LNB Zinātniskie raksti

IzdrukātNosūtīt

LNB zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums (2017) (PDF, 9.11 MB)
LNB zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums (2013) (PDF, 4.73 MB)
LNB zinātniskie raksti (2009) (PDF, 7.5 MB)

"Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti" (ISSN 1691-5941) ir starpdisciplinārs, akadēmisks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas turpinājumizdevums, kura mērķis ir atspoguļot pētījumus par informācijas vides veidošanos, pašreizējo situāciju un prognozējamo attīstību nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēku sistēmas un nacionālās bibliotēkas lomai šajos procesos. Publicēšanai tiek pieņemti vienīgi oriģināli pētījumi (tie nedrīkst būt iepriekš publicēti citos izdevumos). Iesniegtos darbus izvērtē starptautiska redakcijas kolēģija, kurā darbojas bibliotēku nozares eksperti, informācijas un komunikācijas pētnieki no Latvijas, kā arī ārvalstīm. Rakstu izvērtēšana ir anonīma.

Iesniegtie manuskripti tiek rediģēti.

PRASĪBAS RAKSTU NOFORMĒŠANAI

 

Izdevuma redakcija:

Galvenais redaktors
LNB direktors Andris Vilks
E-pasts: andris.vilks@lnb.lv

Redaktore
LNB Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadošā pētniece Jana Dreimane
E-pasts: jana.dreimane@lnb.lv