LNB krājuma jaunieguvumi: 2014.gada februāris

06/03/2014
IzdrukātNosūtīt
"The cultural politics of Europe: European capitals of culture and European Union since 1980s": Grāmatā analizēta ES kultūras politika, īpašu uzmanību veltot Eiropas kultūras galvaspilsētu programmām, kas aizsākušās 1986.gadā Florencē. Kultūra kļuvusi  par vienu no svarīgākajām  jomām Eiropas integrācijas procesā, un pēdējā laikā tai pievērsta liela pētnieku uzmanība. Arī Eiropas ekonomika  cer uz nozīmīgu pievienoto vērtību no radošo industriju u.c. kultūras aktivitāšu attīstības.
"The cultural politics of Europe: European capitals of culture and European Union since 1980s": Grāmatā analizēta ES kultūras politika, īpašu uzmanību veltot Eiropas kultūras galvaspilsētu programmām, kas aizsākušās 1986.gadā Florencē. Kultūra kļuvusi par vienu no svarīgākajām jomām Eiropas integrācijas procesā, un pēdējā laikā tai pievērsta liela pētnieku uzmanība. Arī Eiropas ekonomika cer uz nozīmīgu pievienoto vērtību no radošo industriju u.c. kultūras aktivitāšu attīstības.
"Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History: 1962-2002": Apgāda Phaidon skatījums uz 25 nozīmīgākajām starptautiskām mūsdienu mākslas izstādēm 20.gs. otrajā pusē, kurām ir paliekoša vieta mākslas vēsturē. Atziņas, fragmenti no izstāžu katalogiem un līdz šim nepublicēti materiāli, kas vēsta par būtiskām tendencēm mūsdienu mākslā gan konkrētā valstī, gan globālā mērogā.
"Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History: 1962-2002": Apgāda Phaidon skatījums uz 25 nozīmīgākajām starptautiskām mūsdienu mākslas izstādēm 20.gs. otrajā pusē, kurām ir paliekoša vieta mākslas vēsturē. Atziņas, fragmenti no izstāžu katalogiem un līdz šim nepublicēti materiāli, kas vēsta par būtiskām tendencēm mūsdienu mākslā gan konkrētā valstī, gan globālā mērogā.
Raimonda Paula nošu grāmata „100 populārākās un jaunākās dziesmas + CD ar fonogrammām”. Krājumā apkopotas komponista izvēlētas dziesmas no „zelta” repertuāra ar tautā pazīstamu dzejnieku tekstiem. Grāmata ir pieejama atsevišķi un īpašā komplektā, kurā ietilpst CD ar 20 populāru dziesmu instrumentālajiem pavadījumiem. Komplekts būs noderīgs vokālajiem kolektīviem, ansambļiem, solistiem un citiem interesentiem, kuri instrumentālo versiju pavadījumā šīs dziesmas varēs izpildīt paši.
Raimonda Paula nošu grāmata „100 populārākās un jaunākās dziesmas + CD ar fonogrammām”. Krājumā apkopotas komponista izvēlētas dziesmas no „zelta” repertuāra ar tautā pazīstamu dzejnieku tekstiem. Grāmata ir pieejama atsevišķi un īpašā komplektā, kurā ietilpst CD ar 20 populāru dziesmu instrumentālajiem pavadījumiem. Komplekts būs noderīgs vokālajiem kolektīviem, ansambļiem, solistiem un citiem interesentiem, kuri instrumentālo versiju pavadījumā šīs dziesmas varēs izpildīt paši.
Pedagoģijas zinātnieces asoc. prof. Annas Līdumas monogrāfija „Pirmsskolas pedagoģijas teorija praksei” veidota uz zinātisko rakstu izpētes bāzes, analizējot pirmsskolēna muzikalitāti, kas mērķtiecīgi sekmē bērna pilnvērtīgu attīstību. Krājums būs noderīgs vecākiem, bērnudārzu audzinātājiem un studentiem – topošajiem bērnu audzinātājiem, kā arī ikvienam interesentam, kam vērtība ir mūzika un bērni.
Pedagoģijas zinātnieces asoc. prof. Annas Līdumas monogrāfija „Pirmsskolas pedagoģijas teorija praksei” veidota uz zinātisko rakstu izpētes bāzes, analizējot pirmsskolēna muzikalitāti, kas mērķtiecīgi sekmē bērna pilnvērtīgu attīstību. Krājums būs noderīgs vecākiem, bērnudārzu audzinātājiem un studentiem – topošajiem bērnu audzinātājiem, kā arī ikvienam interesentam, kam vērtība ir mūzika un bērni.
"Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation": Trīs sējumu izdevums sniedz detalizētu ieskatu valodas un telpas attiecību pētniecībā. Tradicionāli pētīta telpas konceptualizācija dialektos, taču pētnieki arvien vairāk pievēršas jaunām tendencēm, kuras izraisa runātāju mobilitāte un komunikācijas tehnoloģiju izplatība mūsdienās.
"Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation": Trīs sējumu izdevums sniedz detalizētu ieskatu valodas un telpas attiecību pētniecībā. Tradicionāli pētīta telpas konceptualizācija dialektos, taču pētnieki arvien vairāk pievēršas jaunām tendencēm, kuras izraisa runātāju mobilitāte un komunikācijas tehnoloģiju izplatība mūsdienās.
"Самый полный словарь ненормативной лексики": grāmatā ietverti 16 000 vārdu un 4000 frazeoloģisku vienību.
"Самый полный словарь ненормативной лексики": grāmatā ietverti 16 000 vārdu un 4000 frazeoloģisku vienību.
Profesora un rakstnieka V. Berdinska grāmata veltīta modernisma un avangarda virzieniem 20. gs. krievu dzejā. Aprakstīti vairāk kā 40 dzejnieki – "vecie" un "jaunie" simbolisti, akmeisti, futūristi, imažinisti, ОБэРИу un tie, kas neietilpst nevienā virzienā
Profesora un rakstnieka V. Berdinska grāmata veltīta modernisma un avangarda virzieniem 20. gs. krievu dzejā. Aprakstīti vairāk kā 40 dzejnieki – "vecie" un "jaunie" simbolisti, akmeisti, futūristi, imažinisti, ОБэРИу un tie, kas neietilpst nevienā virzienā
"The Anthropology of Texts, Persons and Publics": Ko par sabiedrību var pavēstīt mutvārdu un rakstītā valoda? Kā dažādās kultūrās tiek radīts teksts, kā tas veido sabiedrību un indivīdus? Pētot tekstualitāti no dažādiem aspektiem, izmantojot piemērus no Āfrikas un citām valstīm, grāmata cenšas rast atbildes uz šiem jautājumiem. Tematika aptver žanra lomu, veidus, kādos mutvārdi sniedzas viņpus „šeit un tagad”, atklāj teksta un materiālās pasaules sarežģītās attiecības.
"The Anthropology of Texts, Persons and Publics": Ko par sabiedrību var pavēstīt mutvārdu un rakstītā valoda? Kā dažādās kultūrās tiek radīts teksts, kā tas veido sabiedrību un indivīdus? Pētot tekstualitāti no dažādiem aspektiem, izmantojot piemērus no Āfrikas un citām valstīm, grāmata cenšas rast atbildes uz šiem jautājumiem. Tematika aptver žanra lomu, veidus, kādos mutvārdi sniedzas viņpus „šeit un tagad”, atklāj teksta un materiālās pasaules sarežģītās attiecības.
"Resting Reality: Social Construction and Social Critique": Teorētiķi lieto apzīmējumu „sociāla konstrukcija”, lai uzsvērtu, ka tas, kas tiek saukts par „dabisku”, vismaz daļēji ir sociāls, turklāt šai maskēšanai ir politiska nozīme. Balstoties feminisma un kritiskajās rasu teorijās, autore piedāvā savu versiju par dzimtes un rases novietojumu reālistiskā sociālā ontoloģijā.
"Resting Reality: Social Construction and Social Critique": Teorētiķi lieto apzīmējumu „sociāla konstrukcija”, lai uzsvērtu, ka tas, kas tiek saukts par „dabisku”, vismaz daļēji ir sociāls, turklāt šai maskēšanai ir politiska nozīme. Balstoties feminisma un kritiskajās rasu teorijās, autore piedāvā savu versiju par dzimtes un rases novietojumu reālistiskā sociālā ontoloģijā.
Grāmatas autors franču vēsturnieks Pols Vens bija viens no tuvākajiem Mišela Fuko draugiem. Kā draugam un kolēģim viņam ir bijusi izdevība būt līdzās Fuko daudzu ideju tapšanas laikā, tāpēc grāmata ir vairāk nekā parasta biogrāfija – tā ir viena zinātnieka veltījums otram. Grāmata izklīdina maldīgus priekšstatus par Fuko un no laika distances un citas disciplīnas viedokļa raksturo šobrīd plaši aprobētos Fuko jēdzienus: diskurss, dispozīcija, vienlīdzība, ģenealoģija, arheoloģija u.c.
