LNB krājuma jaunieguvumi: 2014.gada maijs, jūnijs, jūlijs

11/08/2014
IzdrukātNosūtīt
"Ten Lessons in Theory"  skaidro kritiskās rakstības virzienu, kas tiek dēvēts par "teoriju". "Teorija" ir ne vien literatūras kritikas veids, bet arī īpaša rakstības māksla. Īpašu uzmanību autors pievērš teorijai nozīmīgo Hēgeļa, Marksa, Nīčes un Freida ideju skaidrojumam.
"Ten Lessons in Theory" skaidro kritiskās rakstības virzienu, kas tiek dēvēts par "teoriju". "Teorija" ir ne vien literatūras kritikas veids, bet arī īpaša rakstības māksla. Īpašu uzmanību autors pievērš teorijai nozīmīgo Hēgeļa, Marksa, Nīčes un Freida ideju skaidrojumam.
"Angļu valodas pareizrakstības vēsture" ir mūsdienu angļu valodas pareizrakstībai veltīts darbs, kas ļauj izsekot pareizrakstības izcelsmei un attīstībai no senangļu valodas līdz mūsdienām. Te iegūstam arī sīku informāciju par franču, latīņu, grieķu un daudzu citu valodu ieguldījumu – līdz pašreizējai ortogrāfijai.
"Angļu valodas pareizrakstības vēsture" ir mūsdienu angļu valodas pareizrakstībai veltīts darbs, kas ļauj izsekot pareizrakstības izcelsmei un attīstībai no senangļu valodas līdz mūsdienām. Te iegūstam arī sīku informāciju par franču, latīņu, grieķu un daudzu citu valodu ieguldījumu – līdz pašreizējai ortogrāfijai.
"Valodu mācīšanas rokasgrāmata" ir apjomīgs un nenovērtējams uzziņu ceļvedis ikvienam, kas iesaistīts otrās valodas vai svešvalodas mācīšanā. Šajā vērtīgajā krājumā var iepazīties gan ar jaunāko pētījumu rezultātiem galvenajās tēmās, gan arī vairākās jomās, kas strauji attīstās.
"Valodu mācīšanas rokasgrāmata" ir apjomīgs un nenovērtējams uzziņu ceļvedis ikvienam, kas iesaistīts otrās valodas vai svešvalodas mācīšanā. Šajā vērtīgajā krājumā var iepazīties gan ar jaunāko pētījumu rezultātiem galvenajās tēmās, gan arī vairākās jomās, kas strauji attīstās.
"Thinking Through Translation with Metaphors" iepazīstina ar desmit autoru esejām par metaforu lietošanu, aprakstot tulkošanas procesu. Esejas pēta, kā tulkojuma metaforas izsaka mūsu pieeju tulkojumam, kā tās veido tulkojumu un kā ietekmē tulkošanas studiju pētniecību.
"Thinking Through Translation with Metaphors" iepazīstina ar desmit autoru esejām par metaforu lietošanu, aprakstot tulkošanas procesu. Esejas pēta, kā tulkojuma metaforas izsaka mūsu pieeju tulkojumam, kā tās veido tulkojumu un kā ietekmē tulkošanas studiju pētniecību.
"Jørn Utzon: Drawings and Buildings": trīsdesmit astoņu gadu vecumā pasaules slavu guvušais Jorns Utzons galvenokārt asociējas ar Sidnejas operu, kas kļuvusi par Austrālijas ikonu. Kopš 1957.gada šī Dānijas arhitekta projektētās privātas un sabiedriskās ēkas daudzviet Eiropā un ārpus tās apliecina viņa pārliecību – vietējais kolorīts nav šķērslis modernisma daudzveidīgajām izpausmēm.
"Jørn Utzon: Drawings and Buildings": trīsdesmit astoņu gadu vecumā pasaules slavu guvušais Jorns Utzons galvenokārt asociējas ar Sidnejas operu, kas kļuvusi par Austrālijas ikonu. Kopš 1957.gada šī Dānijas arhitekta projektētās privātas un sabiedriskās ēkas daudzviet Eiropā un ārpus tās apliecina viņa pārliecību – vietējais kolorīts nav šķērslis modernisma daudzveidīgajām izpausmēm.
