Ģeogrāfija un kartogrāfija

IzdrukātNosūtīt

KARŠU LASĪTAVA
HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA
TEHNOLOĢIJU UN DABASZINĀTŅU LASĪTAVA

Fiziskā ģeogrāfija: dabas ģeogrāfija, resursi, bioģeogrāfija, zeme, zemes garoza, paleoģeogrāfija
Cilvēka ģeogrāfija: ekonomiskā, politiskā, kultūras un pilsētvides ģeogrāfija
Kartogrāfiskie izdevumi: kartes, reljefkartes, topogrāfiskās kartes, autoceļu kartes, pilsētu plāni, atlanti, globusi, ceļveži, uzziņu izdevumi

Literatūras meklēšanas ceļi

Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Digitālā bibliotēka
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

E-kartes un karšu pārlūki

Nozaru meklētāji

Ģeoportāli, ĢIS

Organizācijas

Vietvārdi

E-žurnāli

Interneta resursu katalogi

Kartogrāfijas vēsture

Karšu antikvariāti

Citas noderīgas saites