Grāmatas autors franču vēsturnieks Pols Vens bija viens no tuvākajiem Mišela Fuko draugiem. Kā draugam un kolēģim viņam ir bijusi izdevība būt līdzās Fuko daudzu ideju tapšanas laikā, tāpēc grāmata ir vairāk nekā parasta biogrāfija – tā ir viena zinātnieka veltījums otram. Grāmata izklīdina maldīgus priekšstatus par Fuko un no laika distances un citas disciplīnas viedokļa raksturo šobrīd plaši aprobētos Fuko jēdzienus: diskurss, dispozīcija, vienlīdzība, ģenealoģija, arheoloģija u.c.
Teoloģiskās domas attīstība pēc Reformācijas, grieķu traģēdiju jaunatklāšana, kā arī saskaršanās ar upurēšanas kultūru Amerikas reģionos  16.gs. rosināja sarežģītas un kaislīgus strīdus par upurēšanas praksi. Grāmatā „Sacrifice and modern thought” aplūkots, kā aizraušanās ar šo tematiku izpaužas mūsdienās, kā tā ir ietekmējusi teoloģisikās debates, literāro iztēli un antropoloģijas teoriju.
Teoloģiskās domas attīstība pēc Reformācijas, grieķu traģēdiju jaunatklāšana, kā arī saskaršanās ar upurēšanas kultūru Amerikas reģionos 16.gs. rosināja sarežģītas un kaislīgus strīdus par upurēšanas praksi. Grāmatā „Sacrifice and modern thought” aplūkots, kā aizraušanās ar šo tematiku izpaužas mūsdienās, kā tā ir ietekmējusi teoloģisikās debates, literāro iztēli un antropoloģijas teoriju.
Grāmata „The Gnostics: Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity” piedāvā aizraujošu diskusiju par gnosticisma koncepciju un agrīnās kristietības dažādo iedabu. Tās ietvaros meklētas atbildes uz jautājumiem: Kas bija gnostiķi? Kā gnosticisma kustība ietekmēja agrīnās kriestietības attīstību? Vai taisnība, ka baznīca noraidīja gnosticismu?
Grāmata „The Gnostics: Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity” piedāvā aizraujošu diskusiju par gnosticisma koncepciju un agrīnās kristietības dažādo iedabu. Tās ietvaros meklētas atbildes uz jautājumiem: Kas bija gnostiķi? Kā gnosticisma kustība ietekmēja agrīnās kriestietības attīstību? Vai taisnība, ka baznīca noraidīja gnosticismu?
"Metternich, the great powers and the Eastern question": Čehu vēstures pētnieka M. Šedliva apjomīga monogrāfija, kas balstās uz agrāk nepublicētiem 14 Eiropas arhīvu dokumentiem. Autors piedāvā skatījumu uz Osmaņu impērijas un Eiropas valstu savstarpējām attiecībām ne tikai diplomātiskās, bet arī ekonomiskās, militārās, reliģiskās un sociālās vēstures kontekstā.
"Metternich, the great powers and the Eastern question": Čehu vēstures pētnieka M. Šedliva apjomīga monogrāfija, kas balstās uz agrāk nepublicētiem 14 Eiropas arhīvu dokumentiem. Autors piedāvā skatījumu uz Osmaņu impērijas un Eiropas valstu savstarpējām attiecībām ne tikai diplomātiskās, bet arī ekonomiskās, militārās, reliģiskās un sociālās vēstures kontekstā.
Pirms 20 gadiem tika pasludināts, ka nākotnes karš notiks kibertelpā, un, patiesi, jau kopš 2005.gada ASV gaisa spēku lidmašīnas lido un karo datorizēti.  Vai mums jābaidās no kiberkara? Autors parāda, ka mūsdienu kiberdrošības  patiesie draudi vairs nav fiziski: spiegošanā, sabotāžā, uzlaušanās un apvērsumos tiek izmantoti pavisam cita veida ieroči un citāda vardarbība.