S. Gronerta sastādītā grāmata "Düsseldorf School of Photography" pievēršas Diseldorfas skolas fenomenam fotogrāfijā un tās attīstībai kopš 1970. gadu vidus. Līdz ar plašu reprodukciju klāstu izdevums iepazīstina ar skolas redzamākajiem pārstāvjiem: izcilajiem fotogrāfiem Berndu un Hillu Bekeriem, Andreasu Gurski, Kandidu Hēferi, Tomasu Rufu un citiem.
S. Gronerta sastādītā grāmata "Düsseldorf School of Photography" pievēršas Diseldorfas skolas fenomenam fotogrāfijā un tās attīstībai kopš 1970. gadu vidus. Līdz ar plašu reprodukciju klāstu izdevums iepazīstina ar skolas redzamākajiem pārstāvjiem: izcilajiem fotogrāfiem Berndu un Hillu Bekeriem, Andreasu Gurski, Kandidu Hēferi, Tomasu Rufu un citiem.
"Japonisme and the Rise of the Modern Art Movement: The Arts of the Meiji Period" vēsta par Japānas Meiji perioda mākslas un amatniecības ietekmi uz Rietumeiropas mākslinieku darbiem. Grāmatas veidotāji sniedz plašu vizuālu piemēru klāstu un pieskaras gan vispārīgiem tematu skaidrojošiem aspektiem, gan arī  īpaši izceļ Japānas mākslas saikni ar impresionisma virzienu un tā spilgtākajiem pārstāvjiem.
"Japonisme and the Rise of the Modern Art Movement: The Arts of the Meiji Period" vēsta par Japānas Meiji perioda mākslas un amatniecības ietekmi uz Rietumeiropas mākslinieku darbiem. Grāmatas veidotāji sniedz plašu vizuālu piemēru klāstu un pieskaras gan vispārīgiem tematu skaidrojošiem aspektiem, gan arī īpaši izceļ Japānas mākslas saikni ar impresionisma virzienu un tā spilgtākajiem pārstāvjiem.
"Postcolonial Approaches to Eastern European Cinema: Portraying Neighbours on Screen" autori apskata, kā kaimiņa tēls parādās dažādu žanru filmās. Izdevuma uzmanības centrā ir tādas valstis kā Polija, Vācija, Čehija, Ungārija, Igaunija u.c.
"Postcolonial Approaches to Eastern European Cinema: Portraying Neighbours on Screen" autori apskata, kā kaimiņa tēls parādās dažādu žanru filmās. Izdevuma uzmanības centrā ir tādas valstis kā Polija, Vācija, Čehija, Ungārija, Igaunija u.c.
"Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era": apjomīgs papildinājums Routledge modernās Austrumeiropas vēstures izdevumu klāstā. Līdzās Brežņeva ēras ekonomiskās politikas raksturojumam skatīta laikmeta ikdienas socioloģija, publiskās debates par patērnieciskumu, iedzīvotāju vērtībām Padomju Savienībā, vienkāršo cilvēku stāsti par viņu attieksmi pret modi, ģērbšanās stilu un "Rietumu labumiem" 60. gadu vidū un 80. gadu sākumā.
"Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era": apjomīgs papildinājums Routledge modernās Austrumeiropas vēstures izdevumu klāstā. Līdzās Brežņeva ēras ekonomiskās politikas raksturojumam skatīta laikmeta ikdienas socioloģija, publiskās debates par patērnieciskumu, iedzīvotāju vērtībām Padomju Savienībā, vienkāršo cilvēku stāsti par viņu attieksmi pret modi, ģērbšanās stilu un "Rietumu labumiem" 60. gadu vidū un 80. gadu sākumā.
Zinātnisks krājums, kurā apkopotas dažādu tautu anekdotes, kas radušās PSRS laikā no 1917.-1991. gadam. Krājumā apkopoti preses materiāli, trimdas krājumi, ziņojumi, apsūdzību raksti, tiesas prāvu materiāli, dienasgrāmatas un citi avoti. Grāmatā ir 5852 ieraksti, kas kārtoti atbilstoši sistemātiskam priekšmetu sarakstam. Tiek apskatīta žanra teorija, īpaši padomju anekdošu īpatnības.
