Notiks konference „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”

09/05/2013
IzdrukātNosūtīt
Konference "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā".
1

10. maijā plkst. 10.00 Spīķeru koncertzālē notiks gadskārtējā bērnu un jauniešu literatūrai veltītā konference, kuras tēma ir "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā". Konferenci rīko Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs.

Katru gadu Latvijā iznāk vairāk nekā 450 grāmatas bērniem - tulkojumi, uzziņu krājumi, oriģinālliteratūras darbi dzejā un prozā, taču kā atrast vērtīgāko? Vai vērts visu izdoto iegādāties bibliotēku krājumiem? Kuru grāmatu izraudzīties sava bērna grāmatu plauktam? Par šiem un citiem jautājumiem konferencē ar referātiem uzstāsies universitāšu mācībspēki, rakstnieki un bibliotēku nozares pārstāvji.

LBJLP priekšsēdētāja ir Dr. Ilze Stikāne, kuras pamatdarbs ir izglītot jaunos skolotājus Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, atskatīsies uz pagājušo gadu grāmatniecībā savā priekšlasījumā „Spilgtākie tēli latviešu bērnu un jauniešu literatūrā 2012.gadā”. Savukārt Daugavpils Universitātes docente Dr. Rudīte Rinkēviča analizēs tulkoto literatūru, kas domāta bērniem un jauniešiem. Ilustratori un grāmatu mākslas cienītāji novērtēs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docentes Dr. Austras Avotiņas pētījumu „Literārais tēls kā vizuāla ikona” un provokāciju  kopā ar mākslinieci Gundegu Muzikanti „Divu iztēļu sastapšanās grāmatā”.

Bibliotēku darbībai veltīto tematiku savā priekšlasījumā aplūkos LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova. Bibliotēkām jākļūst par bērnu tiesību aizstāvēm, jo ikvienam jaunam cilvēkam ir tiesības uz piekļuvi informācijai un literatūrai, „mērķis ir sekmēt bērna sociālo, garīgo un morālo labklājību, kā arī veselīgu fizisko un psihisko attīstību”, kas noteikts ANO Konvencijā par bērna tiesībām, un dalībvalstīm tas jāgarantē. Vēl spilgtā atmiņā ir 2012.gada kampaņa „E-pastu karš”, kas nodrošināja finansējuma atjaunošanu lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu un jauniešu žūrija”, kad apdraudētas bija 17 tūkstošu bērnu intereses un tiesības saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bet kā novados bibliotēkas risina grāmatu iegādes jautājumus? Kā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem bibliotēku pakalpojumiem – par to pārskatā „Bērnu literatūras un lasīšanas sardzē: bibliotēku ieguldījums”.

Kopš 2007.gada Liepājas pilsētas Dome un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka piešķir Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuras mērķis ir „paust atzinību bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas”. 2012.gada Voldemāra Caunes balvas laureātu stāstus dzirdēsim no Anitas Tuleiko, Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītājas un Līgas Bujanes, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenās bibliotekāres.

Filozofiskas pārdomas un ironiski humoristiskas vēsmas gaidāmas rakstnieku - Ineses Zanderes referātā „Princeses tēla interpretācijas latviešu bērnu literatūrā” un Māra Runguļa priekšlasījumā „Siļķi gribas! Dodiet siļķi! Vēlamais mūsdienu bērnu un jauniešu literatūrā”.

Konferenci atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja, programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” vadītāja,
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja,
T. 29492456