Bibliotēkzinātne un grāmatzinātne

IzdrukātNosūtīt

BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS ZINĀTŅU LASĪTAVA
ALEKSEJA APĪŅA RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU LASĪTAVA

Tematika: grāmatzinātne, grāmatniecības vēsture; bibliogrāfijas teorija; bibliotēkzinātne, bibliotēku darbs, dažādu tipu bibliotēkas Latvijā un pasaulē, bibliotēku vēsture; bibliotēku pārvaldība, tirgvedība, personāls; bibliotēku darba statistika, standartizācija, likumdošana; zinātniski pētnieciskais darbs bibliotēku jomā; bibliotēku ēkas un aprīkojums; bibliotēku darba automatizācija; bibliotēku pakalpojumi, lasītāju apkalpošana; informācijas zinātne, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbs; bibliotēku metodiskais un bibliogrāfiskais darbs; bibliotēku publicitāte, sabiedriskās attiecības un informācijpratība; bibliotēku krājumi, to veidošana, katalogi, kataloģizācija, klasifikācija, indeksācija, priekšmetošana; bibliotēku krājuma saglabāšana, digitalizācija; lasīšanas kultūra; retās grāmatas un rokraksti, bibliofilija

Literatūras meklēšanas ceļi

Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

Latvijas resursi

Ārzemju resursi

Bibliotēkas