Struktūra

IzdrukātNosūtīt
LNB struktūras shēma
LNB struktūras shēma
1

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr. 67806100
Fakss 67280851
E-pasts: lnb@lnb.lv
 

Administrācija

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Direktors Andris Vilks 67806100 andris.vilks@lnb.lv
Izpilddirektore Dzintra Mukāne 67806138 dzintra.mukane@lnb.lv
Biroja vadītāja Solveiga Ķīkule 67806103 solveiga.kikule@lnb.lv
Direktora asistente / Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Viktorija Moskina 67806131 viktorija.moskina@lnb.lv
Juriste Evija Majore 67806120 evija.majore@lnb.lv
Finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja Līga Upmale 67806147 liga.upmale@lnb.lv
Nacionālās Enciklopēdijas redakcijas vadītājs Valters Ščerbinskis 67716066 valters.scerbinskis@lnb.lv
Personāla nodaļas vadītāja Lita Hofmane 67806114 lita.hofmane@lnb.lv

 

Komunikācijas departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Ieva Laizāne 67716235 ieva.laizane@lnb.lv
- Korporatīvās komunikācijas vadītāja Anna Muhka 67716235,
29474534
anna.muhka@lnb.lv
- Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts 67716235,
26472501
augusts.zilberts@lnb.lv
Audiovizuālo sistēmu nodaļas vadītājs Gints Murāns 67716236 gints.murans@lnb.lv
Izstāžu centra vadītāja Ieva Zībārte 67716233 ieva.zibarte@lnb.lv
Norišu centra vadītāja Terēze Veinberga 67716063 tereze.veinberga@lnb.lv

 

Attīstības departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktors Uldis Zariņš 67806145 uldis.zarins@lnb.lv
Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova 67716038 silvija.tretjakova@lnb.lv
Bibliotēku attīstības centra
vadītāja
Evija Vjatere 67716053 evija.vjatere@lnb.lv
Digitālā mantojuma centra vadītāja Jana Ķikāne 67716004 jana.kikane@lnb.lv
Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina 67806129 macibu.centrs@lnb.lv

 

Bibliogrāfijas institūts

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Institūta direktore Anita Goldberga 67716198 anita.goldberga@lnb.lv
Institūta direktores vietniece Ilona Dukure 67716197 ilona.dukure@lnb.lv

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja

Aiva Stūrmane 67716191 aiva.sturmane@lnb.lv
- Autoritatīvo datu eksperte Jogita Sauka 67716195 jogita.sauka@lnb.lv
- Datu modeļu eksperte Maira Kreislere 67716195 maira.kreislere@lnb.lv
- Standartizācijas eksperte Inta Virbule 67716195 inta.virbule@lnb.lv
- Nacionālā tēzaura eksperte Elita Eglīte 67716194 elita.eglite@lnb.lv
- Nacionālās bibliogrāfijas eksperte Ilva Āķe 67716195 ilva.ake@lnb.lv
- Semantisko tehnoloģiju eksperts Uldis Bojārs 67716200 uldis.bojars@lnb.lv
Datu veidošanas nodaļas vadītāja Elita Ozoliņa 67716190 elita.ozolina@lnb.lv
Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs Ansis Garda 67716192 ansis.garda@lnb.lv
- ISBN un ISMN eksperte Aiva Gailīte 67806149 aiva.gailite@lnb.lv
- ISSN eksperte Guna Linkeviča 67806149 guna.linkevica@lnb.lv
- Izdevējdarbības statistikas eksperte Gunta Lodziņa 67716201,
22029325
gunta.lodzina@lnb.lv
- Krājuma veidošanas eksperte Mārīte Upeniece 67806148,
26607274
marite.upeniece@lnb.lv
- Nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte Dace Ūdre 67716201,
22029325
dace.udre@lnb.lv
- Uzskaites eksperte Māra Ruva   mara.ruva@lnb.lv
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja Ilona Dukure 67716197 ilona.dukure@lnb.lv
- Turpinājumizdevumu eksperte Līga Gūtmane 67716222 liga.gutmane@lnb.lv

 

Pakalpojumu departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Anda Lamaša 67806136 anda.lamasa@lnb.lv
Galvenās krātuves centra vadītāja Sanita Burķīte 67716076 sanita.burkite@lnb.lv
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Katrīna Taurēna 67806137 katrina.taurena@lnb.lv
Nozaru literatūras centra vadītāja Ludmila Macpane 67806134 ludmila.macpane@lnb.lv
- Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavas vadītāja Ekaterina Pavlova 67716226 ekaterina.pavlova@lnb.lv
- Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja Inga Vovčenko 67806123 inga.vovcenko@lnb.lv
- Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja Eva Ausēja 67806146 eva.auseja@lnb.lv
Periodikas nodaļas vadītāja Dagnija Celmiņa 67716223 dagnija.celmina@lnb.lv
Uzziņu un informācijas centra vadītāja Anda Simina 67806101 anda.simina@lnb.lv
- Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane 67806113 konsultants@lnb.lv
- SBA, SSBA eksperte Ruta Jegorova 67806124 loan@lnb.lv
- Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne 67806111 uzzinas@lnb.lv

 

Saimniecības departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktors Ivars Ķīsis 67806117 ivars.kisis@lnb.lv
Apsaimniekošanas un apgādes nodaļas vadītājs Didzis Paegle 29245555 didzis.paegle@lnb.lv
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Juris Ģiedris 67806116 juris.giedris@lnb.lv

 

Speciālo krājumu departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Direktors Andris Vilks 67806100 andris.vilks@lnb.lv
- A. Kalniņa Mūzikas lasītavas vadītāja Ruta Almane-Palmbaha 67716020 ruta.palmbaha@lnb.lv
- Audiovizuālās lasītavas vadītāja Zane Grosa 67716011 zane.grosa@lnb.lv
- K. Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja Anda Baklāne   anda.baklane@lnb.lv
Krājuma saglabāšanas centra vadītāja Iveta Daugule-Balode 67716153 iveta.daugule@lnb.lv
Letonikas un Baltijas centra vadītāja Vija Daukšte 67716016 vija.daukste@lnb.lv
- A. Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs Mārtiņš Mintaurs 67716025 martins.mintaurs@lnb.lv
- Grāmatniecības muzeja vadītāja Inga Surgunte 67716183 inga.surgunte@lnb.lv
- Karšu lasītavas vadītāja Anda Juta Zālīte 67716026 anda.zalite@lnb.lv
- Letonikas un Baltijas lasītavas vadītāja p.i. Viktorija Surska 67806143 viktorija.surska@lnb.lv
- Pētniecības sektora vadītājs Viesturs Zanders 67716015 viesturs.zanders@lnb.lv
- Sīkiespieddarbu lasītavas vadītāja Indra Viļumsone 67716028 indra.vilumsone@lnb.lv

 

Tehnoloģiju departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktora p.i. Jānis Freimanis 67716225 janis.freimanis@lnb.lv
Sistēmu nodaļas vadītājs Jānis Freimanis 67716225 janis.freimanis@lnb.lv
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Gvido Sproģis 67716061 gvido.sprogis@lnb.lv

LNB Atbalsta biedrība