In memoriam: Boriss Teterevs (1953–2019)

27/09/2019
IzdrukātNosūtīt

Mūs ir sasniegusi ļoti skumja ziņa. Ir aizgājis mūžībā Boriss Teterevs. Viens no nozīmīgākajiem mecenātiem Latvijas vēsturē. Viņam atvēlētais laiks bijis nežēlīgi īss, bet neaptverami ietilpīgs. Šie ir bijuši ļoti nozīmīgi gadi Latvijas kultūrai ar atbalstu daudzās nozarēs, neskaitāmiem projektiem.

Klusu, negaidot publiskus slavinājumus, Borisa un Ināras Teterevu fonds ir sniedzis ļoti lielu atbalstu arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB). Kā visos atbalsta gadījumos Boriss Teterevs vēlējās zināt skaidri noformulētu mērķi un precīzu tā īstenošanas plānu. Pateicoties Helēnas Demakovas līdzdalībai, pēc ieiešanas jaunās bibliotēkas telpās, esam guvuši ļoti nozīmīgu atbalstu krājumam un esam sadarbojušies ar Borisa un Ināras Teterevu fondu vairāku vērienīgu mākslas projektu īstenošanā.

No 2014. gada oktobra vesela gada garumā LNB norisinājās unikāls 12 izstāžu cikls "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture", kurā līdzās atzītu mūsdienu latviešu mākslas klasiķu darbiem tika izstādīti arī jaunu autoru jaunradīti darbi, katrā no cikla izstādēm veidojot orģinālu saspēli un jaunus kontekstus. Borisa un Ināras Teterevu fonds bija viens no nozīmīgākajiem sadarbības partneriem šī projekta īstenošanā, palīdzot iezīmēt LNB jauno ēku arī kā jaunu un spilgtu mākslas norišu vietu.

Lepojamies, ka 2014. gada 10. novembrī tieši pie LNB jaunās ēkas tika atklāts viens no pirmajiem trīs Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas "Māksla publiskā telpā" darbiem – mākslinieka Ojāra Pētersona mākslas objekts "Lielā vāze". To veido divas daļas – lielākā atrodas pie Gaismas pils, bet otra 2017. gadā tika uzstādīta pusaplī pie Akmens tilta un AB dambja. Piepildot ar savu saturu, domās tās var savienot ikviens. Vāzes virsma ir noklāta ar keramikas plāksnītēm un burtiem, kas veido tekstu, aicinot ikvienu garām gājēju sekot visas programmas "Māksla publiskā telpā" vadmotīvam – Domātprieks!

2014. gada oktobrī LNB saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda grantu trīs gadu projektam – mākslas izdevumu kolekcijas "Izcilie mākslas meistari: pagātne un mūsdienas" izveidošanai. Projekta mērķis bija papildināt LNB krājumu ar augstvērtīgiem izdevumiem par izcilām personībām mākslā, sākot ar renesansi un beidzot ar 21. gadsimtu. Trīs gadu laikā tika iegādātas 570 mākslas grāmatas un katalogi, 235 dokumentālās filmas par mākslu. Pateicoties projektam, LNB var lepoties ar aktuālāko, saturiski daudzpusīgāko mākslas izdevumu kolekciju Latvijā, iespējams, – pat visā Baltijā, kā arī unikālu, tikai LNB pieejamu dokumentālo filmu par mākslu kolekciju.

Mēs esam ļoti pateicīgi par šo atbalstu. Borisa Tetereva vārds ir iegājis LNB vēsturē.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību Borisa Tetereva tuviniekiem.