Maģistra darba lasījums par nacionālajām digitalizācijas stratēģijām

08/02/2013
IzdrukātNosūtīt
Uldis Zariņš, LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs
Uldis Zariņš, LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs
1

2013.gada 22.februārī plkst. 11:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks diskusiju cikla "Maģistru lasījumi" 2013.gada pirmais pasākums "Nacionālo digitalizācijas stratēģiju mērķi un uzdevumi". Savu maģistra darbu prezentēs Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2012.gada maģistrants, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš.

Digitalizācijas procesu plānošana nacionālā līmenī ir aktuāls temats jau vairāk kā 10 gadus, kopš atmiņas institūcijas uzsākušas savu krājumu un pakalpojumu digitalizāciju, līdz ar to radot nepieciešamību šos procesus plānot.

Veicot kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģisko plānošanu nacionālā līmenī, ir nepieciešams identificēt galvenos stratēģiskos digitalizācijas mērķus un uzdevumus, kas vērsti uz šo mērķu īstenošanu. Viens no veidiem, kā to paveikt, ir analizējot citus dokumentus, kuros šie mērķi un uzdevumi definēti.

Uldis Zariņš maģistra darba ietvaros veicis septiņu starptautisku rekomendējošu dokumentu kultūras mantojuma digitalizācijas jomā un trīs nacionālo digitalizācijas stratēģiskās plānošanas dokumentu analīzi ar mērķi identificēt būtiskākās prasības mērķiem un uzdevumiem, kas definēti nacionālo digitalizācijas stratēģiskās plānošanas dokumentu ietvaros. Pētījuma rezultātā ir izveidots konceptuāls modelis, kas var tikt izmantots, veidojot jaunas nacionālās digitalizācijas stratēģijas, kā arī analizējot stratēģiskās plānošanas dokumentus digitalizācijas jomā.

Kā norāda maģistra darba autors, "šobrīd Latvijā nav izveidota nacionāla kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģija, un atmiņas institūcijas, kas iesaistītas digitalizācijas procesos, pašas identificē savas vajadzības un izvirza mērķus attiecībā uz digitalizāciju, nesaskaņojot tos ar citu institūciju mērķiem. Prognozējot, ka agrāk vai vēlāk šāda stratēģija Latvijā varētu tikt izstrādāta, un būs nepieciešams apkopot ārvalstu pieredzi šajā jomā, šī [maģistra] darba uzdevums ir atbalstīt šo procesu, veicot analīzi par to, kādas rekomendācijas digitalizācijas stratēģijām ir iekļautas starptautiskajās rekomendācijās, kādi mērķi ir nosprausti citu valstu digitalizācijas stratēģijās, un cik lielā mērā šīs stratēģijas atbilst starptautiskajām rekomendācijām."

Gaidīsim visus interesentus 22.februārī plkst. 11:30 LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75).