Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu

Izdrukāt
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
1

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes projekts "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365) tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un aprakstīt Latvijas atmiņas institūciju semantiskās sadarbības potenciālu kultūras mantojuma jomā, testējot un ierosinot Latvijas situācijai atbilstošu zināšanu pārvaldības modeli/modeļus ar blakus mērķi nodrošināt heterogēnu datu sadarbspēju digitālā vidē, izmantojot strukturētas un pārbaudītas Latvijas Nacionālās bibliotēkas vārdnīcas un datu kopas, kurām ir atvērto saistīto datu potenciāls, un tāpēc tās ir svarīgas humanitāro un sociālo, t. sk. digitālo zinātņu pētniekiem.

Partnerībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti projekta rezultātā tiks nodrošināta radīto zināšanu pārnese uz citām atmiņas institūcijām un studiju vidi, tiks celta studējošo kapacitāte, t. sk. ar jaunām pētniecības metodēm. Projekta rezultātiem būs tieša ietekme uz kultūras mantojuma tehnoloģiskās infrastruktūras attīstību un uzticamas zināšanu bāzes paplašināšanu akadēmiskajai videi u. c interesentiem.

Projekta īstenošanas periods: 01.2020.−12.2022.

Projekta finansējums: 299 812,00 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome
 

Projekta aktualitātes

11.03.2020. 2020. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās tikšanās ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) bakalaura programmas studentiem un profesori Ievu Kalniņu, kuras laikā Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas sistēmbibliotekāre Anita Rašmane iepazīstināja klātesošos ar saistīto datu kolekciju "Rainis un Aspazija", tās piedāvātajām iespējām un teksta anotēšanas rīkiem. Sadarbībā ar projekta partneri – LU HZF – tiks pētīta Raiņa un Aspazijas daiļrade un attīstīts saistīto datu kolekcijas saturs, kā arī īstenotas zināšanu pārneses un citas aktivitātes.