Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Izdrukāt

LNB CENRĀDIS (PDF) | Atvērt vietnē "likumi.lv"

 
Cenrāža papildinājumi:

Pakalpojuma "Tiešraides pasākumu nodrošināšana" cenas | RĪKOJUMS (PDF)

Pakalpojuma "Pieaugušo neformālās izglītības programma "Medicīnas informācijas pratība" (24 stundas)" cena vienai personai ir 48,00 EUR | RĪKOJUMS (PDF)

Pakalpojuma "Pieaugušo neformālās izglītības programma "Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija" (76 stundas)" cena vienai personai ir 199,00 EUR | RĪKOJUMS (PDF)

Pakalpojuma "Pieaugušo neformālās izglītības programmas bibliotēku, muzeju, kultūras centru un arhīvu darbiniekiem attālinātā formā" cena par vienu stundu ir 6,00 EUR | RĪKOJUMS (PDF)

Pakalpojuma "Pieaugušo neformālās izglītības programma "Andragoģijas pamati" (24 stundas)" cena vienai personai ir 48,00 EUR | RĪKOJUMS (PDF)

LNB oranžērijas cena par telpas nomu izstāžu rīkošanai ir 40,00 EUR nedēļā | RĪKOJUMS (PDF)

 

LNB autostāvvietas Mūkusalas ielā 5 tarifs ir 2,00 EUR stundā. Tarifs bibliotēkas apmeklētājiem - pirmā stunda 1,00 EUR; katra nākamā stunda 0,65 EUR. Tarifs bibliotēkas apmeklētājiem tiek noformēts LNB Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā) bibliotēkas DARBA LAIKĀ, turpat veicami arī skaidras naudas norēķini.