LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada septembrī

14/10/2013
IzdrukātNosūtīt
"Aizmirstie karavīri: ebreji Latvijas armijā 1918.-1940. gadā": Ēriks Jēkabsons izpētījis iepriekš neizmantotus Latvijas Valsts vēstures arhīva avotus, atklājot jaunus datus par ebreju tautības karavīru, īpaši virsnieku, sanitārvirsnieku un kara ierēdņu, dalību Latvijas armijā.
"Aizmirstie karavīri: ebreji Latvijas armijā 1918.-1940. gadā": Ēriks Jēkabsons izpētījis iepriekš neizmantotus Latvijas Valsts vēstures arhīva avotus, atklājot jaunus datus par ebreju tautības karavīru, īpaši virsnieku, sanitārvirsnieku un kara ierēdņu, dalību Latvijas armijā.
"Pulcējieties zem latviešu karogiem!" vēsta par strēlnieku cīņām gan Pirmā pasaules kara laikā, gan Krievijas pilsoņu kara frontēs. Uzzinām interesantus faktus par strēlnieku medicīnisko aprūpi, strēlniekiem rakstniekiem, māksliniekiem, aktieriem, sportistiem. Izdevums bagātīgi ilustrēts ar fotogrāfijām.
"Pulcējieties zem latviešu karogiem!" vēsta par strēlnieku cīņām gan Pirmā pasaules kara laikā, gan Krievijas pilsoņu kara frontēs. Uzzinām interesantus faktus par strēlnieku medicīnisko aprūpi, strēlniekiem rakstniekiem, māksliniekiem, aktieriem, sportistiem. Izdevums bagātīgi ilustrēts ar fotogrāfijām.
Krājumā aprakstīti 14 konflikti pasaules ūdeņos, sākot ar antīko pasauli 480. g. p.m.ē. līdz Cusimas kaujai 1905. gadā. Grāmatā atrodamas diagrammas un kauju plāni.
Krājumā aprakstīti 14 konflikti pasaules ūdeņos, sākot ar antīko pasauli 480. g. p.m.ē. līdz Cusimas kaujai 1905. gadā. Grāmatā atrodamas diagrammas un kauju plāni.
"Handbook of the Sociology of the Military" apkopoti dažādu valstu militāro lietu teorētiķu un praktiķu raksti. Skatīta militārā kultūra, civilo iedzīvotāju un militāristu attiecības, minoritāšu problēma armijā, sievietes militāristes u.c., kā arī iezīmēta 21. gs. armijas vīzija.
"Handbook of the Sociology of the Military" apkopoti dažādu valstu militāro lietu teorētiķu un praktiķu raksti. Skatīta militārā kultūra, civilo iedzīvotāju un militāristu attiecības, minoritāšu problēma armijā, sievietes militāristes u.c., kā arī iezīmēta 21. gs. armijas vīzija.
"Lutheran Churches in Early Modern Europe": pētīts, kā reformācija maina jauno laiku baznīcu arhitektūru – ēku ārējo veidolu, iekārtojumu, mākslas darbus, lūgšanas un sakramentus. Skatītas arī Skandināvijas un Baltijas reģiona baznīcas.
"Lutheran Churches in Early Modern Europe": pētīts, kā reformācija maina jauno laiku baznīcu arhitektūru – ēku ārējo veidolu, iekārtojumu, mākslas darbus, lūgšanas un sakramentus. Skatītas arī Skandināvijas un Baltijas reģiona baznīcas.
Вестготская правда (Книга приговоров): латинский текст, перевод, исследование. „Vestgotu tiesa” ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku tiesību avotiem Rietumeiropā. Ietver pirmās barbaru karalistes Vestgotu valsts valdnieku izdoto likumu kodifikāciju (7.gs.vidus un 8.gs.sākums).
Вестготская правда (Книга приговоров): латинский текст, перевод, исследование. „Vestgotu tiesa” ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku tiesību avotiem Rietumeiropā. Ietver pirmās barbaru karalistes Vestgotu valsts valdnieku izdoto likumu kodifikāciju (7.gs.vidus un 8.gs.sākums).
Pirmais vispusīgais apcerējums par frazeoloģiskiem aizguvumiem. Balstīts latviešu valodas izpētē, tomēr tālu pārsniedz vienas valodas ietvarus. Darbā aprakstīti cēloņi un motivācija, frazeoloģisko aizguvumu vienību procesi un rezultāti. Aplūkotas frazeoloģijas vispārējās teorijas, valodu kontakti un aizguvumi.
