EuropeanaTravel

IzdrukātNosūtīt

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas nacionālo un universitāšu bibliotēku satura pieejamību Eiropas digitālajā bibliotēkā (Europeana.eu). Tā realizācijas laikā paredzēts digitalizēt vairāk nekā miljonu resursu – kartes, manuskriptus, fotogrāfijas, filmas, grāmatas un atklātnes, kas saistītas ar tūrismu un ceļošanu, tirdzniecības ceļiem un to izpēti.
EuropeanaTravel projektu atbalsta Eiropas Nacionālo bibliotēku konference (The Conference of European National Libraries - CENL) un Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācija (Association of European Research Libraries – LIBER).

Sadarbības partneri: Igaunijas Nacionālā bibliotēka – projekta koordinators, 20 projekta partneri, LNB - projekta realizētājs Latvijā

Projekta finansētājs: Eiropas Komisijas IKT programma e-contentplus

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2009.–30.04.2011.