Nozares standarti

Izdrukāt

Latvijas standartu izdevējs un izplatītājs – Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS). Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskās komitejas (ID STK) izstrādātos un apstiprinātos standartus papīra formā arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas. Ar standartiem var iepazīties:

LVS ISO 4:2002: Informācija un dokumentācija. Publikāciju nosaukumu un nosaukumu vārdu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 8:2006: Dokumentācija. Periodisko izdevumu noformēšana

LVS ISO 690:2010: Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos

LVS ISO 832:1994: Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. Bibliogrāfisko terminu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 999:2005: Informācija un dokumentācija. Rādītāju satura, veidošanas un noformēšanas vadlīnijas

LVS EN 1047-2+A1:2013: Drošas uzglabāšanas telpas. Klasifikācija un ugunsizturības testa metodes. 2. daļa: Datu uzglabāšanas telpas un konteineri

LVS ISO 1086:2006: Informācija un dokumentācija. Grāmatu titullapas

LVS ISO 2108:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN). 5 izd.

LVS ISO 2384:2006: Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana

LVS ISO 2789:2016: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika

LVS ISO 3297:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN). 5 izd.

LVS ISO 5127:2005: Informācija un dokumentācija. Vārdnīca

LVS ISO 5963:2003: Informācija un dokumentācija. Dokumentu izpētes, to priekšmetu noteikšanas un indeksēšanas terminu izvēles metodes

LVS ISO 6357:2006: Dokumentācija. Grāmatu un citu izdevumu muguru nosaukumi

LVS ISO 7275:2006: Dokumentācija. Sēriju nosaukumziņu noformēšana

LVS ISO 9706:1994: Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības prasības

LVS ISO 10324:2006: Informācija un dokumentācija. Krājuma ziņas. Summārais līmenis

LVS ISO 10957:2009: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais nošizdevuma standartnumurs (ISMN)

LVS ISO 11108:2003: Informācija un dokumentācija. Arhīvu papīrs. Ilgmūžības un ilgizturības prasības

LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku sniegumu rādītāji

LVS ISO 11798:2003: Informācija un dokumentācija. Uz papīra rakstīta, drukāta un kopēta materiāla ilgmūžība un ilgizturība. Prasības un testēšanas metodes

LVS ISO 11799:2006: Informācija un dokumentācija. Dokumentu glabāšanas prasības arhīvu un bibliotēku materiāliem

LVS ISO 11800:2003: Informācija un dokumentācija. Prasības iesiešanas materiāliem un grāmatu izgatavošanā izmantojamām metodēm

LVS ISO/TR 13028:2011: Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas ierakstu digitalizēšanai

LVS ISO 14416:2006: Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko izdevumu, seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu un bibliotēku vajadzībām. Metodes un materiāli

LVS ISO 14721:2017: Kosmosa dati un informācijas pārsūtīšanas sistēmas. Atvērtā arhīvu informācijas sistēma. Etalona modelis

LVS ISO 15489-1:2017: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Jēdzieni un principi

LVS ISO 15511:2011: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL)

LVS ISO 15836:2009: Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa

LVS ISO 16175-1:2012: Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 1. daļa: Pārskats un principi

LVS ISO 16175-2:2012: Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 2. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības digitālajām dokumentu pārvaldības sistēmām

LVS ISO 16175-3:2012: Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 3. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības dokumentiem biznesa sistēmās

LVS ISO 16245:2011: Informācija un dokumentācija. Celulozi saturošu materiālu kastes, vāki un citi ilgstoši glabājami materiāli papīra un pergamenta dokumentu uzglabāšanai

LVS ISO 17068:2018: Informācija un dokumentācija. Uzticama trešās puses elektronisko dokumentu glabātava

LVS ISO 18461:2018: Starptautiskā muzeju statistika

LVS ISO/TR 18492:2012: Elektronisko dokumentu informācijas ilgtermiņa saglabāšana

LVS ISO 19005-1+TC1:2011: Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 1.daļa: PDF 1.4 (PDF/A-1) lietošana

LVS ISO 19005-2:2012: Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 2.daļa: ISO 32000-1 (PDF/A-2) lietošana

LVS ISO/TR 19814:2018: Informācija un dokumentācija. Krājuma pārvaldība arhīvos un bibliotēkās

LVS ISO 20614:2018: Informācija un dokumentācija. Datu apmaiņas protokols sadarbspējai un saglabāšanai

LVS ISO 20104: 2017: Kosmosa dati un informācijas pārsūtīšanas sistēmas. Izstrādātāja-arhīva saskarnes specifikācija (IASA)

LVS ISO 21047:2011: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais teksta standartkods (ISTC)

LVS ISO 21127:2010: Informācija un dokumentācija. Norāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras mantojuma nozarē

LVS ISO 23081-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 1.daļa: Principi

LVS ISO 23081-2:2009: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 2. daļa: Konceptuālie un ieviešanas jautājumi

LVS ISO/TR 23081-3:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības metadati dokumentiem. 3. daļa: Pašnovērtējuma metode

LVS ISO 25577:2014: Informācija un dokumentācija. MarcXchange

LVS ISO 25964-1:2011: Informācija un dokumentācija. Tēzauri un sadarbspēja ar citām vārdnīcām. 1. daļa: Tēzauri informācijas izguvei

LVS ISO 25964-2:2013: Informācija un dokumentācija. Tēzauri un sadarbspēja ar citām vārdnīcām. 2. daļa: Sadarbspēja ar citām vārdnīcām

LVS ISO 27729+TC1:2015 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais personvārdu/institūciju nosaukumu standartidentifikators (ISNI)

LVS ISO 27730:2013: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais krājuma identifikatora standarts (ISCI)

LVS ISO 30300:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Pamatprincipi un vārdnīca

LVS ISO 30302:2017: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Ieviešanas vadlīnijas

LVS ISO 30301:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Prasības

 

VADLĪNIJAS, METODISKIE UN KONSULTATĪVIE IZDEVUMI