Pirms 20 gadiem tika pasludināts, ka nākotnes karš notiks kibertelpā, un, patiesi, jau kopš 2005.gada ASV gaisa spēku lidmašīnas lido un karo datorizēti. Vai mums jābaidās no kiberkara? Autors parāda, ka mūsdienu kiberdrošības patiesie draudi vairs nav fiziski: spiegošanā, sabotāžā, uzlaušanās un apvērsumos tiek izmantoti pavisam cita veida ieroči un citāda vardarbība.
"War and the cultural turn": Vēsturnieks Dž. Bleks parāda, kā skatīt kara vēsturi kultūras perspektīvā – t.sk. bruņojumu, stratēģijas, organizācijas un ideoloģijas. Gadījumu izpēte parāda, ka kultūrai nav tikai dekoratīva funkcija – tā ir izdzīvošanas mehānisms. Kultūra mainās un adaptējas.
"War and the cultural turn": Vēsturnieks Dž. Bleks parāda, kā skatīt kara vēsturi kultūras perspektīvā – t.sk. bruņojumu, stratēģijas, organizācijas un ideoloģijas. Gadījumu izpēte parāda, ka kultūrai nav tikai dekoratīva funkcija – tā ir izdzīvošanas mehānisms. Kultūra mainās un adaptējas.
"Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств": Grāmatā apskatīti ASV, Lielbritānijas, Argentīnas, Brazīlijas, Spānijas, Itālijas, Francijas, Krievijas u.c. valstu policijas darbības principi un loma valsts tiesībsargājošo institūciju sistēmā. Autori piedāvā arī interesantu vēsturisku ieskatu policijas kā valsts institūta tapšanā un attīstībā.
"Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств": Grāmatā apskatīti ASV, Lielbritānijas, Argentīnas, Brazīlijas, Spānijas, Itālijas, Francijas, Krievijas u.c. valstu policijas darbības principi un loma valsts tiesībsargājošo institūciju sistēmā. Autori piedāvā arī interesantu vēsturisku ieskatu policijas kā valsts institūta tapšanā un attīstībā.
"A companion to American immigration” ļoti izsmeļoši atspoguļo Amerikas imigrācijas vēsturi. Darba centrā ir divi visnozīmīgākie periodi Amerikas vēsturē, kad ieceļošana ievērojami ietekmēja Amerikas sabiedrību: industriālā revolūcija, kura aptvēra 19.gs. beigas un 20.gs. sākumu, un globalizācijas ēra pēc Otrā pasaules kara.
"A companion to American immigration” ļoti izsmeļoši atspoguļo Amerikas imigrācijas vēsturi. Darba centrā ir divi visnozīmīgākie periodi Amerikas vēsturē, kad ieceļošana ievērojami ietekmēja Amerikas sabiedrību: industriālā revolūcija, kura aptvēra 19.gs. beigas un 20.gs. sākumu, un globalizācijas ēra pēc Otrā pasaules kara.
Prestiža pētnieku grupa projekta Values in Action ietvaros veikusi 24 rakstura pozitīvo iezīmju klasifikāciju un mērīšanu. Tikumu vidū atrodami radošums, zinātkāre, atvērtība, gudrība, drosme, neatlaidība, godīgums, laipnība, pateicība, optimisms, humoru izjūta u.c.: tie visi nu ir izmērāmi lielumi.
Prestiža pētnieku grupa projekta Values in Action ietvaros veikusi 24 rakstura pozitīvo iezīmju klasifikāciju un mērīšanu. Tikumu vidū atrodami radošums, zinātkāre, atvērtība, gudrība, drosme, neatlaidība, godīgums, laipnība, pateicība, optimisms, humoru izjūta u.c.: tie visi nu ir izmērāmi lielumi.
Trīs eksperti piedāvā kritisku skatījumu uz jaunākajiem vadības un biznesa izglītības skolu modeļiem ASV, Eiropā un Āzijā un prognozē, kā nozare varētu attīstīties nākotnē.
Trīs eksperti piedāvā kritisku skatījumu uz jaunākajiem vadības un biznesa izglītības skolu modeļiem ASV, Eiropā un Āzijā un prognozē, kā nozare varētu attīstīties nākotnē.
"The Dynamics and Social Outcomes of Education Systems": Daži pētnieki  uzskata, ka izglītības sistēmas pasaulē kļūst arvien līdzīgākas. Citi apgalvo, ka izglītība ir kā glābiņš dažādu sociālu problēmu risināšanai. Grāmatā pētītas abas tēzes un secināts, ka rietumvalstu iedzīvotāju izglītība pagaidām ir ļoti dažāda, savukārt vispārējās izglītības līmeņa paaugstināšana automātiski neatrisinās sociālās kohēzijas problēmas. Vairāk uzmanības jāpievērš pirmsskolas un mūžizglītībai.
