Priekšlasījums "Sieviete Livonijā"

23/10/2012
IzdrukātNosūtīt

Itin visi, kurus interesē sievietes tiesības un dzīve Livonijā, viduslaiku vēsture, tiek gaidīti kārtējā diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksmē, kas notiks 25.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē, Krišjāņa Barona ielā 14. Sākums — plkst.15:00.

Daudzus gadsimtus vēstures pētniecībā valdījis tematikas, avotu klāsta, metodoloģijas vienpusīgums, jo raksti par vēsturi allaž tikuši augstu vērtēti kā ietekmīgs propagandas instruments. Visai pamatīgi izpētīta un publikācijās atspoguļota politiskā vēsture, kas detalizēti parāda valdošo aprindu dzīvi, centienus un lēmumus, to ietekmei uz pārējo sabiedrības daļu pievēršoties paviršāk, itin kā tā būtu indiferents pūlis. Pateicoties franču "Annales" skolai, 20.gadsimtā šajā "indiferentajā pūlī" vēsturnieki sāka izšķirt atsevišķas sociālās grupas un indivīdus. No "Annales" skolas, tās atvērtības citu nozaru metodēm izauga jauns pētniecības virziens, kura uzmanības centrā ir sieviete. Pēdējās desmitgadēs tam pievērsušās arī Latvijas zinātnieces, taču līdz šim trūka pētījuma par sievietes dzīvi senākā vēstures posmā.

Šī gada septembrī Latvijas Universitātē sekmīgi tika aizstāvēts promocijas darbs "Sieviete Livonijas lauku sabiedrībā viduslaikos un jauno laiku sākumā 13.–16.gs." Apjomīgais pētījums parāda sievietes statusa izmaiņas Latvijas un Igaunijas teritorijā četru gadsimtu garumā. Tā autore — Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja Vija Stikāne.

Dr.hist. Vijas Stikānes darbs atklāj ārkārtīgi diferencētās dažādu kārtu sieviešu tiesības, iespējas izvēlēties dzīves ceļu vai uzvarēt nelabvēlīgus apstākļus. Vēsturniece atspoguļo būtiskus Latvijas (un Igaunijas) tiesību vēstures aspektus: piemēram, sodus par sievietes ievainošanas vai nonāvēšanu, sievietes atbildību par jaundzimušo, sodus par buršanu vai netiklību. Pētījumā aplūkoti arī atsevišķu augstas kārtas sieviešu likteņi, piemēram, 13.gadsimta gūstā saņemtās Jersikas valdnieka Visvalža sievas dzīves stāsts. Kā uzsver V.Stikāne, sieviešu tiesības, priekšstati par sieviešu lomu ģimenē viduslaikos un jaunajos laikos, atstājušas savu ietekmi arī uz mūsdienu sabiedrību.


Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776
E-pasts: Jana.Dreimane@lnb.lv