LNB krājuma jaunieguvumi: 2014.gada marts

09/04/2014
Izdrukāt
"Preserving and Exhibiting Media Art. Challenges and Perspectives" pievēršas mediju mākslas saglabāšanai un eksponēšanai sākot ar filmu un videomākslas vēsturi un estētiku līdz saglabāšanas un atjaunošanas tehnoloģiskajiem nosacījumiem. Noslēdzošā nodaļa veltīta mediju mākslas eksponēšanai, analīzei, pārveidei jaunos mākslas darbos un mediju mākslas kuratoru darbības principiem. Katra nodaļa papildināta ar atsevišķu gadījumu analīzi.
"Preserving and Exhibiting Media Art. Challenges and Perspectives" pievēršas mediju mākslas saglabāšanai un eksponēšanai sākot ar filmu un videomākslas vēsturi un estētiku līdz saglabāšanas un atjaunošanas tehnoloģiskajiem nosacījumiem. Noslēdzošā nodaļa veltīta mediju mākslas eksponēšanai, analīzei, pārveidei jaunos mākslas darbos un mediju mākslas kuratoru darbības principiem. Katra nodaļa papildināta ar atsevišķu gadījumu analīzi.
Muzikoloģes Daigas Mazvērsītes grāmata „Elga Igenberga. Dzīves riču-raču. Latviešu estrādes dzimšana”. Grāmatā aprakstīta iemīļotās latviešu pianistes un komponistes Elgas Igenbergas biogrāfija. Informācija noderīga ikvienam latviešu estrādes mūzikas cienītājam.
Muzikoloģes Daigas Mazvērsītes grāmata „Elga Igenberga. Dzīves riču-raču. Latviešu estrādes dzimšana”. Grāmatā aprakstīta iemīļotās latviešu pianistes un komponistes Elgas Igenbergas biogrāfija. Informācija noderīga ikvienam latviešu estrādes mūzikas cienītājam.
Krievijas kormūzikas tradīciju pētnieces Noëlle Mann sastādītais nošu krājums „Russian Sacred Music for Choirs”. Krājumā ir atrodams brīnišķīgs krievu sakrālās mūzikas repertuārs jauktam korim bez pavadījuma. Tas ietver gan atpazīstamus, gan mazāk zināmus krievu komponistus. Izdevums ir piemērots garīgās mūzikas atskaņošanai koncertos vai dievkalpojumu laikā.
Krievijas kormūzikas tradīciju pētnieces Noëlle Mann sastādītais nošu krājums „Russian Sacred Music for Choirs”. Krājumā ir atrodams brīnišķīgs krievu sakrālās mūzikas repertuārs jauktam korim bez pavadījuma. Tas ietver gan atpazīstamus, gan mazāk zināmus krievu komponistus. Izdevums ir piemērots garīgās mūzikas atskaņošanai koncertos vai dievkalpojumu laikā.
"Emerging Bilingual Speech: From Monolingualism to Code-Copying" : Tallinas universitātes lingvistikas profesore Anna Verschik piedāvā jaunu skatījumu uz procesu, kura gaitā monolingvālā krievu kopiena Igaunijā pēc neatkarības atgūšanas strauji kļuva bilingvāla.
"Emerging Bilingual Speech: From Monolingualism to Code-Copying" : Tallinas universitātes lingvistikas profesore Anna Verschik piedāvā jaunu skatījumu uz procesu, kura gaitā monolingvālā krievu kopiena Igaunijā pēc neatkarības atgūšanas strauji kļuva bilingvāla.
Grāmata "Prāta kods: kā valoda, ko lietojam, ietekmē mūsu domāšanu" sniedz ieskatu par to, kā mēs uzzinām par pasauli, kurā dzīvojam, un kā valoda un semantika veido šīs zināšanas, ietekmējot mūsu domas, jūtas un izturēšanos – to, kā attiecamies pret šo pasauli un citiem.
Grāmata "Prāta kods: kā valoda, ko lietojam, ietekmē mūsu domāšanu" sniedz ieskatu par to, kā mēs uzzinām par pasauli, kurā dzīvojam, un kā valoda un semantika veido šīs zināšanas, ietekmējot mūsu domas, jūtas un izturēšanos – to, kā attiecamies pret šo pasauli un citiem.
