Notiks lasījums par latviešu nozaru grāmatu kalendāriem

19/09/2013
IzdrukātNosūtīt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā š.g. 3.oktobrī plkst. 10.30 notiks kārtējā tikšanās pasākumu ciklā "Maģistru lasījumi". Auditorijas uzmanībai tiks piedāvāts maģistra darbs "Latviešu nozaru grāmatu kalendāri, 1925-1935: saturs un kultūrvēsturiskā nozīme", kurš izstrādāts 2013.gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā. Maģistra darba autore ir Stella Hermanovska. Kopš septembra vidus Stella Hermanovska kļuvusi par LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbinieci.

Maģistra darba temats – latviešu nozaru kalendārniecība un 1925.-1935.gadā latviešu valodā izdotie grāmatu kalendāri, kā arī to sabiedriskais nozīmīgums.

Pētījuma problēmu aktualizējis apstāklis, ka nav pieejama plašāka informācija par latviešu nozaru kalendārniecību laika periodā no 1925. līdz 1935.gadam, kurā būtu apkopotas bibliogrāfiskas ziņas un satura analīze. Kalendārs agrāk bija ļoti populārs izdevumu veids, kas bija katrā mājā un bieži tika izmantots uzziņu vajadzībām. Šī iemesla dēļ ir svarīgi novērtēt tā laika kalendāru kvalitāti no saturiskā un vizuālā noformējuma aspektiem, kā arī pētīt sabiedrības attieksmi pret šo izdevumu veidu.

Pētījuma mērķis – apzināt latviešu 1925.-1935.gada nozaru grāmatu kalendārus, reģistrēt kalendāru bibliogrāfiju un izveidot atbilstošu bibliogrāfisko datubāzi, sagatavot saturisku apskatu un analīzi par kalendāros ietvertās informācijas tematisko daudzveidību, nozaru grāmatu kalendāru kvalitāti no saturiskā un vizuālā noformējuma aspektiem, kā arī iepazīties ar kalendāru kā izdevuma veidu vai konkrētu kalendāru novērtējumu, analizējot publikācijas latviešu preses izdevumos. Veiktā pētījuma rezultātā ir apzināts kalendāru jēdzieniskais skaidrojums un tipoloģija, izveidota pētītā laika perioda kalendāru bibliogrāfija un bibliogrāfiskā datubāze, gūts ieskats kalendāru izdošanas dinamikā un tematiskajā daudzveidībā, veikta kalendāru kvalitātes analīze un noskaidrots to atspoguļojums presē.

Pasākuma laikā būs iespēja ne vien iepazīties ar Stellas pieredzi, atziņām un ieteikumiem, kas gūti maģistra darba sagatavošanas periodā, bet arī ieskatīties dažos interesantākajos pagājušā gadsimta 20.- 30.gadu kalendāros.

Visi interesenti laipni gaidīti 3.oktobrī plkst. 10.30 LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā, Tērbatas ielā 75, 3.stāva 309.telpā.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka