Nacionālā bibliotēka veidos izstāžu ciklu "Emigrācijas viļņi no Latvijas teritorijas: simtgade"

15/07/2014
Izdrukāt

Emigrācijas procesi ir būtiski ietekmējuši Latvijas teritorijas iedzīvotāju sastāvu visā vēstures gaitā, bet jo īpaši pēdējos 100 gados, kad tika piedzīvota neatkarīgas valsts izveidošanās, divi pasaules kari, padomju okupācija, neatkarības atjaunošana un pievienošanās Eiropas Savienībai ar tās atvērtajām robežām.

Katrs no šiem notikumiem bijis cieši saistīts ar divu veidu emigrācijas procesiem: pirmkārt, brīvprātīgā emigrācija, ko bieži vien lieto sinonīmi ekonomiskajai emigrācijai; otrkārt, piespiedu emigrācija (t.sk. bēgļi), ko izraisījuši kari un citi vardarbīgi procesi. Vienlaikus šis emigrācijas veidu dalījums nespēj aptvert cilvēku motivācijas un lēmumu pieņemšanas komplekso dabu, jo visi migrācijas veidi sevī ietver zināmus izvēles un spiediena elementus.

Lai izprastu šos procesus un Latvijas emigrācijas vēsturi pēdējo 100 gadu laikā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centrs veidos trīs gadu izstāžu ciklu, kurā tiks apskatīti trīs nozīmīgākie šī perioda emigrācijas viļņi no Latvijas teritorijas:

  1. Pirmā pasaules kara bēgļu kustība;
  2. Otrā pasaules kara bēgļi uz rietumiem;
  3. Mūsdienu emigrācija, kas aizsākās līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, bet sevišķi aktuāla kļuva tā dēvētajā krīzes laikā.

Šie emigrācijas viļņi uzskatāmi par lielākajiem, jo Pirmā pasaules kara laikā bēgļu gaitās bija devušies ap 760 000 Latvijas teritorijas iedzīvotāju; pēc Otrā pasaules kara rietumos bija nokļuvuši ap 150 000 latviešu; savukārt mūsdienu emigrantu oficiālais skaits ir ap 250 000, lai gan reālais izbraucēju skaits tiek lēsts kā daudz lielāks.

Iecerētajā izstāžu ciklā tiks aplūkota ne vien visu iepriekšminēto emigrācijas viļņu cēloņi, norise un sekas, bet pievērsta uzmanība arī reemigrācijai – izbraucēju iecerēm un iespējām atgriezties dzimtenē. Lai sniegtu padziļinātu informāciju, katras izstādes ietvaros bibliotēkas telpās tiks rīkoti zinātniski priekšlasījumi attiecīgo tēmu ietvaros.

Atspoguļojot emigrācijas viļņu vēsturi, tiks padziļināts izstādes apmeklētāju priekšstats par emigrāciju kopumā, kā arī parādīts, ka mūsdienu emigrācija nav bijusi ne vienīgā, ne lielākā, ar ko bijis jāsaskaras Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat izstāžu saturs atklās, ka Latvija ir spējusi sekmīgi attīstīties, neraugoties uz piedzīvotājiem emigrācijas viļņiem pagātnē, kas sniedz cerību arī nākotnē.

AICINA PIEDALĪTIES IZSTĀDES "BĒGT UN ATGRIEZTIES: PIRMĀ PASAULES KARA PIEREDZE" VEIDOŠANĀ
 

Papildu informācija:
Maija Krūmiņa
Galvenā bibliogrāfe
LNB Nozaru literatūras centrs
Tālr.: 67806120
E-pasts: Maija.Krumina@lnb.lv

Inga Vovčenko
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja
LNB Nozaru literatūras centrs
Tālr.: 67806123
E-pasts: Inga.Vovcenko@lnb.lv