"The Dynamics and Social Outcomes of Education Systems": Daži pētnieki uzskata, ka izglītības sistēmas pasaulē kļūst arvien līdzīgākas. Citi apgalvo, ka izglītība ir kā glābiņš dažādu sociālu problēmu risināšanai. Grāmatā pētītas abas tēzes un secināts, ka rietumvalstu iedzīvotāju izglītība pagaidām ir ļoti dažāda, savukārt vispārējās izglītības līmeņa paaugstināšana automātiski neatrisinās sociālās kohēzijas problēmas. Vairāk uzmanības jāpievērš pirmsskolas un mūžizglītībai.
Pasaulē ir daudz grāmatu par to, kā kopt istabas augus, bet tās neparāda, kā un kad augi tapuši par istabas augiem. Augi ir skatāmi ne vien no botānikas, bet arī no vēstures viedokļa. Katrā gadsimtā ir savs modes istabaugs. Viktorijas laikā visplašāk izplatītais augs bija aspidistra, bet pašlaik populāras ir orhidejas. 18.gs. D.Vedžvuds (J.Wedgwood) izveidoja speciālu podiņu sīpolpuķēm, tā veicinot to popularitāti. Autore stāsta arī par sociālo, augu un interjera dizaina vēsturi.
Pasaulē ir daudz grāmatu par to, kā kopt istabas augus, bet tās neparāda, kā un kad augi tapuši par istabas augiem. Augi ir skatāmi ne vien no botānikas, bet arī no vēstures viedokļa. Katrā gadsimtā ir savs modes istabaugs. Viktorijas laikā visplašāk izplatītais augs bija aspidistra, bet pašlaik populāras ir orhidejas. 18.gs. D.Vedžvuds (J.Wedgwood) izveidoja speciālu podiņu sīpolpuķēm, tā veicinot to popularitāti. Autore stāsta arī par sociālo, augu un interjera dizaina vēsturi.
Noderīga grāmata sporta studentiem, treneriem un sportistiem, lai padziļināti izprastu ķermeņa biomehāniku. Vienkāršā valodā skaidrota kustību mehānika un ķermeņa funkcionālā anatomija. Grāmata palīdz izprast spēka ietekmi un tā iedarbību ķermenī pirms tiek mācīts, kā ķermeņa struktūra panes slodzi. Atsevišķi tiek apskatīta ārējo spēku iedarbība uz ķermeni, un kā ķermenis veido iekšējo spēku, lai noturētu pozīciju un kustētos fiziskas aktivitātes laikā.
Noderīga grāmata sporta studentiem, treneriem un sportistiem, lai padziļināti izprastu ķermeņa biomehāniku. Vienkāršā valodā skaidrota kustību mehānika un ķermeņa funkcionālā anatomija. Grāmata palīdz izprast spēka ietekmi un tā iedarbību ķermenī pirms tiek mācīts, kā ķermeņa struktūra panes slodzi. Atsevišķi tiek apskatīta ārējo spēku iedarbība uz ķermeni, un kā ķermenis veido iekšējo spēku, lai noturētu pozīciju un kustētos fiziskas aktivitātes laikā.
Grāmatā apkopota autores 35 gadu pieredze biškopībā. Vairāk nekā simts ilustrācijas ar biškopības tehnikām un aprīkojumu. Grāmata noderēs gan profesionāliem biškopjiem, gan tiem, kam  bites ir vaļasprieks. Grāmata biškopju sabiedrībā atzīta par vienu no pieprasītākajām, jo ne vien sniedz padomus, bet arī izskaidro, kādēļ tā ir jādara un kāds ir paredzamais rezultāts.
Grāmatā apkopota autores 35 gadu pieredze biškopībā. Vairāk nekā simts ilustrācijas ar biškopības tehnikām un aprīkojumu. Grāmata noderēs gan profesionāliem biškopjiem, gan tiem, kam bites ir vaļasprieks. Grāmata biškopju sabiedrībā atzīta par vienu no pieprasītākajām, jo ne vien sniedz padomus, bet arī izskaidro, kādēļ tā ir jādara un kāds ir paredzamais rezultāts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23