Monogrāfijas "Grāmata Latvijai ārpus Latvijas" atvēršana

09/06/2022
Izdrukāt

16. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva telpā "Retumu pasaule" notiks LNB izdevuma – kolektīvās monogrāfijas "Grāmata Latvijai ārpus Latvijas" atvēršana. Dalība bez maksas.

Neizzinātiem latviešu grāmatniecības vēstures jautājumiem laika aptvērumā no 13. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta nogalei veltīta 2021. gadā LNB publicētā kolektīvā monogrāfija "Grāmata Latvijai ārpus Latvijas". Divpadsmit Latvijas un ārzemju autoru sarakstītajās nodaļās aplūkotie piemēri skar rokrakstus un izdevumus, kam bijusi nozīmīga loma Latvijas kultūras vēsturē, lai gan šie darbi ir radīti ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas. Šis stāsts sākas ar Vecāko Livonijas Atskaņu hroniku un turpinās ar senāko saglabājušos grāmatu latviešu valodā, tas atbalsojas Kēnigsbergā iespiestajās latviešu Brāļu draudzes dziesmu grāmatās un Amerikā izdotajos latviešu sociāldemokrātu laikrakstos. Līdzās pētījumiem par Vācijas un Polijas reģionu ietekmi latviešu grāmatniecības attīstībā uzzinām arī par to, kāda bija to latviešu pašizpratne, kuri pēc Pirmā pasaules kara beigām dažādu iemeslu dēļ palika uz dzīvi Padomju Savienībā, un to, kā savu nacionālo kultūru spēja saglabāt latviešu trimdinieki Rietumos pēc Otrā pasaules kara.

Kolektīvā monogrāfija publicēta Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros. Monogrāfijas rakstu autori ir pētnieki no LNB, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas un Varšavas Universitātes bibliotēkas.

Pasākumā LNB vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs sarunāsies ar izdevuma autoriem – Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas pētniekiem.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 26472501