Zinātnisks krājums, kurā apkopotas dažādu tautu anekdotes, kas radušās PSRS laikā no 1917.-1991. gadam. Krājumā apkopoti preses materiāli, trimdas krājumi, ziņojumi, apsūdzību raksti, tiesas prāvu materiāli, dienasgrāmatas un citi avoti. Grāmatā ir 5852 ieraksti, kas kārtoti atbilstoši sistemātiskam priekšmetu sarakstam. Tiek apskatīta žanra teorija, īpaši padomju anekdošu īpatnības.
"Cyberpsychology and New Media": virtuālajā realitātē veidotais diskrētais pasaules modelis tās psiholoģiskie un sociālie aspekti. Pētījumu rezultātā tapusī grāmata parāda jauno tehnoloģiju un mediju ietekmi uz cilvēciskajām attiecībām, kā arī cilvēku mijiedarbību ar šīm tehnoloģijām.
"Cyberpsychology and New Media": virtuālajā realitātē veidotais diskrētais pasaules modelis tās psiholoģiskie un sociālie aspekti. Pētījumu rezultātā tapusī grāmata parāda jauno tehnoloģiju un mediju ietekmi uz cilvēciskajām attiecībām, kā arī cilvēku mijiedarbību ar šīm tehnoloģijām.
"Religion in Consumer Society" veltīta reliģijas, neoliberālisma un patērētāju sabiedrības mijiedarbībai. Analizē pārmaiņas reliģijas un valsts attiecībās, reliģiju pielāgošanos modernās globālās pasaules apstākļiem, popkultūras un reliģijas saplūšanu, atšķirīgās situācijas attīstītajās un jaunattīstības valstīs u.c.
"Religion in Consumer Society" veltīta reliģijas, neoliberālisma un patērētāju sabiedrības mijiedarbībai. Analizē pārmaiņas reliģijas un valsts attiecībās, reliģiju pielāgošanos modernās globālās pasaules apstākļiem, popkultūras un reliģijas saplūšanu, atšķirīgās situācijas attīstītajās un jaunattīstības valstīs u.c.
Grāmatā metodisms skatīts kā reliģisks un sociāls fenomens, kas saistīts ar dažādām zinātnes disciplīnām, tostarp vēsturi, socioloģiju, dzimtes studijām un teoloģiju. Rakstu krājums skar plašu tematiku – metodisma ģenēze, metodisma kā atsevišķa reliģiskā virziena rašanās un attīstība Lielbritānijā, metodistu loma filozofiskās un sociālās kustībās, tostarp verdzības atcelšanā, metodisma konservatīvais un radikālais raksturs, sievietes loma metodismā u.t.t.
Grāmatā metodisms skatīts kā reliģisks un sociāls fenomens, kas saistīts ar dažādām zinātnes disciplīnām, tostarp vēsturi, socioloģiju, dzimtes studijām un teoloģiju. Rakstu krājums skar plašu tematiku – metodisma ģenēze, metodisma kā atsevišķa reliģiskā virziena rašanās un attīstība Lielbritānijā, metodistu loma filozofiskās un sociālās kustībās, tostarp verdzības atcelšanā, metodisma konservatīvais un radikālais raksturs, sievietes loma metodismā u.t.t.
"Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts": pētījums par citzemju karavīru iesaistīšanos bruņotos konfliktos vēsturē un mūsdienās – kāpēc cilvēki atstāj mierīgu dzīvi savā zemē, lai cīnītos un pat mirtu svešu zemju labā, kā notiek rekrutēšana un ko valstsvīri var darīt, lai šo procesu ietekmētu.
"Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts": pētījums par citzemju karavīru iesaistīšanos bruņotos konfliktos vēsturē un mūsdienās – kāpēc cilvēki atstāj mierīgu dzīvi savā zemē, lai cīnītos un pat mirtu svešu zemju labā, kā notiek rekrutēšana un ko valstsvīri var darīt, lai šo procesu ietekmētu.
Kaukāza iekarošana kopš 16. gs. līdz pat Čečenijas otrajam karam 20. gadsimtā.
Kaukāza iekarošana kopš 16. gs. līdz pat Čečenijas otrajam karam 20. gadsimtā.
