Nacionālā enciklopēdija

Izdrukāt
Nacionālā enciklopēdija
Nacionālā enciklopēdija
1

NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA — WWW.ENCIKLOPEDIJA.LV

Nacionālā enciklopēdija ir universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā.

Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpašs drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi. Saskaņā ar šo vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilstošos tehnoloģiskos apstākļos.

Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministra vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu nodrošina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodrošina redakcijas praktisko funkciju īstenošanu.

 

Nacionālās enciklopēdijas redakcija
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Tālr.: 67716066, 67716074
E-pasts: valters.scerbinskis@lnb.lv