Atbalsts pētniecībai - Digitālās humanitārās zinātnes

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā izmantot digitalizēto un digitāli radīto tekstu kolekcijas datorizētai analīzei pētniecības un studiju projektos.

Pateicoties vērienīgajai LNB krājuma digitalizācijai, Latvijas un ārvalstu pētniekiem radīta unikāla iespēja ne vien lasīt elektroniskās grāmatas un laikrakstus, bet arī pētīt Latvijas digitālo tekstu kolekcijas (tekstu korpusus), teksta apstrādei un analīzei izmantojot datorprogrammas.

Pasaulē šo zinātniskās pētniecības virzienu sauc par digitālajām humanitārajām zinātnēm (Digital Humanities), tomēr jāatzīmē, ka datorizētas teksta, skaņas, attēlu un video analīzes un vizualizācijas metodes plaši tiek lietotas ne tikai humanitārajās zinātnēs (piemēram, lingvistikā, literatūrzinātnē, antropoloģijā, arheoloģijā, vēsturē, teoloģijā u.c.), bet arī sociālajās zinātnēs (piemēram, socioloģijā, komunikācijas zinātnē, politoloģijā) un eksaktajās zinātnēs (piemēram, datorikā vai ģeogrāfijā).

LNB piedāvātais pakalpojums ir atvērts pētnieciskajiem un studiju projektiem un paredz individuālu pieeju, vienojoties par sadarbības formu un nepieciešamās informācijas saturu, formātu, apjomu u.c. parametriem.

Interesantus lūdzam sazināties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, rakstot uz e-pastu: dh@lnb.lv.

LNB DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS KOLEKCIJAS

Vairāk par digitālajām humanitārajām zinātnēm, iesaistītajām organizācijām un pētījumiem Latvijā un pasaulē var uzzināt, apmeklējot vietni: www.digitalhumanities.lv.