Norisināsies neformālās izglītības rezultātu atzīšanai veltītā projekta noslēguma konference

05/02/2013
IzdrukātNosūtīt

15.februārī no plkst. 9.30 Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Lielajā zālē (Kronvalda bulvārī 8) notiks projekta "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide" (Val-Net) noslēguma konference "Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā". Konferences paneļdiskusiju dalībnieku vidū ir Ventspils Vakara vidusskolas direktore Ija Lasmane, Jelgavas Tehnikuma direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā Uldis Sokolovs, Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta direktore Anita Lanka, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga un pārvaldes vecākais referents Māris Stinkulis, projekta darba grupas pārstāvji u.c.

Projekts norisinās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim un tā darbības laikā visas Latvijas mērogā ir notikusi virkne aktivitāšu – organizēta konference, diskusijas un reģionālie semināri, kuros piedalījušies indivīdi un organizācijas, kas formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā iesaistīti gan kā tās nodrošinātāji, gan kā lietotāji, gan kā politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji. Projekta ietvaros izveidota mājaslapa, sagatavoti informatīvi materiāli, kā arī publicēta grāmata "Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā". Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti, izcelti izglītības iestāžu labās prakses piemēri, kā arī rosināta diskusija par sadarbību starp izglītības politikas veidotājiem un procesa nodrošinātājiem.

Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Mācību un konsultāciju centru "Baltic Bright", Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, Gulbenes bibliotēku ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītā projekta "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide" (Val-Net) ietvaros.
 

KONFERENCES PROGRAMMA:

Moderators – Eduards Liniņš

9.30–10.00 Reģistrācija, kafija
10.00–10.15 Konferences atklāšana
10.15–11.15

Paneļdiskusija Nr.1

Projekta "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide" (Val-Net) rezultāti:

  1. Projekta pasākumu un sadarbības tīkla prezentēšana (Vita Žunda, Baltic Bright, Marta Sprūģe, Valsts izglītības satura centrs)
  2. Grāmatas un mājaslapas prezentēšana (Vita Juraga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Sarmīte Pīlāte, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība)
  3. Projekta atziņas un secinājumi (Vita Žunda, Baltic Bright, Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēka)
11.15–11.45 Kafijas pauze
11.45–12.45

Paneļdiskusija Nr. 2

Atzīšanas prakse Latvijā:

  1. Vispārējā izglītība (Ija Lasmane, Ventspils Vakara vidusskola)
  2. Profesionālā izglītība (Uldis Sokolovs, Jelgavas Tehnikums)
  3. Augstākā izglītība (Anita Lanka, Rīgas Tehniskā universitāte)
  4. Jaunatne (Rasa Lazdiņa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra)
  5. Capival projekts (Irina Maslo, Latvijas Universitāte)
12.45-13.45

Paneļdiskusija Nr. 3

Sadarbība ar izglītības politikas veidotājiem:

Kristīne Strūberga (Izglītības kvalitātes valsts dienests, Kvalitātes novērtēšanas departaments)

Māris Stinkulis (Izglītības kvalitātes valsts dienests, Kvalitātes novērtēšanas departaments) 

Pārējie paneļdiskusijas dalībnieki tiks apstiprināti

13.45-14.00 Val-Net projekta darba grupas vēstule izglītības politikas veidotājiem. Konferences noslēgums
14.00-15.00 Pusdienas, neformālas diskusijas


Plašāku informāciju lūdzam skatīt: http://www.valnetlatvija.eu/

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Liniņa
Projektu vadītājas asistente
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67223181
E-pasts: kristine.linina@lnb.lv