Pieejams semināra "Dokumentārā mantojuma nozīme un pieejamība digitālajā laikmetā" ieraksts

03/03/2021
Izdrukāt
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
1

Lai iepazīstinātu atmiņas institūcijas ar UNESCO dokumentārā mantojuma programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas Nacionālo reģistru, 2021. gada 26. februārī, tiešsaistē notika informatīvs seminārs "Dokumentārā mantojuma nozīme un pieejamība digitālajā laikmetā". Semināra ieraksts ir pieejams ikvienam interesentam.

Semināru rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes locekļiem. Semināra dalībnieki uzzināja par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa" un nomināciju iesniegšanas kārtību Latvijas nacionālajā reģistrā, kā arī par citiem ar dokumentārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu saistītiem jautājumiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts iepazīstināja ar radošiem veidiem, kā dokumentāro mantojumu un citas krājuma vērtības izcelt sociālajos medijos. Tematiskās darba grupas, kurās smelties idejas un pārrunāt iespējamās nominācijas, vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, sabiedrības "Tilde" valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla.

Ieskatu nomināciju sagatavošanas procesā varēja gūt paneļdiskusijā, kurā piedalījās kādreizējie nomināciju vērtētāji – muzikologs Mārtiņš Boiko, mākslas zinātniece Ginta Gerharde-Upeniece – un nomināciju glabātāji – Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte un Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola. Diskusiju vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājuma departamenta direktore Dagnija Baltiņa.

Tīmekļsemināra ieraksts skatāms ikvienam interesentam šeit: https://youtu.be/U0YnD2d2Hvg.

Latvijas nacionālā reģistra papildināšana notiek reizi četros gados, pieteikumus nacionālajam reģistram iespējams iesniegt līdz 30. aprīlim, aizpildot un nosūtot nepieciešamos dokumentus UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (Pils laukumā 4–206, Rīgā, LV-1050) un nominācijas elektronisko versiju nosūtot uz e-pastu: office@unesco.lv.

UNESCO programma "Pasaules atmiņa" 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izzināšanu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas "Pasaules atmiņa" iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā izveidoja programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir astoņas nominācijas: "Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.", "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss", "Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.)", "Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts", "Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos", "Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija", "Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam", "Hernhūtiešu rokraksta kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts".

Informācija par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālo reģistru: https://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/pasaules-atmina/latvijas-nacionalais-registrs/latvijas-nacionalais-registrs-1/.

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 195 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un facebook.com/UNESCOLNK.

 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare
UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Tālr. +371 29683396
E-pasts: k.balcare@gmail.com