Pirmais vispusīgais apcerējums par frazeoloģiskiem aizguvumiem. Balstīts latviešu valodas izpētē, tomēr tālu pārsniedz vienas valodas ietvarus. Darbā aprakstīti cēloņi un motivācija, frazeoloģisko aizguvumu vienību procesi un rezultāti. Aplūkotas frazeoloģijas vispārējās teorijas, valodu kontakti un aizguvumi.
Digitālās ekonomikas rokasgrāmata – no infrastruktūras, standartiem un platformām līdz ekonomiskiem, uzņēmējdarbības un digitālās vides politikas aspektiem. Elektroniskās norēķinu sistēmas, mobilā telefonija, B2B, cenas digitālā ekonomikā, reputācija un reklāma internetā, lietotāju radīts saturs u.c.
Digitālās ekonomikas rokasgrāmata – no infrastruktūras, standartiem un platformām līdz ekonomiskiem, uzņēmējdarbības un digitālās vides politikas aspektiem. Elektroniskās norēķinu sistēmas, mobilā telefonija, B2B, cenas digitālā ekonomikā, reputācija un reklāma internetā, lietotāju radīts saturs u.c.
Mūsdienīgs skatījums uz ekonomikas prognozēšanu. Aizvien pieaugošais datu apjoms un datorizācija ļauj radīt komplicētākus modeļus. Skatītas ekonomikas prognozēšanas iespējas arī ar prognozēšanu retāk saistītās nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, vēlēšanu sistēmu, laika prognožu un klimata kontroles jomās.
Mūsdienīgs skatījums uz ekonomikas prognozēšanu. Aizvien pieaugošais datu apjoms un datorizācija ļauj radīt komplicētākus modeļus. Skatītas ekonomikas prognozēšanas iespējas arī ar prognozēšanu retāk saistītās nozarēs, piemēram, veselības aprūpes, vēlēšanu sistēmu, laika prognožu un klimata kontroles jomās.
Sociālo pārmaiņu ietekme uz sociālajām struktūrām: plaša statistiska analīze par 28 pasaules valstīm ar dažādiem politiskajiem režīmiem. Lai veicinātu sociālo saliedētību un harmoniju, autori aicina pievērst lielāku uzmanību sabiedrības kopējām vajadzībām, ievērojot tās dažādību un īpatnības  pieaugošās nevienlīdzības apstākļos.
Sociālo pārmaiņu ietekme uz sociālajām struktūrām: plaša statistiska analīze par 28 pasaules valstīm ar dažādiem politiskajiem režīmiem. Lai veicinātu sociālo saliedētību un harmoniju, autori aicina pievērst lielāku uzmanību sabiedrības kopējām vajadzībām, ievērojot tās dažādību un īpatnības pieaugošās nevienlīdzības apstākļos.
Aktuāls skatījums uz "morālās panikas" fenomenu, t.sk. mediju studiju, literatūrzinātnes, vēstures, tieslietu, socioloģijas perspektīvā. Autoru vidū Nachman Ben-Yehuda, Erich Goode, Joel Best, Chas Critcher, Mary DeYoung, Alan Hunt, Toby Miller, Willem Schinkel, Kenneth Thompson, Sheldon Ungar, Grazyna Zajdow.
Aktuāls skatījums uz "morālās panikas" fenomenu, t.sk. mediju studiju, literatūrzinātnes, vēstures, tieslietu, socioloģijas perspektīvā. Autoru vidū Nachman Ben-Yehuda, Erich Goode, Joel Best, Chas Critcher, Mary DeYoung, Alan Hunt, Toby Miller, Willem Schinkel, Kenneth Thompson, Sheldon Ungar, Grazyna Zajdow.
Trīs sējumu enciklopēdija par radošiem un inovatīviem procesiem uzņēmējdarbībā: ekonomikas, menedžmenta, psiholoģijas, antropoloģijas, tiesību, politikas, tehnoloģiju, izglītības un mākslas perspektīvas. Radošuma nozīme zināšanu pārvaldības un ekonomiskas ilgtspējas kontekstā.
Trīs sējumu enciklopēdija par radošiem un inovatīviem procesiem uzņēmējdarbībā: ekonomikas, menedžmenta, psiholoģijas, antropoloģijas, tiesību, politikas, tehnoloģiju, izglītības un mākslas perspektīvas. Radošuma nozīme zināšanu pārvaldības un ekonomiskas ilgtspējas kontekstā.
Apdāvinātības rokasgrāmata: kas ir talants, kā to izmērīt, kā tas veidojas un attīstās. Apdāvināto bērnu izglītība un dažādi apdāvinātības veidi – no matemātikas līdz vadītāja talantam.
