LNB Kompetenču attīstības centra piedāvāto izglītības programmu anotācijas

Izdrukāt

Sarakstā redzamas visu Kompetenču attīstības centra īstenoto izglītības programmu anotācijas. Aktuālajā mācību piedāvājumā tiek iekļauti noteikti kursi no šī saraksta, līdz ar to mācību piedāvājums dažādos periodos ir atšķirīgs un visi sarakstā esošie kursi vienlaikus nav pieejami.

Mācību piedāvājums tiek plānots pa ceturkšņiem (aktuālajiem kursiem PIETEIKTIES ŠEIT). Informācija par šobrīd pieejamajiem kursiem pa tālruni 67806129 vai e-pastu: kompetencu.centrs@lnb.lv.

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KLĀTIENĒ

40 stundu programma "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" (PDF)

76 stundu programma "Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija" (PDF)

80 stundu programma "Dizaina domāšanas integrēšana bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā" (PDF)

160 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (PDF)

160 stundu programma "Pieaugušo lietpratības attīstīšana bibliotekārajā un informācijas darbā" (PDF)

960 stundu programma "Bibliotēku zinības" (PDF)

3D: darbnīca "Dizaina domāšana" (PDF)

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana (PDF)

Bērnu un jauniešu jaunākā daiļliteratūra: tendences un lasīšanas veicināšana (PDF)

Bibliotēku informācijas sistēma un datu organizēšana (PDF)

Bibliotēku interešu aizstāvība (PDF)

Bibliotēkas krājuma pārvaldība, uzskaite, tehniskā apstrāde (PDF)

Bibliotēkas krājums: komplektēšanas politika un pārvaldība (PDF)

Bibliotēkas telpu iekārtošana (PDF)

Bibliotēku statistika (PDF)

Darbnīca "Kā sadzirdēt savu auditoriju?" (PDF)

Dāvinājums un ziedojums bibliotēkā (PDF)

Fotoattēlu pēcapstrāde (PDF)

Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē (PDF)

Ievads bibliotēku vēsturē (PDF)

Ievads klasificēšanā ar UDK (PDF)

Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā (PDF)

Informācijas meklējumvalodas (PDF)

Informācijas meklēšanas, izguves iespējas un autoritatīvā kontrole IIS Aleph datubāzēs (PDF)

Intelektuālais īpašums (PDF)

Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās (PDF)

Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra pieaugušo auditorijai (PDF)

Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieejas (PDF)

Kreatīvā informācijas meklēšana (PDF)

Latvijas bibliotēku sistēma un bibliotēku darbību reglamentējošie dokumenti (PDF)

Lietišķās sarakstes etiķete bibliotekāra darbā (PDF)

Lietotāju apkalpošana bibliotēkā (PDF)

Literatūras pamati bibliotekāriem: māksla, kritika, process (PDF)

Maketēšanas pamati (PDF)

MS Excel: izklājlapas un to pielietojums bibliotekārajā darbā (PDF)

Mūsdienīga bibliotēka – iekārtojums un droša darba vide (PDF)

(Ne)nopietna spēle nopietniem jautājumiem (PDF)

Padziļināts UDK praktikums (UDK)

Pakalpojuma nodrošināšana personām ar funkcionēšanas traucējumiem un sociāli marginālām grupām (PDF)

Pieaugušo izglītības didaktika (PDF)

Praktiskas metodes darbam ar pieaugušo auditorijas grupām kultūrizglītībā (PDF)

Profesionāla konsultēšana (PDF)

Runas prasme saziņā (PDF)

Skolēnu literāro interešu veidošana (PDF)

Sociālie mediji bibliotēkas publicitātē un tēla veidošanai (PDF)

Teksta dizaina pamati (PDF)

Tests klātienē tālmācības izglītības programmā "Androgoģija" (gala pārbaudījums) (PDF)

Tiešsaites abonētās datubāzes (PDF)

Tulkotā daiļliteratūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences (PDF)

Vai protam cits citu sadzirdēt? − efektīva iekšējā komunikācija bibliotēkā (PDF)

Vērtības un bibliotekārā ētika (PDF)

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATTĀLINĀTI

Andragoģijas pamati. Pieaugušo izglītotāja digitālie izaicinājumi (PDF)

Autortiesības bibliotēku darbā (PDF)

Cilvēka informacionālā uzvedība (PDF)

Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana: PRIMO katalogs, ārvalstu abonētās datubāzes (PDF)

Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana: PRIMO katalogs, digitālā bibliotēka, Latvijas abonētās datubāzes (PDF)

Godīgums un ētika pētniecībā un zinātnē (PDF)

Informācijas drošība bibliotēkā (PDF)

Informācijas meklēšana digitālajā kolekcijā Periodika.lv (PDF)

Latvijas periodika: informācijas resursi un kā tos izmantot (PDF)

Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite (PDF)

Skolēnu informācijpratības pilnveide bibliotēkā (PDF)