Norišu cikla "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana" krājuma izlase "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība"

10/02/2020
Izdrukāt
Norišu cikla "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana" krājuma izlase "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība"
Norišu cikla "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana" krājuma izlase "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība"
1

Atsaucoties uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sociālo tiesību jautājumiem, kā arī veidotu sociāli atbildīgu valsti, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2020. gadā tiek organizēts norišu cikls "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana". Cikla ietvaros līdz 30. aprīlim Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā (2. stāvā) apskatāma krājuma izlase "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība". Ieeja bez maksas.

Krājuma izlasē ietverti četri virzieni: vispārīgā un profesionālā izglītība un mūžizglītība; dzimumu līdztiesība; vienādas iespējas (ikvienam neatkarīgi no dzimuma, rases vai tautības, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas ir tiesības uz vienādu attieksmi un iespējām); aktīvs atbalsts nodarbinātībai.

Eiropas Savienības ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālās atstumtības mazināšanas, diskriminācijas apkarošanas, sociālās aizsardzības īstenošanas, paaudžu solidaritātes un bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Eiropas sociālo tiesību pīlārā ietverti principi un tiesības, kas ir svarīgas taisnīgiem apstākļiem darba tirgū un veiksmīgi funkcionējošām labklājības sistēmām 21. gadsimta Eiropā.

Norišu cikla "Sociālās tiesības un sociālā iekļaušana" ietvaros no maija līdz jūlija beigām Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā būs skatāma krājuma izlase "Sociālā aizsardzība un iekļaušana", savukārt no augusta līdz oktobra beigām – krājuma izlase "Taisnīgi darba nosacījumi".

Krājuma izlase "Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība" apskatāma LNB DARBA LAIKĀ.

 

Papildu informācija:
Inga Vovčenko
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālrunis: 67806123
E-pasts: inga.vovcenko@lnb.lv