In memoriam: Astrīda Iltnere (1950–2021)

06/07/2021
Izdrukāt
Astrīda Iltnere. Foto: Kristians Luhaers
Astrīda Iltnere. Foto: Kristians Luhaers
1

Pagājušās nedēļas nogalē aizsaulē devās Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece, Nacionālās enciklopēdijas pieredzējušākā redaktore Astrīda Iltnere.

Paraugoties Astrīdas profesionālajā karjerā, ir konstatējams interesants fakts: Astrīda bija latviešu enciklopēdiju veidošanas vēsturē visilgāk strādājusī profesionālā enciklopēdiste, viņas darba dzīvē vismaz 35 gadi pavadīti veidojot gan universālās enciklopēdijas "Latvijas padomju enciklopēdija", gan nozaru enciklopēdijas (piemēram, Mitoloģijas enciklopēdija, "Latvijas pilsētas", "Latvijas pagasti"). Plašā pieredze, gadu gaitā izveidojies lietpratīgums, gatavība nepārtraukti mācīties arī tad, kad liekas "viss zināms" un pozitīvā, uz savas milzīgās pieredzes nodošanu orientētā attieksme nodrošināja Astrīdas organisku, principiāli nozīmīgu iekļaušanos tehnoloģiski un sistēmiski atšķirīgās Nacionālās enciklopēdijas veidošanas procesā. Viņa kļuva ne tikai par jau sagatavotu profesionāli, kura no pirmās dienas pārliecinoši un profesionāli veica savus tiešos pienākumus, bet palīdzēja nu jau gadu garumā izaudzināt gados jaunākās kolēģes, līdz ar to piedaloties pirmo neatkarīgās Latvijas profesionālo enciklopēdistu paaudzes izveidē. Astrīdas darbu raksturoja arī ļoti pozitīvas cilvēciskas īpašības: spēja uzklausīt, diskutēt, atzīt pamatotu pretēju viedokli, novērtēt zināšanas, takta izjūta komunikācijā ar zinātniekiem un kolēģiem. Kolēģe kļuva par dedzīgu Nacionālās enciklopēdijas cilvēku, kura mērķis bija šī zināšanu resursa pastāvīga izaugsme. To apliecināja rediģēšanas procesa intensitāte; strādājot Nacionālajā enciklopēdijā nevar rēķināties ar formālām prasībām, jābūt gatava strādāt tās labā vienmēr un visur.

Astrīda Iltnere dzimusi 1950. gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 5. vidusskolu, 1975. gadā absolvējusi LVU Svešvalodu fakultātes Vācu valodas un literatūras nodaļu. No 1973. gada strādājusi "Galvenajā enciklopēdiju redakcijā" par autori, jaunāko zinātnisko redaktori, vecāko zinātnisko redaktori un atbildīgo redaktori. 1995. gadā, pēc redakcijas darbības izbeigšanas (bankrota) divus gadus strādāja "Hamburg Airlines", izmantojot savas lieliskās vācu valodas zināšanas. No 1997. gada strādāja par galveno redaktori izdevniecībā ("AGB", no 2001. gada apgādā "Valters un Rapa"). No 2001. gada bija apgāda "Preses nams" vadītāja un galvenā redaktore, 2004.–2005. gadā "Nacionālā apgāda" redaktore. Pēc tam strādāja par biroja administratori firmā "GFS Technik". 2014. gada novembrī un decembrī veica Nacionālās enciklopēdijas projekta konsultantes pienākumus, bet no 2015. gada, kad tika izveidota Nacionālās enciklopēdijas redakcija, kļuva par redakcijas pirmo darbā pieņemto redaktori. A. Iltneres darba pienākumi bija saistīti ar vairāku humanitāro un sociālo zinātņu nozaru tekstu rediģēšanu, sagatavošanu publicēšanai, kā arī komunikāciju ar attiecīgo nozaru speciālistiem un autoriem.

Par nopelniem valsts labā mūža garumā šogad maijā Astrīda saņēma augsto apbalvojumu Atzinības krustu, bet par sirsnību, atsaucību, taktu – kolēģu un autoru mīlestību un cieņu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka visdziļāko līdzjūtību Astrīdas Iltneres tuviniekiem, kolēģiem un draugiem.

 

Valters Ščerbinskis
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors

 

Šmite, Elīna. Enciklopēdistes aizraujošais mūžs. Nacionālā enciklopēdija, 2020.