Pētījums par datu semantisko sadarbspēju Latvijas kultūras institūcijās

06/04/2021
Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes (LU) projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā" ietvaros publicētas "Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām" (PDF). Tas ir pirmais mēģinājums aprakstīt vajadzības jaunam starpnozaru datu modelim datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām digitālā vidē.

Šajās rekomendācijas raksturoti Latvijas atmiņas institūciju atšķirīgie datu modeļi un standarti, galvenās datu elementu klases un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. Rekomendācijās veikts starptautisko konceptuālo arhīvu, bibliotēku un muzeju datu modeļu (RiC CM, IFLA LRM, CIDOC CRM) būtisko entīšu salīdzinājums, kā arī analizēti sešu starpnozaru kultūras mantojuma platformu (SNAC, Finto, FINNA, Wikidata, EDM, Intermi) sadarbības datu modeļi, standarti un principi.

Noslēguma daļā apkopoti secinājumi un rekomendācijas, kā, izmantojot atvērto saistīto datu risinājumus, no ierakstiem atsevišķu institūciju slēgtās sistēmās pāriet uz vienotu kultūras mantojuma entīšu reģistra izveidi. Šāds risinājums atvērtu vērtīgu zināšanu bāzi izmantošanai gan kultūras mantojuma nozarēs, gan citiem interesentiem, kā arī uzlabotu piekļuvi pētniekiem, kā arī radošo industriju, izglītības, tūrisma u. c. nozaru pārstāvjiem.

Rekomendāciju kopsavilkums latviešu (PDF) un angļu (PDF) valodā.

Rekomendāciju izdevējs ir LNB Bibliogrāfijas institūts, un šis ir pirmais pētījums, kurš saņēmis LNB piešķirtu starptautisko DOI identifikatoru.

 

LNB un LU projekts "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365) tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros.

"Rekomendāciju Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām" ISBN: 978-9934-610-00-4; DOI: https://doi.org/10.52197/IBIV6839).

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv