Krājums

IzdrukātNosūtīt

Vairāk nekā četru miljonu vienību lielā Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma kodols ir nacionālais krājums — Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, latviešu autoru darbi, kuru krāšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana ir LNB pamatuzdevums un krājuma veidošanas prioritāte.

LNB krājuma tematiskais profils ir humanitārās un sociālās zinātnes. Izdevumi svešvalodās tiek komplektēti visās zinātņu nozarēs, bet ar atšķirīgu intensitāti, ņemot vērā arī citu Latvijas lielo zinātnisko bibliotēku krājumu specializāciju. (LNB krājuma attīstības pamatprincipi)

Jaunākā un aktuālākā speciālā nozaru literatūra atrodama nozaru literatūras krājumos:

Bibliotēkas krājuma daudzveidību un bagātību atspoguļo tās speciālie krājumi:

BIBLIOTĒKAS LASĪTAVAS UN DARBA LAIKI