Projekts: Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību

Izdrukāt
Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma
1

Projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros.
 

Projekta mērķis

Veicot Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu starpdisciplināru izpēti, tai skaitā ar digitālās pētniecības metodēm, pārvarot pētniecībā pastāvošās etniskās un lingvistiskās barjeras, aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma segmentus un aspektus, vēstures periodus un jautājumus.

Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu "dokumentārais mantojums", tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai.

Panākt jauniegūto zināšanu un konceptuālo nostādņu integrāciju valsts un pašvaldību plānošanas dokumentos un nevalstisko organizāciju rīcības programmās.
 

Projekta uzdevumi

Analizēt, strukturēt un konceptualizēt LNB speciālos krājumus kā nozīmīgu Latvijas vēstures avotu kopumu.

Aprobēt pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās (publicēt zinātniskus rakstus, sagatavot izdošanai rakstu krājumus un kolektīvu monogrāfiju), noorganizēt starptautisku zinātnisku konferenci.

Popularizēt pētījumu rezultātus sabiedrībā (izstādes, zinātniski semināri, publiskas lekcijas un lasījumu cikli).

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot rekomendācijas izglītības programmu satura pilnveidei humanitārajās jomās.

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot ieteikumus Latvijas kultūras tūrisma kartes papildināšanai ar jauniem, līdz šim publiskā apritē neizmantotiem Latvijas vēstures un kultūras vēstures materiāliem.
 

Projekta partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts

Projekta īstenošanas periods: 12.2018.−12.2021.

Projekta finansējums: 585 250,00 EUR

Projekta finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija
 

PROJEKTA PREZENTĀCIJA (PDF)
PROJEKTA REZULTĀTI (PDF)

 

