Nacionālajā bibliotēkā notiks Homi Harasa vieslekcija

05/01/2015
Izdrukāt
Homi Harass. Foto: World Bank, Simone D. McCourtie
Homi Harass. Foto: World Bank, Simone D. McCourtie
1

Piektdien, 9. janvārī, plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notiks Brukingsa institūta (Brookings Institution) globālās ekonomikas un attīstības programmas vadošā pētnieka Homi Harasa (Homi Kharas) vieslekcija par globālās attīstības paradigmas pārmaiņām "Transitioning from 'the developing world' to 'a developing world'". Vieslekciju rīko Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) sadarbībā ar Apvienoto Nāciju organizācijas Attīstības programmu (UNDP) projekta "Kapuscinski Development Lectures" ietvaros.

Pēc vieslekcijas notiks diskusija, kuru vadīs LU SZF profesore Žaneta Ozoliņa. Vieslekcija un diskusija notiks angļu valodā. Interesenti tiek lūgti reģistrēt savu dalību pasākumā šeit (http://kapuscinskilectures.eu/lectures/transition-to-a-developing-world/)

H. Harass stāstīs par to, kā mūsdienās mainās globālās attīstības paradigma. Ja agrāk par attīstības valstīm tika uzskatītas tās valstis, kuras bija trūcīgas un kurām palīdzību sniedza industriāli attīstītās valstis, tad mūsdienās pamazām veidojas vienprātība, ka pilnīgi visas valstis tiecas pēc ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas, kas līdz šim ir izrādījies nesasniedzams mērķis. 2015. gads būs izšķirošs jaunas globālās attīstības paradigmas veidošanā. Jūlijā Adisabebā trešajā attīstības finansēšanas konferencē varētu tikt panākta vienošanās par izmaiņām attīstības finansēšanā. Septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās Asamblejas sanāksmes laikā notiks ilgtspējīgas attīstības samits. Savukārt decembrī Parīzē notiks ANO klimata pārmaiņu ikgadējais samits, kur valstis centīsies vienoties par pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai. Jaunā attīstības paradigma paredz ciešas partnerības veidošanu starp attīstības un attīstītajām valstīm un kopīgu virzību uz ilgtspējīgu attīstību.

Iepriekš H. Harass ir strādājis Pasaules Bankā kā vadošais ekonomists, kur viņa redzeslokā atradās Austrumāzijas un Klusā okeāna reģiona valstis. Patlaban H. Harass nodarbojas ar pētniecību un galveno uzmanību velta starptautiskās tirdzniecības un attīstības jautājumiem, ieskaitot palīdzības sniegšanu attīstības valstīm, G20 valstu sadarbību, vidusšķiras veidošanās procesu attīstības valstīs un globālo pārvaldību.

H. Harass ir autors un līdzautors daudzām publikācijām, kuras veltītas globālās attīstības jautājumiem.

Projekts "Kapuscinski Development Lectures" tiek realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu. H. Harasa vieslekcija notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu programmas ietvaros un sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju.

 

Papildu informācija:
Latvijas Universitātes Preses centrs
Tālr.: 67034329 
E-pasts: info@lu.lv