Projekts: Zenit stāsti

Izdrukāt
Projekts "Zenit stāsti"
Projekts "Zenit stāsti"
1

Projekts "Zenit stāsti" norisinājās no 2020. gada augusta līdz 2021. gada janvārim. Tā ietvaros tika uzrunāti mazākumtautību un latviešu jaunieši intervēt savus radiniekus par laika posmu no 1960. līdz 1980. gadam – aplūkojot fotogrāfijas no konkrētā laika posma un pierakstot dzirdētos stāstus. Kopumā projektā iesaistījās 169 skolēni un 12 priekšmetu skolotāji no 14 izglītības iestādēm, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 200 klausītāju. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija" tika papildināta ar vairāk nekā 150 fotoattēliem. Projekts norisinājās Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā.

Projekts "Zenit stāsti" satuvināja paaudzes, mazināja plaisu starp kopienām un veicināja piederības sajūtu Latvijai. Ikviens, kurš iesaistījās projektā novērtēja sarunas par konkrēto laika posmu, dalīšanos ar stāstiem un būt klātesošiem tiešsaistes stāstu pēcpusdienās. Jauniešiem visvairāk patika intervēšanas process, stāstu rakstīšana un dalība stāstu pēcpusdienās, taču radiniekiem būtiski bija tas, ka viņi tika sadzirdēti, uzklausīti un iespēja dalīties ar savu stāstu plašākai auditorijai.

Projekta noslēgumā, 2021. gada 10. martā, notika "Zenit stāsti" seminārs, kurā tika apskatīti tādi temati kā stāstniecība, komunikācija paaudžu starpā, sarunas nozīme saiknes veidošanā starp paaudzēm un kultūrām, pagātnes notikumu interpretācijas, un vēstures un politikas attiecības. Ir sagatavota publikācija, kurā var izlasīt lektoru stāstījumu.

Projekts "Zenit stāsti" Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajā aptaujā ir atzīts par 2020. gada notikumu Latvijas bibliotēkās.

Projektu īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

Projekta īstenošanas termiņš: 08.2020.–02.2021.

Projekta budžets: 8 072,00 EUR

Projekta finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā

Video: