.
Ļoti neparasts mūzikas ieraksts – tīra, dzidra Birutas Ozoliņas balss apvienojumā ar aizraujošiem, savdabīgiem dažādu instrumentu pavadījumiem. Latgaliešu, latviešu tautasdziesmas jaunā interpretācijā.
"Miguel de Beistegui. Proust as philosopher: the art of metaphor": autors ir francūzis un filozofijas pasniedzējs, kura interešu laukā, pētot metaforas, nonācis Marsela Prusta romāns "Zudušo laiku meklējot". Grāmata ir kas vairāk nekā kārtējais pētījums par Prusta romānu, tā rada vēlēšanos (pār)lasīt un atšifrēt rakstnieka daiļradi. Autora īpašais skatījums ierindo šo grāmatu pie pamata uzziņu izdevumiem par Prustu.
"Miguel de Beistegui. Proust as philosopher: the art of metaphor": autors ir francūzis un filozofijas pasniedzējs, kura interešu laukā, pētot metaforas, nonācis Marsela Prusta romāns "Zudušo laiku meklējot". Grāmata ir kas vairāk nekā kārtējais pētījums par Prusta romānu, tā rada vēlēšanos (pār)lasīt un atšifrēt rakstnieka daiļradi. Autora īpašais skatījums ierindo šo grāmatu pie pamata uzziņu izdevumiem par Prustu.
Kopš seniem laikiem vīriešu apģērbs ļāvis atpazīt varas un monarhijas, militāros režīmus un valdīšanas laikus. Gan ceremoniju tērps, gan kažokādas mētelis norāda uz valkātāja statusu. Grāmata pēta varas izpausmes apģērbā sākot no civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsdienām dažās pasaules daļās. Bagātīgas ilustrācijas. Noderēs gan vēstures, gan mākslas pētniekiem.
Kopš seniem laikiem vīriešu apģērbs ļāvis atpazīt varas un monarhijas, militāros režīmus un valdīšanas laikus. Gan ceremoniju tērps, gan kažokādas mētelis norāda uz valkātāja statusu. Grāmata pēta varas izpausmes apģērbā sākot no civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsdienām dažās pasaules daļās. Bagātīgas ilustrācijas. Noderēs gan vēstures, gan mākslas pētniekiem.
”The Phenomenology of Modern Art: Exploding Deleuze, Illuminating Style”: īru filozofs P. Krouters (Crowther) no fenomenoloģijas skatu punkta analizē stila nozīmi 20. gs mākslā. Autors parāda Kanta, Nīčes ideju nozīmi dažādu stilu veidošanās procesā, īpaši akcentējot Delēza lomu abstraktās mākslas interpretācijā.
”The Phenomenology of Modern Art: Exploding Deleuze, Illuminating Style”: īru filozofs P. Krouters (Crowther) no fenomenoloģijas skatu punkta analizē stila nozīmi 20. gs mākslā. Autors parāda Kanta, Nīčes ideju nozīmi dažādu stilu veidošanās procesā, īpaši akcentējot Delēza lomu abstraktās mākslas interpretācijā.
"Alexander, J. The dark side of modernity":  nozīmīgā kultūras teorētiķa modernitātes problēmai veltīto eseju krājums.  Autors  vērtē Vēbera, Eizenštata, Pārsona, Zimmela u.c. sociologu teorijas un to aktualitāti mūsdienās.
"Alexander, J. The dark side of modernity": nozīmīgā kultūras teorētiķa modernitātes problēmai veltīto eseju krājums. Autors vērtē Vēbera, Eizenštata, Pārsona, Zimmela u.c. sociologu teorijas un to aktualitāti mūsdienās.
"Corpora and Language Education" kritiski aplūko korpusa lingvistikas galvenos jēdzienus, skata, kā rakstītie un runātie korpusi tiek izmantoti uzņēmējdarbības, veselības aprūpes, tiesu lingvistikas, tulkošanas studiju, leksikogrāfijas, literatūras, kritiskā diskursa analīzes u.c. jomās.
"Corpora and Language Education" kritiski aplūko korpusa lingvistikas galvenos jēdzienus, skata, kā rakstītie un runātie korpusi tiek izmantoti uzņēmējdarbības, veselības aprūpes, tiesu lingvistikas, tulkošanas studiju, leksikogrāfijas, literatūras, kritiskā diskursa analīzes u.c. jomās.
Sērija  „Mathematics and culture” sasaista matemātiku ar teātri, literatūru, arhitektūru, mākslu, kino, medicīnu, deju un mūziku un parāda ciešo saikni starp matemātiku, mākslu un kultūru.
Sērija „Mathematics and culture” sasaista matemātiku ar teātri, literatūru, arhitektūru, mākslu, kino, medicīnu, deju un mūziku un parāda ciešo saikni starp matemātiku, mākslu un kultūru.
"Biomechanics of Skeletal Muscles": bagātīgi ilustrēts izdevums par muskuļiem – no šķiedrām līdz muskuļu biomehānikai. Grāmatas autori ir vadoši šīs jomas speciālisti V. Zaciorskis un B. Priluckis; Priluckis  doktora grādu ieguvis Rīgā, Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtā.
"Biomechanics of Skeletal Muscles": bagātīgi ilustrēts izdevums par muskuļiem – no šķiedrām līdz muskuļu biomehānikai. Grāmatas autori ir vadoši šīs jomas speciālisti V. Zaciorskis un B. Priluckis; Priluckis doktora grādu ieguvis Rīgā, Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtā.
Zinātnieki daudzus gadu desmitus mēģinājuši izprast, kā smadzeņu darbība ir saistīta ar uzvedību. Mūsdienu gēnu un molekulārā pētniecība radījusi zināšanu bāzi, kas ļauj skaidrot šo procesu arvien detalizētāk un pilnīgāk. "Principles of Neural Science" piektais izdevums ir atjaunināts un papildināts ar jaunākajiem klīniskajiem pētījumiem.
Zinātnieki daudzus gadu desmitus mēģinājuši izprast, kā smadzeņu darbība ir saistīta ar uzvedību. Mūsdienu gēnu un molekulārā pētniecība radījusi zināšanu bāzi, kas ļauj skaidrot šo procesu arvien detalizētāk un pilnīgāk. "Principles of Neural Science" piektais izdevums ir atjaunināts un papildināts ar jaunākajiem klīniskajiem pētījumiem.
"The Vienna Conventions on the Law of Treaties: a commentary": starptautiskās līgumu tiesības ir viena no nozīmīgākajām starptautisko tiesību nozarēm. Senāk pazīstamas kā paražu tiesības, ar 1969. un 1986. g. konvencijām tās tiek kodificētas par starptautisko līgumu tiesībām. Nozares profesionāļiem tiek piedāvāts apjomīgs divsējumu uzziņu izdevums, kas ietver ne vien abu minēto tiesību avotu tekstus, bet arī  izsmeļošu un vispusīgu to analīzi.
"The Vienna Conventions on the Law of Treaties: a commentary": starptautiskās līgumu tiesības ir viena no nozīmīgākajām starptautisko tiesību nozarēm. Senāk pazīstamas kā paražu tiesības, ar 1969. un 1986. g. konvencijām tās tiek kodificētas par starptautisko līgumu tiesībām. Nozares profesionāļiem tiek piedāvāts apjomīgs divsējumu uzziņu izdevums, kas ietver ne vien abu minēto tiesību avotu tekstus, bet arī izsmeļošu un vispusīgu to analīzi.
Izglītība, nodarbinātības politika, pensijas ir nešķirami saistītas. Eiropas izglītības standarti ir tālu no ideāla, masveida bezmaksas izglītība ir novedusi pie viduvējības. Izglītībai jābūt ciešāk saistītai ar nodarbinātību un jābūt vērstai uz izcilību. Darbs ir iespēja, nevis tiesības.
Izglītība, nodarbinātības politika, pensijas ir nešķirami saistītas. Eiropas izglītības standarti ir tālu no ideāla, masveida bezmaksas izglītība ir novedusi pie viduvējības. Izglītībai jābūt ciešāk saistītai ar nodarbinātību un jābūt vērstai uz izcilību. Darbs ir iespēja, nevis tiesības.
Rokasgrāmata apdāvināto bērnu izglītības jautājumos, sniedz izsmeļošu pārskatu par šajā jomā veiktajiem empīriskajiem pētījumiem.
Rokasgrāmata apdāvināto bērnu izglītības jautājumos, sniedz izsmeļošu pārskatu par šajā jomā veiktajiem empīriskajiem pētījumiem.
"Transformations in Central Europe between 1989 and 2012: geopolitical, cultural, and socioeconomic shifts": pētījums par sarežģīto pāreju no komunisma ēras uz demokrātiju skar jūtīgus atmiņu tematus – Uzvaras dienas svinēšanu, postpadomju atribūtu saglabāšanu u.c. Detalizēti analizēts vecās kārtības lūzuma punkts un tā priekšvēstneši.
"Transformations in Central Europe between 1989 and 2012: geopolitical, cultural, and socioeconomic shifts": pētījums par sarežģīto pāreju no komunisma ēras uz demokrātiju skar jūtīgus atmiņu tematus – Uzvaras dienas svinēšanu, postpadomju atribūtu saglabāšanu u.c. Detalizēti analizēts vecās kārtības lūzuma punkts un tā priekšvēstneši.
"Soviet society in the era of late socialism, 1964 – 1985": krājuma pamatā L. Brežņeva valdīšanas periodam veltītas konferences materiāli. Viens no pirmajiem darbiem par ikdienas dzīves parādībām vēlīnā sociālisma laikā. Skatīta vidusšķira, patēriņš, morāle, īpašuma attiecības, brīvprātīga iesaistīšanās sociālisma celtniecībā, seksualitāte un popkultūra padomju republikās.
"Soviet society in the era of late socialism, 1964 – 1985": krājuma pamatā L. Brežņeva valdīšanas periodam veltītas konferences materiāli. Viens no pirmajiem darbiem par ikdienas dzīves parādībām vēlīnā sociālisma laikā. Skatīta vidusšķira, patēriņš, morāle, īpašuma attiecības, brīvprātīga iesaistīšanās sociālisma celtniecībā, seksualitāte un popkultūra padomju republikās.
"Стресс, выгорание, совладание в современном контексте": pētījums par stresu kā būtisku sociālu parādību. Problēmas pēc traumatiskiem atgadījumiem, pārtrauktas grūtniecības, mūsdienu pasaules kara konfliktu radītais stress. Jaunā starpdisciplinārā rakursā parādīti stresa apvaldīšanas un uzveikšanas mehānismi.
"Стресс, выгорание, совладание в современном контексте": pētījums par stresu kā būtisku sociālu parādību. Problēmas pēc traumatiskiem atgadījumiem, pārtrauktas grūtniecības, mūsdienu pasaules kara konfliktu radītais stress. Jaunā starpdisciplinārā rakursā parādīti stresa apvaldīšanas un uzveikšanas mehānismi.
"Алексеев, М.А. Энциклопедия военной разведки, 1918-1945 гг.": informācija par 1593 personām, kas darbojušās militārajā izlūkošanā. No Baltijas valstu pārstāvjiem visvairāk ir bijuši latvieši – 79 (igauņi – 25, lietuvieši – 5).
"Алексеев, М.А. Энциклопедия военной разведки, 1918-1945 гг.": informācija par 1593 personām, kas darbojušās militārajā izlūkošanā. No Baltijas valstu pārstāvjiem visvairāk ir bijuši latvieši – 79 (igauņi – 25, lietuvieši – 5).
"Барышников, В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны", balstoties dokumentu izpētē, skaidro, kāpēc 2. Pasaules kara laikā somi veido SS vienības. Somu militāro vienību darbība Ukrainā, Dienvidkrievijā un Ziemeļkaukāzā.
"Барышников, В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны", balstoties dokumentu izpētē, skaidro, kāpēc 2. Pasaules kara laikā somi veido SS vienības. Somu militāro vienību darbība Ukrainā, Dienvidkrievijā un Ziemeļkaukāzā.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18