Projekta aktualitātes

12.10.2021. Valsts pētījumu programmas zinātniska konference
15.09.2021. Izstāde "Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā"
16.08.2021. Tūristu gidu informācijas ieguves paradumu izvērtējums Latvijas Nacionālāsbibliotēkas pakalpojumu un krājumu izmantošanas kontekstā (PDF)
16.08.2021. Rekomendācijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo krātuvju un datubāžu atpazīstamības veicināšanai (PDF)
16.08.2021. Sabiedrības iesaiste Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo krājumu izmantošanā (PDF)
22.06.2021. Upsālā atklāts Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu plaukts
19.06.2021. Jauns tiešsaistes pasākumu cikls "LNB pēta"
15.04.2021. Tiešraidē atvērs LNB zinātnisko rakstu 5. sējumu
29.03.2021. Seminārs par Latvijas vēstures avotiem dažādu institūciju krājumos
11.03.2021. LNB Zinātnisko rakstu 6. sējuma atvēršana
01.02.2021. Tiešraidē ar sarunu par lasīšanu pandēmijas laikā atvērs lasīšanas vēsturei veltītu izdevumu
14.01.2021. LNB zinātnisko rakstu 5. sējums veltīts K. G. Grasa daiļradei
07.12.2020. Iznācis LNB Zinātnisko rakstu 6. sējums "Latviešu terminoloģija simts gados"
26.10.2020. Tiešsaistē prezentēs LNB rezultātus Valsts pētījumu programmā
20.10.2020. Konference par valsts pētījumu programmas projektiem
11.09.2020. Letonikas lasījumi septembrī būs veltīti Jurim Soikanam
08.06.2020. Latvijā izveidoti 3D modeļi izciliem kultūras un dabas pieminekļiem
17.02.2020. Saruna par lasīšanas pieeju izmaiņām no viduslaikiem līdz mūsdienām
12.02.2020. Izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija"
11.02.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Rīgas liceja un Vidzemes bruņniecības bibliotēkām
28.01.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Pelču un Zaļās muižas privātbibliotēku vēsturiskajām kolekcijām
27.01.2020. Kaligrāfijas darbnīca
10.01.2020. "Neredzamā bibliotēka": Lekcija par Kurzemes bruņniecības bibliotēku un Popes muižas privātbibliotēku
27.12.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrību un tās vēsturisko kolekciju likteņiem
04.12.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par mākslas darbu kolekcijām Latvijas muižās 19. gadsimtā
29.11.2019. Izstādē aktualizē Garlība Merķeļa daudzveidīgo veikumu Latvijas kultūrtelpā. Kultūras Rondo
22.11.2019. Seminārs par Latvijas vēstures avotiem atmiņas institūciju krājumos
19.11.2019. Par grāmatniecību izstādē "Jelgavas Stefenhāgeni" Ģederta Eliasa Jelgavas muzejā. Kultūras Rondo
30.10.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Pieminekļu valdes kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta kolekcijās
29.10.2019. Prezentēs pētījumus par komunikācijas īpatnībām ar Y un Z paaudzēm
25.10.2019. Zinātniska konference "Garlībam Merķelim – 250"
22.10.2019. "Neredzamā bibliotēka": lekcija par Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības krājumu un Braslavas muižas bibliotēku
08.10.2019. Lekcija par Valsts arhīva dibināšanu un tā fondu veidošanos
07.10.2019. "Letonikas lasījumos" – priekšlasījums par J. F. Hartknoha izdevniecību
30.09.2019. TV projekts "Ko darīt, ja?" Kā ātri un stilīgi apvākot grāmatas? Zemgales Reģionālā televīzija
25.09.2019. Lekcija par privātbibliotēku vēsturiskajām kolekcijām Mazstraupes un Lizdēnu muižā
19.09.2019. LNB izstādi par Jelgavas Stefenhāgeniem noslēgs ekskursija un priekšlasījumi
12.09.2019. Rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana un lasījumi
05.09.2019. Zinātniska konference "Latviešu terminoloģija simts gados"
04.09.2019. Grāmatizdevējas Dagnijas Šleieres veikums Zviedrijā 20. gs. 40.–80. gados. Kultūras Rondo
03.09.2019. Алфредс Калниньш. Наследие на цинковых пластинках. Живая история
02.09.2019. Kuratores Kristīnes Zaļumas ekskursija izstādē "Neredzamā bibliotēka"
30.08.2019. Bēru dzimtas bibliotēka Popes muižā. Kultūras Rondo
29.08.2019. Mazstraupes pils bibliotēka un tās veidotāji Meijendorfi. Kultūras Rondo
28.08.2019. Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades izstāde. LTV Ziņu dienests
28.08.2019. Nacionālās bibliotēkas simtgadē tapusi izstāde "Neredzamā bibliotēka”. TV3 Ziņas
28.08.2019. Bibliotēka Varakļānu muižas pilī - viena no grāfa Borha veiktām pasaules radīšanām. Kultūras Rondo
28.08.2019. Saruna par Latvijas nacionālo atmiņas un izglītības institūciju vēsturiskajām kolekcijām
27.08.2019. Iecavas muižas fon der Pālenu dzimtas izveidotā bibliotēka. Kultūras Rondo
27.08.2019. Lekcija par kultūras dzīvi Stefenhāgenu laikā
26.08.2019. Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēka. Kultūras Rondo
26.08.2019. Izstāde "Neredzamā bibliotēka"
25.08.2019. Raidījumu sērija par izstādi "Neredzamā bibliotēka". Augstāk par zemi
21.08.2019. "Neredzamā bibliotēka" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Nākotnes pietura
06.08.2019. Латвийская железная дорога: путь длиной в век. Живая история
19.06.2019. Aicinām pētniekus iesniegt rakstus LNB "Zinātnisko rakstu" 7. sējumam
21.05.2019. Historia Lettica: первый печатный памятник латышского народа. Живая история
15.05.2019. Gaismas pilī atklāta izcilo grāmatizdevēju Stefenhāgenu dzimtai veltīta izstāde. Kultūrtelpa
14.05.2019. Живая история: Спридитис. Живая история
13.05.2019. Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919"
02.05.2019. "Letonikas lasījumos" uzstāsies vācu žurnāliste Anita Kuglere un vēsturnieks Jānis Šiliņš
16.04.2019. Ieraksti, zīmogi un lasītāju atstātās liecības grāmatās. Zināmais nezināmajā
12.04.2019. Vidzemes augstskolas pētnieku grupa veikusi eksperimentu – Gūtmaņa alas fotogrammetriju | VIDEO
07.04.2019. Doma muzejs glabājis galvaspilsētas kultūras vēsturi kopš 13. gadsimta. Augstāk par zemi
02.04.2019. Видземские ливы: финал без продолжения. Живая история
20.03.2019. Priekšlasījums par Vidzemes muižu bibliotēku vēsturisko krājumu
13.03.2019. Aicinām pieteikt referātus konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados"
04.03.2019. Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums
26.02.2019. "Letonikas lasījumos" – priekšlasījumi par režisori Annu Lāci
12.02.2019. Латвия. Год 1919. Живая история
29.01.2019. Apokalipse: конец света с латышским акцентом. Живая история
01.01.2019. История латышской крестьянской одежды: не только пасталы. Живая история