"Changing Urban Education": vai pilsēta ir vieta, kur cilvēks var mainīt savu dzīvi, spēj pilnveidoties? Pilsēta rada nevienlīdzību un netaisnību, taču reizē tā piedāvā sociālus, kultūras un ekonomiskus resursus. Grāmata skata arī izglītības politiku pilsētās, virtuālo un mobilo mācīšanos.
"Changing Urban Education": vai pilsēta ir vieta, kur cilvēks var mainīt savu dzīvi, spēj pilnveidoties? Pilsēta rada nevienlīdzību un netaisnību, taču reizē tā piedāvā sociālus, kultūras un ekonomiskus resursus. Grāmata skata arī izglītības politiku pilsētās, virtuālo un mobilo mācīšanos.
Grāmatā analizēts Ziemeļeiropas valstu izglītības modelis, kurā tradicionālais izglītības vadmotīvs "kvalitatīva izglītība visiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa, spējām, dzimuma un etniskās piederības" tiek savienots ar jaunām izglītības tehnoloģijām un neoliberālās politikas iniciatīvām.
Grāmatā analizēts Ziemeļeiropas valstu izglītības modelis, kurā tradicionālais izglītības vadmotīvs "kvalitatīva izglītība visiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa, spējām, dzimuma un etniskās piederības" tiek savienots ar jaunām izglītības tehnoloģijām un neoliberālās politikas iniciatīvām.
Placebo efekts ir viens no visplašāk izmantotajiem terminiem zinātnē un medicīnā, taču ne vienmēr skaidrs, ko tas nozīmē. Lai gan vienkāršoti varētu teikt „viss ir galvā”, šim fenomenam ir patiess neirobioloģisks pamatojums. Izdevumā tiek piedāvāts placebo un ar to saistīto efektu apskats dažādos aspektos, kā arī tā ietekme uz psiholoģiskajiem un bioloģiskajiem mehānismiem.
Placebo efekts ir viens no visplašāk izmantotajiem terminiem zinātnē un medicīnā, taču ne vienmēr skaidrs, ko tas nozīmē. Lai gan vienkāršoti varētu teikt „viss ir galvā”, šim fenomenam ir patiess neirobioloģisks pamatojums. Izdevumā tiek piedāvāts placebo un ar to saistīto efektu apskats dažādos aspektos, kā arī tā ietekme uz psiholoģiskajiem un bioloģiskajiem mehānismiem.
Autori pēta mobilā mākoņa konceptu un sniedz skaidrojumu, kas ir mobilais mākonis, raugoties no dažādām perspektīvām. Grāmatā novērtētas mākoņa izmantošanas iespējas, tehnoloģijas un nākotnes iespējas. Šī grāmata būs piemērota tiem lasītājiem, kurus interesē bezvadu un mobilo komunikāciju nākotne un to saistība ar sociālajiem tīkliem.
Autori pēta mobilā mākoņa konceptu un sniedz skaidrojumu, kas ir mobilais mākonis, raugoties no dažādām perspektīvām. Grāmatā novērtētas mākoņa izmantošanas iespējas, tehnoloģijas un nākotnes iespējas. Šī grāmata būs piemērota tiem lasītājiem, kurus interesē bezvadu un mobilo komunikāciju nākotne un to saistība ar sociālajiem tīkliem.
Cilvēki vienmēr ir vērojuši dabu un iedvesmojušies izgudrojumiem. Lidojošu putnu un kukaiņu vērošana novedusi pie inovācijām aeronautikā. Sadursmju izvairīšanās sensori imitē grauzēju ūsas. Pēdējā laikā zinātnieki aizvien intensīvāk meklē sakarības, konceptus un principus bioloģijā, lai gūtu iedvesmu jauniem izgudrojumiem. Šajā izdevumā apkopoti galvenie bioloģiskie risinājumi, kas iedvesmojuši inovācijām.
Cilvēki vienmēr ir vērojuši dabu un iedvesmojušies izgudrojumiem. Lidojošu putnu un kukaiņu vērošana novedusi pie inovācijām aeronautikā. Sadursmju izvairīšanās sensori imitē grauzēju ūsas. Pēdējā laikā zinātnieki aizvien intensīvāk meklē sakarības, konceptus un principus bioloģijā, lai gūtu iedvesmu jauniem izgudrojumiem. Šajā izdevumā apkopoti galvenie bioloģiskie risinājumi, kas iedvesmojuši inovācijām.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20