Projekts: Profesionāla zināšanu un pieredzes apmaiņa ilgtspējīgai digitālā kultūras mantojuma attīstībai un transformācijai

Izdrukāt

2021. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saņēma atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros projektam "Profesionāla zināšanu un pieredzes apmaiņa ilgtspējīgai digitālā kultūras mantojuma attīstībai un transformācijai" (Professional Exchange of Knowledge and Experience For Sustainable Digital Culture Heritage Development and Transformation).

Projektā plānoti trīs mobilitātes braucieni uz Dāniju, Zviedriju un Somiju, piedaloties septiņiem LNB darbiniekiem. LNB darbinieki apmeklēs Dānijas Karalisko bibliotēku, Somijas Nacionālo bibliotēku, Helsinku Universitāti, Zviedrijas Nacionālo bibliotēku un Upsalas Universitāti.

Mērķis: audzēt digitālā kultūras mantojuma procesu efektivitāti,  stiprināt digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstību, digitālā kultūras mantojuma pārvaldību un saglabāšanu, digitalizāciju un digitālo pētniecību, īpašu uzmanību pievēršot digitālo humanitāro zinātņu pakalpojumiem un tehnoloģijām.

Rezultāti: starptautiskās prakses piemēri un zināšanas ir svarīgi, lai veiksmīgāk ieviestu strukturālās pārmaiņas un stiprinātu digitālās attīstības virzienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, uzlabotu digitālo objektu pārvaldības un ilgtermiņa saglabāšanas darba plūsmas un digitālā kultūras mantojuma resursu izmantojumu, izveidotu e-resursu pārvaldības konsorciju, pilnveidotu LNB atvērtās piekļuves stratēģiju un zinātnisko datu repozitoriju, kā arī ieviestu digitālo humanitāro zinātņu pētniecības infrastruktūru un pakalpojumus.

Projekta īstenošanas periods: 15.10.2021.−15.10.2022.

Projekta finansējums: 18 334 EUR (60 % Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums, 40 % līdzfinansējums)