Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās

Izdrukāt

Projektu "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās" izstrādājusi un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

Projekta mērķis: sekmēt latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projekta gaitā eksperti no VKKF, LBB, LNB un Latvijas publiskajām bibliotēkām izvērtēja jaunāko – 2014. gada beigās un 2015. gadā iznākušo – latviešu oriģinālliteratūru. Rezultātā tika izveidota grāmatu kolekcija no 34 latviešu oriģinālliteratūras grāmatām.

Projekts turpina iepriekšējos gados atbalstīto projektu ("Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās", "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās") idejas. Šo projektu ietvaros gūtās krājuma papildināšanas iespējas un grāmatu izvēli Latvijas bibliotēkas augstu novērtē. Pateicoties krājuma atbalsta projektiem, publiskajās bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras pieejamības punkti, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt vērtīgākos un kvalitatīvākos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts ne vien Latvijas publiskajām bibliotēkām, bibliotēku lasītājiem, izdevējiem, bet arī grāmatu autoriem, rakstniekiem, tulkotājiem, nodrošinot grāmatniecības nozares dzīvotspēju un saiknes "izdevējs–rakstnieks–lasītājs", "augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs" nepārtrauktību.

Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds

Projekta īstenošanas laiks: 10.06.2015. - 01.11.2015.