Krājums

Izdrukāt
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
1
2
3
4
5
6

Vairāk nekā četru miljonu vienību lielā Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma kodols ir nacionālais krājums — Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, latviešu autoru darbi, kuru krāšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana ir LNB pamatuzdevums un krājuma veidošanas prioritāte.

Latvijas Nacionālā bibliotēka krājumā esošos iespieddarbus izsniedz izmantošanai tikai LNB lasītavās (izņēmums ir bibliotēkas piedāvātie abonementi).

LNB krājuma tematiskais profils ir humanitārās un sociālās zinātnes. Izdevumi svešvalodās tiek komplektēti visās zinātņu nozarēs, bet ar atšķirīgu intensitāti, ņemot vērā arī citu Latvijas lielo zinātnisko bibliotēku krājumu specializāciju. (LNB krājuma attīstības pamatprincipi)

Jaunākā un aktuālākā speciālā nozaru literatūra atrodama nozaru literatūras krājumos:

Bibliotēkas krājuma daudzveidību un bagātību atspoguļo tās speciālie krājumi:

Bibliotēkas krājums daļēji ir atrodams brīvpieejas lasītavās, bet lielākā tā daļa tiek glabāta bibliotēkas krātuvēs, kurās tam tiek nodrošināti atbilstoši saglabāšanas apstākļi. Lai no krātuvēm saņemtu grāmatu vai citu iespieddarbu, lasītājam jāaizpilda un jāiesniedz izsnieguma pieprasījuma veidlapa. Vairāk par izsniegumu ŠEIT.

BIBLIOTĒKAS LASĪTAVAS UN DARBA LAIKI