LNB Zinātniskie raksti

Izdrukāt

Aicinām iesniegt zinātniskos rakstus 7. sējumam!

LNB. Zinātniskie raksti. 4. (XXIV) sējums. Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: rakstu krājums (2019) (PDF, 7.07 MB)
LNB zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums (2017) (PDF, 9.11 MB)
LNB zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums (2013) (PDF, 4.73 MB)
LNB zinātniskie raksti (2009) (PDF, 7.5 MB)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti (ISSN 1691-5941) ir starptautiski recenzējams turpinājumizdevums, kurš iznāk kopš 1964. gada. Izdevumā  tiek publicēti oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kā arī starpdisciplināru pētījumu rezultāti. Visi izdevumā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti.

Zinātniskajos rakstos publicēto zinātnisko pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Rakstu krājums kopš 2009. gada pieejams elektroniski. Jaunāko sējumu drukātā formā var iegādāties LNB Draugu telpā (1. stāvā) – Rīgā, Mūkusalas ielā 3.
 

PRASĪBAS RAKSTU IESNIEGŠANAI (PDF)
PUBLICĒŠANĀS ĒTIKA (PDF)
LNB ZINĀTNISKĀS PUBLICĒŠANĀS UN PUBLIKĀCIJU ĒTIKAS VADLĪNIJAS (PDF)

 

Izdevuma redakcija:

Zinātnisko rakstu izdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka
Adrese: Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV–1423, Latvija

Galvenais redaktors Andris Vilks
E-pasts: andris.vilks@lnb.lv

Redakcijas kolēģija: Viesturs Zanders (Latvija), Jana Dreimane (Latvija), Ināra Klekere-Krekele (Latvija), Mārtiņš Mintaurs (Latvija), Pauls Daija (Latvija), Māra Grudule (Latvija), Jānis Kalnačs (Latvija), Kaspars Kļaviņš (Latvija), Doms Kauns (Domas Kaunas, Lietuva), Aile Meldre (Aile Möldre, Igaunija), Detlefs Hennings (Detlef Henning, Vācija), Jānis Krēsliņš (Zviedrija), Andrejs Plakans (ASV), Žiljēns Gelēns (Julien Gueslin, Francija), Pāvels Štolls (Pavel Štoll, Čehija).

Par izdevumu atbild Sanita Briežkalne
E-pasts: sanita.briezkalne@lnb.lv