Meditācijas telpas nodarbības janvārī

09/01/2020
Izdrukāt
Foto: Krists Luhaers
Foto: Krists Luhaers
1

15. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Meditācijas telpa (4. stāvā) uzsāks savas darbības ceturto sezonu.

Meditācijas telpas centrālais notikumu pavediens ir regulārās trešdienas vakaru sarunas un meditācijas nodarbības. Sarunas ir veltītas dažādu garīgo tradīciju literatūrai un pamatjautājumiem, kas tiek skatīti mūsdienu dzīves aktuālo jautājumu kontekstā.

LNB darba laikā ikviens bibliotēkas apmeklētājs Meditācijas telpu var izmantot individuālai meditācijai un meditatīvas literatūras lasīšanai. Meditācijas telpā atrodas kontemplatīvā satura bibliotēka ar grāmatām latviešu, angļu, krievu, vācu un franču valodā.

LNB pagājušā gada nogalē saņēma simts vērtīgu grāmatu dāvinājumu no projekta Chogyam Trungpa Rinpoche, ko vada urbānā retrīta centrs A Place to Sit Boulderā, Kolorado štatā, ASV. Grāmatas ir veltītas dažādām kontemplatīvajām tradīcijām – hinduismam, daoismam, budismam u. c., kā arī meditācijas prakses un filozofijas jautājumiem. Lielākā daļa no šīm grāmatām, kuras ir galvenokārt angļu valodā, sākot ar 2020. gada janvāra nodarbībām būs pieejamas Meditācijas telpas apmeklētājiem.
 

Tuvākās nodarbības:

Trešdien, 15. janvārī, plkst. 18.00 nodarbība "Meditācija sapratnei pašam ar sevi un citiem. "Via Integralis" tradīcija" un zazen meditācijas prakse (vada Ilmārs Latkovskis)

Ilmārs Latkovskis iepazīstinās ar "Via Integralis" kontemplatīvo mācību, kas apvieno kristīgā misticisma un zenbudisma tradīcijas, kuras uzsver tādus jēdzienus kā tukšums, klusums, vienojošais pirmsākums. Praksē tā ir klusuma vērojošā meditācija jeb zazen, kas ir arī sevis un savas saistības ar Visumu izzināšana. "Via Integralis" ir arī labs paraugs dialogam starp dažādām garīgajām tradīcijām, kultūrām un reliģijām.

Lai praktizētu zazen meditāciju, nav jākļūst par mūku vai kādas reliģijas sekotāju. "Via Integralis" mācība ir salāgojama ar aktīvu un atbildīgu sabiedrisko dzīvi.

Sarunas noslēgumā zazen meditācijas prakse.

Ilmārs Latkovskis ir filozofs un Lasāla Kontemplācijas skolas "Via Integralis" sertificēts meditācijas pasniedzējs.
 

Trešdien, 22. janvārī, plkst. 18.00 nodarbība "Skaņas maģiskā vara. Mantra AUM" un mantras skandēšanas meditācija (vada Swami Vishwa Sharada Ananda) (nodarbība angļu valodā)

Skaņa un vibrācija mūs var gan sakārtot, gan dezorganizēt. Visas garīgās tradīcijas skaņai pievērš īpašu uzmanību. Hinduismā liela nozīme ir mantras AUM skandēšanai. Saruna būs par AUM skaidrojumu.

Swami Vishwa Sharada Ananda ir Maskavā studējis Dienvidāzijas ekonomiku, kultūru un vēsturi, galveno uzsvaru liekot uz Indiju un hinduismu, kuru izjūt sev tikpat tuvu kā kristietību. Swami ir sava skolotāja Satguru Paramahamsa Višvanandas pārstāvis Baltijas valstīs, Baltkrievijā un Ukrainā.
 

Trešdien, 29. janvārī, plkst. 18.00 nodarbība "Kristietība un reinkarnācija" un zazen meditācija (vada Kārlis Žols)

Kādas ir kristietības attiecības ar mācību par inkarnāciju? Pašu kristiešu atbildes svārstās plašā diapazonā no pilnīga nolieguma līdz konkrētiem inkarnāciju piemēriem Bībelē. Šīs sarunas impulss ir R. Frīlinga grāmata "Kristietība un reinkarnācija", kuru Kārlis Žols tulkojis latviski.

Kārlis Žols ir Luterāņu mācītājs, Lasāla Kontemplācijas skolas "Via Integralis" meditācijas skolotājs.

 

Meditācijas telpa LNB 4. stāvā tika atklāta 2017. gada janvārī sadarbībā ar biedrību "Simboli un Riti". Meditācijas telpas trešdienas vakaru nodarbības apmeklētājiem ir bez maksas un parasti arī bez iepriekšējas pieteikšanās. Taču uz atsevišķām nodarbībām ir paredzēta iepriekšēja pieteikšanās, tāpēc, lūdzu, uzmanīgi sekojiet norādēm par to.

MEDITĀCIJAS TELPA

 

Papildu informācija:
Ilmārs Latkovskis
Nozaru literatūras centra projektu koordinators
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilmars.latkovskis@lnb.lv