Galvenie rādītāji

Izdrukāt

LNB galvenie radītāji (2018–2020) (PDF)

 

Krājums kopā (2018–2020)

  

Tradicionālais krājums (2018–2020)

 

Elektroniskais krājums (2018–2020)

 

Krājuma izniegums kopā (2018–2020)

  

Tradicionālā krājuma izsniegums (2018–2020)

 

Elektroniskā krājuma izsniegums (2018–2020)

PIEZĪME: 2020. gada rādītājā ietverts LNB digitālo kolekciju izsniegums (lapu skatījumi), kas iepriekšējos gados nav uzskaitīts.

 

Apmeklējums kopā (2018–2020)

 

Klātienes apmeklējums (2018–2020)

 

Virtuālais apmeklējums (2018–2020)

PIEZĪME: ieskaitot virtuālo pakalpojumu izmantojumu un Latvijas Bibliotēku portāla apmeklējumu.

 

Lasītāju skaits kopā (2018–2020)

 

Reģistrētie lasītāji (2018–2020)

 

Attālinātie (unikālie lietotāji) (2018–2020)

 

Tradicionālā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem (2020)

 

Elektroniskā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem (2020)