Literatūras festivāla "Prozas lasījumi 2014" pasākums "Pietura - Baltija"