Tuvo Austrumu vēstures profesors D. Lešs sniedz zinātnisku skatījumu uz Sīriju kā daudzveidīgu, multikulturālu valsti, kas šobrīd kļuvusi par vienu no pasaules politikas karstākajiem punktiem. Autors analizē, kā Sīrijas prezidenta Asada līderība transformējās no cerību nesēja līdz reakcionāram tirānam, un to, kā šī režīma vardarbība veicināja pilsoņkara apjoma sacelšanos ar starptautisko spēku iesaistīšanos.
Tuvo Austrumu vēstures profesors D. Lešs sniedz zinātnisku skatījumu uz Sīriju kā daudzveidīgu, multikulturālu valsti, kas šobrīd kļuvusi par vienu no pasaules politikas karstākajiem punktiem. Autors analizē, kā Sīrijas prezidenta Asada līderība transformējās no cerību nesēja līdz reakcionāram tirānam, un to, kā šī režīma vardarbība veicināja pilsoņkara apjoma sacelšanos ar starptautisko spēku iesaistīšanos.
„Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia” : autors Dž. M. Vords pirmo reizi angļu valodā piedāvā vispusīgu pirmā neatkarīgās Slovākijas prezidenta Jozefa Tiso biogrāfiju. Pēc nacistu sakāves Tiso tiek sodīts ar nāvi par valsts nodevību. Balstoties arhīvu materiālos, Vords parāda Tiso kā dziļi reliģisku cilvēku, kurš slovāku valsts intereses stādīja augstāk par visu, tādējādi nolemjot iznīcībai Slovākijas ebrejus.
„Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia” : autors Dž. M. Vords pirmo reizi angļu valodā piedāvā vispusīgu pirmā neatkarīgās Slovākijas prezidenta Jozefa Tiso biogrāfiju. Pēc nacistu sakāves Tiso tiek sodīts ar nāvi par valsts nodevību. Balstoties arhīvu materiālos, Vords parāda Tiso kā dziļi reliģisku cilvēku, kurš slovāku valsts intereses stādīja augstāk par visu, tādējādi nolemjot iznīcībai Slovākijas ebrejus.
Franču revolūcija bija viens no modernās vēstures pagrieziena punktiem, jo tā bija pirmā reize, kad tik lielas un biezi apdzīvotas valsts iedzīvotāji centās pārveidot savu sabiedrību, balstoties uz tautas suverenitātes un pilsoniskās līdztiesības principiem. Grāmata „Companion to the French Revolution” meklē atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kādēļ revolūcija sākās 1789. gadā? Kāpēc bija tik grūti stabilizēt jauno režīmu? Kādi faktori lika revolūcijai iet tās gaitu? Kādas bija revolūcijas iekšpolitiskās un
Franču revolūcija bija viens no modernās vēstures pagrieziena punktiem, jo tā bija pirmā reize, kad tik lielas un biezi apdzīvotas valsts iedzīvotāji centās pārveidot savu sabiedrību, balstoties uz tautas suverenitātes un pilsoniskās līdztiesības principiem. Grāmata „Companion to the French Revolution” meklē atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kādēļ revolūcija sākās 1789. gadā? Kāpēc bija tik grūti stabilizēt jauno režīmu? Kādi faktori lika revolūcijai iet tās gaitu? Kādas bija revolūcijas iekšpolitiskās un ārpolitiskās sekas?
"How Fighting Ends: A History of Surrender": tiek daudz rakstīts par to, kāpēc kari ir sākušies, bet daudz mazāk – kāpēc tie beigušies. Viens no karu beigu iemesliem ir padošanās pretiniekam. Vairāki autori skata padošanos kopš senākajiem laikiem līdz pat 20. gs. 90. gadiem.
"How Fighting Ends: A History of Surrender": tiek daudz rakstīts par to, kāpēc kari ir sākušies, bet daudz mazāk – kāpēc tie beigušies. Viens no karu beigu iemesliem ir padošanās pretiniekam. Vairāki autori skata padošanos kopš senākajiem laikiem līdz pat 20. gs. 90. gadiem.