Apdāvinātības rokasgrāmata: kas ir talants, kā to izmērīt, kā tas veidojas un attīstās. Apdāvināto bērnu izglītība un dažādi apdāvinātības veidi – no matemātikas līdz vadītāja talantam.
Eiropas izglītības veiksmes stāsta – Somijas – izglītības pētniecības institūta darbs, kas veltīts kolēģu grupu mentordarbībai – zināšanu un prasmju pārneses praksei, kas īpaši nozīmīga jauno pedagogu profesionālajā pilnveidē.
Eiropas izglītības veiksmes stāsta – Somijas – izglītības pētniecības institūta darbs, kas veltīts kolēģu grupu mentordarbībai – zināšanu un prasmju pārneses praksei, kas īpaši nozīmīga jauno pedagogu profesionālajā pilnveidē.
Aizraujoši un vēsturiskā griezumā skatīta skolotāja loma un statuss sabiedrībā. Kā vecāki un skolēni uztver skolotājus un ko no viņiem sagaida. Par klasiku kļuvuša darba pārpublicējums.
Aizraujoši un vēsturiskā griezumā skatīta skolotāja loma un statuss sabiedrībā. Kā vecāki un skolēni uztver skolotājus un ko no viņiem sagaida. Par klasiku kļuvuša darba pārpublicējums.
"Introduction to the senses: from biology to computer science": cilvēka maņas svarīgas ne tikai bioloģijā, bet arī cilvēka un datora mijiedarbībā, robotikā un citās jomās, kas saistītas ar datorzinātnēm. Izmantojot teoriju kā pamatu, grāmatu papildina plaša spektra sensori pētījumi. Grāmata lieti noderēs, izstrādājot dažādas virtuālās vides un saskarnes.
"Introduction to the senses: from biology to computer science": cilvēka maņas svarīgas ne tikai bioloģijā, bet arī cilvēka un datora mijiedarbībā, robotikā un citās jomās, kas saistītas ar datorzinātnēm. Izmantojot teoriju kā pamatu, grāmatu papildina plaša spektra sensori pētījumi. Grāmata lieti noderēs, izstrādājot dažādas virtuālās vides un saskarnes.
Zooloģisko dārzu vēsture pasaulē līdz šim maz pētīta. Zoodārzu pirmsākumi meklējami renesanses laikmetā, kad aristokrāti izrāda eksotiskus dzīvniekus privātās manēžās. 19. gadsimtā kolonizācijas laikā dārzu izplatība pasaulē paplašinās. Grāmatā plaši skatītas pārmaiņas sociālajā attieksmē pret  savvaļas dzīvniekiem, kuri iesprostoti krātiņos.
Zooloģisko dārzu vēsture pasaulē līdz šim maz pētīta. Zoodārzu pirmsākumi meklējami renesanses laikmetā, kad aristokrāti izrāda eksotiskus dzīvniekus privātās manēžās. 19. gadsimtā kolonizācijas laikā dārzu izplatība pasaulē paplašinās. Grāmatā plaši skatītas pārmaiņas sociālajā attieksmē pret savvaļas dzīvniekiem, kuri iesprostoti krātiņos.
Grāmatā skatīta ilgtspējīga transporta plānošana pilsētvidē. Tiek piedāvāts plāns, kā dažādus pārvietošanās līdzekļus padarīt ērtākus, ilgtspējīgākus un veselībai draudzīgus. Analizēti veiksmīgie projekti pasaulē.
Grāmatā skatīta ilgtspējīga transporta plānošana pilsētvidē. Tiek piedāvāts plāns, kā dažādus pārvietošanās līdzekļus padarīt ērtākus, ilgtspējīgākus un veselībai draudzīgus. Analizēti veiksmīgie projekti pasaulē.
"Physics and technology for future presidents: an introduction to the essential physics every world leader needs to know": svarīgākā informācija fizikā, kas studentam ir nepieciešama, lai saprastu mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju būtību. Grāmata aptver tēmu loku no enerģijas līdz klimata maiņai, no spiegošanas tehnoloģijām līdz kvantu datoriem. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas ir vērts ieskatīties šajā grāmatā.
"Physics and technology for future presidents: an introduction to the essential physics every world leader needs to know": svarīgākā informācija fizikā, kas studentam ir nepieciešama, lai saprastu mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju būtību. Grāmata aptver tēmu loku no enerģijas līdz klimata maiņai, no spiegošanas tehnoloģijām līdz kvantu datoriem. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas ir vērts ieskatīties šajā grāmatā.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19