Notiks pirmie Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra izlaidumi

14/05/2014
IzdrukātNosūtīt

Šī gada 16. un 30.maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mācību centrā (Tērbatas ielā 75, Rīgā) notiks pirmie divi 240 stundu profesionālās pilnveides programmas "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" studentu izlaidumi. Kopumā sertifikātus par sekmīgu programmas apguvi saņems 37 dalībnieki.

240 stundu profesionālās pilnveides programmu izstrādājis LNB Mācību centrs un tai ir 4 moduļi – "Bibliotēkas krājuma pārvaldība", "Bibliotēkas pakalpojumi", "Bibliotēkas vadība", "Bibliotēka un sabiedrība". Šīs programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību bibliotēkas darbības pamatprocesu pārvaldībā. Iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju veikt izpildāmā darba plānošanu un organizēšanu četrās darba (moduļu) jomās.

Kursi paredzēti interesentiem, kas nesen ir sākuši strādāt bibliotēkā vai vēlas pārkvalificēties un apgūt bibliotekāra profesiju. Interesi par dalību programmā izrādījuši arī daudzi ilggadējie bibliotēku darbinieki, kuri dzīves gaitā nav ieguvuši formālo profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu.

Būtiski pieminēt, ka papildus profesionālajām prasmēm, darbojoties grupās un pildot mājasdarbus, kursu dalībnieki apgūst arī mūžizglītības vispārējās kompetences: prasmi izklāstīt savas zināšanas un pieredzi gan diskusijās, gan pildot mājas darbus; prasmi plānot finanšu izdevumus; darbā un saziņā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; mācīties no savas un citu pieredzes; uzklausīt citu viedokli; mācēt risināt problēmas un analizēt situācijas; uzņemties līdera lomu un pieņemt lēmumus.

Mācības, kuras ilgst 8 mēnešus, notiek integrētā veidā – 144 akadēmiskās kontaktstundas ar pasniedzēju klātienē, bet 96 stundas dalībnieki mācās attālināti e-mācību vidē un veic praktiskos uzdevumus. Pirmo divu programmas aprobācijas grupu izglītošanās sākās 2013.gada septembrī.

LNB Mācību centra programmu īstenošana notiek sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienību. Kopumā mācību procesu nodrošina 22 lektori un nodarbību vadītāji, un pārsvarā tie ir LNB speciālisti. Līdzdarbojas arī Rīgas Centrālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas mācībspēki. Katrs mācību dalībnieks iziet praksi kādā citā no Latvijas bibliotēkām, kurā pats ikdienā nestrādā.

Šogad mācības uzsākuši 66 dažādu profesiju pārstāvji (piemēram, agronoms, dārzkopis, defektologs, konditors, feldšeris, grāmatvedis, pedagogi, finansists, vācu filologs, mežsaimniecības inženieris u.c.), pārstāvot visus Latvijas reģionus. Programmas dalībnieku vidējais vecums ir 44 gadi.

Nākamo divu grupu 26 dalībnieku, kas pašreiz turpina mācības, izlaidums notiks septembrī, kad beigsies mācības. Šogad kopā sertifikātus par sekmīgu programmas apguvi saņems 63 bibliotekāra profesiju apguvušie dalībnieki. Tas ir vērtīgs LNB ieguldījums bibliotēku darba kvalitātes uzlabošanā, jo bibliotekāru rindas papildinās zinošāki, prasmīgāki un radošāki kolēģi.

Nākama, 5.grupa, mācības uzsāks šī gada oktobrī

 

Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas un mārketinga nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tel.: +371 26472501