Ideja par federālismu kā taisnīgu starpnacionālu attiecību risināšanas un valsts pārvaldes veidu ir aktuāla ne vien tiesībās, bet arī politoloģijā, vēsturē un filozofijā. Federatīvas valstis jau sen kļuvušas par cilvēces politiskās un konstitucionālās attīstības sastāvdaļu. Konstitucionālo un municipālo tiesību profesors S. Daņilovs grāmatā pievēršas vienai no vecākajām federatīvajām valstīm – Kanādai.
Ideja par federālismu kā taisnīgu starpnacionālu attiecību risināšanas un valsts pārvaldes veidu ir aktuāla ne vien tiesībās, bet arī politoloģijā, vēsturē un filozofijā. Federatīvas valstis jau sen kļuvušas par cilvēces politiskās un konstitucionālās attīstības sastāvdaļu. Konstitucionālo un municipālo tiesību profesors S. Daņilovs grāmatā pievēršas vienai no vecākajām federatīvajām valstīm – Kanādai.
Deivids Boms tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem fiziķiem, bet Boms rakstījis arī par komunikāciju un jaunradi. Viņa ietekme ir būtiska kā menedžementā tā komunikācijas teoriju laukā. Šajā grāmatā Boms pēta dialoga izcelsmi un reflektē par to, kas kavē „īsta dialoga” veidošanos. Autors argumentē, ka dialogs ved tālāk par konflikta strupceļu un ļauj formēties jaunam skatījumam un viedokļiem.
Deivids Boms tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem fiziķiem, bet Boms rakstījis arī par komunikāciju un jaunradi. Viņa ietekme ir būtiska kā menedžementā tā komunikācijas teoriju laukā. Šajā grāmatā Boms pēta dialoga izcelsmi un reflektē par to, kas kavē „īsta dialoga” veidošanos. Autors argumentē, ka dialogs ved tālāk par konflikta strupceļu un ļauj formēties jaunam skatījumam un viedokļiem.
Apjomīga Oksfordas rokasgrāmata par emocijām kā cilvēka psihisko stāvokļu izpausmēm mazliet neierastā – filozofiskā – skatījumā. Grāmata izklāsta emociju koncepciju modernajā filozofijā un psiholoģijā, ielūkojas filozofu atzinumos, vērš uzmanību uz emociju lietošanu praktiskā darbībā un nestandarta emocijām, rāda sakarību starp emocijām, ētiku un morāli, kā arī starp emocijām, mākslu un estētiku.
Apjomīga Oksfordas rokasgrāmata par emocijām kā cilvēka psihisko stāvokļu izpausmēm mazliet neierastā – filozofiskā – skatījumā. Grāmata izklāsta emociju koncepciju modernajā filozofijā un psiholoģijā, ielūkojas filozofu atzinumos, vērš uzmanību uz emociju lietošanu praktiskā darbībā un nestandarta emocijām, rāda sakarību starp emocijām, ētiku un morāli, kā arī starp emocijām, mākslu un estētiku.
"Humiliation: Claims and Context": starpdisciplināri tiek skatīta pazemojuma sarežģītā un mainīgā nozīme, konteksts, forma un valoda. Pazemojuma nozīme tiek pretstatīta tādiem jēdzieniem kā kauns, riebums, diskriminācija, degradācija un segregācija. Izzinātas struktūras, kas ir pazemojuma pamatā. Esejas atspoguļo plašu salīdzinošu perspektīvu un dažādas pazemojuma formas – no rasu pazemojuma koloniālisma kontekstā līdz dažādām uz dzimumu balstītām pazemojuma formām.
"Humiliation: Claims and Context": starpdisciplināri tiek skatīta pazemojuma sarežģītā un mainīgā nozīme, konteksts, forma un valoda. Pazemojuma nozīme tiek pretstatīta tādiem jēdzieniem kā kauns, riebums, diskriminācija, degradācija un segregācija. Izzinātas struktūras, kas ir pazemojuma pamatā. Esejas atspoguļo plašu salīdzinošu perspektīvu un dažādas pazemojuma formas – no rasu pazemojuma koloniālisma kontekstā līdz dažādām uz dzimumu balstītām pazemojuma formām.
Oxford Oral History sērijā iznākusi grāmata par PSRS pēckara paaudzes dzīvi. Uzklausot 60 Maskavas un Saratovas iedzīvotājus, kuriem skolas gadi sākās ar pirmā padomju Savienības Sputņika palaišanu, apkopota kolektīvā šīs paaudzes biogrāfija, kas saistās ar auksto karu, notikumiem Kubā un Čehoslovākijā, Baikāla-Amūras maģistrāles (BAM) celtniecību, blatu sistēmu, disidentiem, cenzūru u.c. ideoloģizētām sociālās dzīves jomām.
Oxford Oral History sērijā iznākusi grāmata par PSRS pēckara paaudzes dzīvi. Uzklausot 60 Maskavas un Saratovas iedzīvotājus, kuriem skolas gadi sākās ar pirmā padomju Savienības Sputņika palaišanu, apkopota kolektīvā šīs paaudzes biogrāfija, kas saistās ar auksto karu, notikumiem Kubā un Čehoslovākijā, Baikāla-Amūras maģistrāles (BAM) celtniecību, blatu sistēmu, disidentiem, cenzūru u.c. ideoloģizētām sociālās dzīves jomām.
"Second-Generation Transnationalism and Roots Migration": grāmata ir pirmais plaša mēroga pētījums par otrās paaudzes transnacionālismu. Tiek pēti migrantu bērni, kas aug, pastāvīgi ciemojoties savu vecāku dzimtenē, bet tajā pašā laikā sociālās saites veidojot jaunajā mītnes zemē.
"Second-Generation Transnationalism and Roots Migration": grāmata ir pirmais plaša mēroga pētījums par otrās paaudzes transnacionālismu. Tiek pēti migrantu bērni, kas aug, pastāvīgi ciemojoties savu vecāku dzimtenē, bet tajā pašā laikā sociālās saites veidojot jaunajā mītnes zemē.
"Student Mobilities, Migration and the Intrernalization of Higher Education": pēdējos desmit gados ir ļoti pieaugusi studentu mobilitāte, izglītība ir kļuvusi starptautiskāka. Studēšana ārzemēs dod iespējas izprast atšķirības un iegūt citu tautu pieredzi.
"Student Mobilities, Migration and the Intrernalization of Higher Education": pēdējos desmit gados ir ļoti pieaugusi studentu mobilitāte, izglītība ir kļuvusi starptautiskāka. Studēšana ārzemēs dod iespējas izprast atšķirības un iegūt citu tautu pieredzi.
Mobilo ierīču – planšetdatoru, viedtālruņu – izmantošana izglītībā pieaug, bet tradicionālas izglītības sistēmas ne vienmēr elastīgi reaģē uz jaunajām iespējām. Rokasgrāmatas autori spriež par tehnoloģiju izmantošanu vispārējā izglītībā, augstākajā izglītībā un tālmācībā, pēta sociālos, ekonomiskos un kultūras priekšnoteikumus to ieviešanai, analizē m-mācīšanās projektu rezultātus u.c.
Mobilo ierīču – planšetdatoru, viedtālruņu – izmantošana izglītībā pieaug, bet tradicionālas izglītības sistēmas ne vienmēr elastīgi reaģē uz jaunajām iespējām. Rokasgrāmatas autori spriež par tehnoloģiju izmantošanu vispārējā izglītībā, augstākajā izglītībā un tālmācībā, pēta sociālos, ekonomiskos un kultūras priekšnoteikumus to ieviešanai, analizē m-mācīšanās projektu rezultātus u.c.
Skolēnu uzvedība skolā un ārpus skolas, narkotiku lietošana. Vairāku ekspertu viedokļi, kā cīnīties ar šo antisociālo uzvedību.
Skolēnu uzvedība skolā un ārpus skolas, narkotiku lietošana. Vairāku ekspertu viedokļi, kā cīnīties ar šo antisociālo uzvedību.
"Practical Social Pedagogy: Theories, Values and Tools for Working with Children and Young People" : grāmata parāda, kā sociālās pedagoģijas teorija saistās ar praksi, un lieti noderēs praktizējošiem bērnu un jauniešu audzinātājiem labāk risināt problēmas, ar kurām bērni sastopas augšanas procesā. Izdevums ir viegli lasāms, ar daudziem praktiskiem piemēriem.
"Practical Social Pedagogy: Theories, Values and Tools for Working with Children and Young People" : grāmata parāda, kā sociālās pedagoģijas teorija saistās ar praksi, un lieti noderēs praktizējošiem bērnu un jauniešu audzinātājiem labāk risināt problēmas, ar kurām bērni sastopas augšanas procesā. Izdevums ir viegli lasāms, ar daudziem praktiskiem piemēriem.
"The Lighting Handbook: Reference and Application": izdevumā apkopots viss, kas zināms par gaismas un apgaismojuma struktūru, dizainu un izmantošanu. Informācija apkopota ērti pārskatāmās tabulās, tiek sniegti piemēri ar krāsu fotogrāfijām un ilustrācijām. Atsevišķas nodaļas par dienasgaismu, kontroli, ilgtspēju, ekspluatāciju un enerģijas pārvaldību. Neaizvietojama uzziņu literatūra ikvienam, kas saistīts ar šo nozari – praktiķiem, dizaineriem, arhitektiem un inženieriem.
"The Lighting Handbook: Reference and Application": izdevumā apkopots viss, kas zināms par gaismas un apgaismojuma struktūru, dizainu un izmantošanu. Informācija apkopota ērti pārskatāmās tabulās, tiek sniegti piemēri ar krāsu fotogrāfijām un ilustrācijām. Atsevišķas nodaļas par dienasgaismu, kontroli, ilgtspēju, ekspluatāciju un enerģijas pārvaldību. Neaizvietojama uzziņu literatūra ikvienam, kas saistīts ar šo nozari – praktiķiem, dizaineriem, arhitektiem un inženieriem.
"Nothing but the Tooth: A Dental Odyssey" : ja lielākā daļa zobārstniecības grāmatu apraksta medicīniskās procedūras, šajā grāmatā zobārstniecības un zobu nozīme aplūkota plašāk - sākot no bioloģijas līdz pat biogrāfijām. Grāmata iepazīstina ar nozīmīgām vēsturiskām personībām zobārstniecībā, skata dažādus zobu veidus, kas sastopami dzīvniekiem, un novērtē zobu lomu evolūcijā un arheoloģijā. Grāmata piemērota gan zobārstiem, gan neprofesionāļiem.
"Nothing but the Tooth: A Dental Odyssey" : ja lielākā daļa zobārstniecības grāmatu apraksta medicīniskās procedūras, šajā grāmatā zobārstniecības un zobu nozīme aplūkota plašāk - sākot no bioloģijas līdz pat biogrāfijām. Grāmata iepazīstina ar nozīmīgām vēsturiskām personībām zobārstniecībā, skata dažādus zobu veidus, kas sastopami dzīvniekiem, un novērtē zobu lomu evolūcijā un arheoloģijā. Grāmata piemērota gan zobārstiem, gan neprofesionāļiem.
"Uncorked: The Science of Champagne" : autors remdē mūsu interesi par vienu no pasaules dārgākajiem dzērieniem – šampanieti. Vai tā kvalitāti var noteikt pēc tā, cik lieli ir šampanieša burbuļi, cik ilgi tie noturas un kā tie uzvedas? Kāda ir piemērotākā glāze šampanietim un kāpēc? Kā globālā sasilšana ietekmēs šampanieša nākotni? Grāmatā aprakstīta šampanieša krāsainā vēsture un tā papildināta ar fotogrāfijām.
"Uncorked: The Science of Champagne" : autors remdē mūsu interesi par vienu no pasaules dārgākajiem dzērieniem – šampanieti. Vai tā kvalitāti var noteikt pēc tā, cik lieli ir šampanieša burbuļi, cik ilgi tie noturas un kā tie uzvedas? Kāda ir piemērotākā glāze šampanietim un kāpēc? Kā globālā sasilšana ietekmēs šampanieša nākotni? Grāmatā aprakstīta šampanieša krāsainā vēsture un tā papildināta ar fotogrāfijām.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22