Projekts: Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas-Norvēģijas enciklopēdijas pieeja

Izdrukāt

Projekta mērķis

Padarīt pārbaudītas zināšanas un saprotamu vispārīgu interešu informāciju vieglāk pieejamu plašākai sabiedrībai Latvijā un Norvēģijā dezinformācijas, viltus ziņu un propagandas kontekstā. Iniciatīva balstās uz ideju par to, ka informācijas izplatīšana jāpadara pieejama plašai publiskai auditorijai ar modernas un uz nākotni vērstas mediju un ekspertu radītas enciklopēdijas palīdzību. Enciklopēdija, kā to demonstrē gan Latvijas, gan Norvēģijas gadījums, ir būtiska, veidojot vērtīgu fakultatīvo saturu vispārējās izglītības institūcijām un augstākās izglītības institūcijām. Nacionālā enciklopēdija sniedz arī papildu stimulu nodrošināt telpu mazākām valodām, sabiedrībai, kuras dzimtā valoda nav angļu valoda, uz zināšanām balstītā vidē, izmantojot akadēmiskus resursus uzticamas informācijas nodrošināšanā vispārējai auditorijai tās dzimtajā valodā.
 

Paredzētās aktivitātes

Sadarbībā ar iniciatīvas partneri "Store norske leksikon" tiks organizēti trīs semināri (viens Norvēģijā, divi Latvijā) enciklopēdiju redaktoru komandām, lai apmainītos un sniegtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par profesionāļu radītu 21. gadsimta elektronisko resursu darbību un attīstību, kā arī stiprinātu redaktoru spējas un kompetenci. Semināru galvenās tēmas būs specifiski jautājumi, kas saistīti ar tehnoloģiskās vides piemērošanu rediģēšanas procesam, un teksta apstrādes ilgtermiņa problēmām, teksta atjaunināšanas tehniskiem un redakcionāliem aspektiem. Organizētajās lekcijās semināru laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar idejām elektroniskās vides attīstībai un tiks diskutēts par iespējamajiem enciklopēdiju pielāgošanas modeļiem mūsdienu mainīgajos apstākļos.
 

Sasniedzamie rezultāti

  • Šī iniciatīva uzlabos teksta apstrādes metodoloģiju un analīzi, tādējādi padarot kvalitatīvāku saturu, pieejamu un redzamu lietotājiem abās valstīs, jo īpaši Latvijā.
  • Iniciatīvas rezultātā tiks izveidots vairāk satura − gan vispārējas dabas satura, gan tāda, kas ir specifiski saistīts ar semināros apspriestajiem reģionālajiem jautājumiem.
  • Pēc katra semināra tiks izstrādātas vadlīnijas lietošanai turpmākā darbā.
  • Iniciatīva radīs sasvstarpēju izpratni par abu valstu sabiedrisko, vēstures un kultūras kontekstu to attiecīgajās kompetentajās institūcijās, lai izplatītu informāciju plašākai sabiedrībai. Tas uzlabos divpusējās attiecības starp Latviju un Norvēģiju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un veidos pamatus turpmākai sadarbībai nākotnē.
     

Projekta partneris: Norvēģijas enciklopēdija "Store norske leksikon"

Projekta īstenošanas periods: 11.2020.−11.2021.

Projekta finansējums: 52 801,00 EUR

Projekta finansētājs: Iniciatīva saņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.−2021. gada perioda projekta "Divpusējās sadarbības fonds 2018.−2025.gadam" finansējumu