Projekts: Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka 1583–1621

Izdrukāt

Projekts "Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka 1583–1621" ir daļa no projekta "Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā", ko 2017. gadā Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros uzsāka īstenot Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti.

Projekta mērķis: padarīt zināmu un zinātniskai izpētei vieglāk pieejamu Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgu grāmatu un rokrakstu kolekciju – Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājumu, apkopojot ziņas par eksemplāriem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Zviedru karaspēkam ieņemot Rīgu, 1621. gadā grāmatu krājums tika pārvietots uz Zviedriju, kur mūsdienās veido vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsālas Universitātes bibliotēkas krājumā.

Plānotie uzdevumi un rezultāti:

 1. Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu un rokrakstu krājuma apzināšana un informācijas par to apkopošana šādās atmiņu institūcijās: Upsālas Universitātes bibliotēka, Stokholmas Karaliskā bibliotēka, Estešundas bibliotēka, Gēteborgas Universitātes bibliotēka, Kalmāras pilsētas, Diecēzes un Ģimnāzijas bibliotēka, Linšēpingas pilsētas bibliotēka, Lundas Universitātes bibliotēka, Skaras diecēzes un pašvaldības bibliotēka, Roges bibliotēka Strengnēsā, Martina Mažvida Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Viļņas Universitātes bibliotēka, Vrubļevsku Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka, Tallinas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, Varšavas Universitātes bibliotēka, Polijas Nacionālā bibliotēka, Krievijas Zinātņu akadēmijas bibliotēka, Krievijas Nacionālā bibliotēka, Grodņas Valsts Vēstures un arheoloģijas muzejs, Ukrainas Nacionālā bibliotēka, Zviedrijas Nacionālais arhīvs Harnosandā, Zviedrijas Nacionālais arhīvs Stokholmā, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Kārlstades pilsētas bibliotēka. 2018.–2020.gads.
 2. Zinātniska kataloga "The Catalogue of the Riga Jesuit College book collection 1583–1621" ("Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma 1583–1621 katalogs") sastādīšana un publicēšana. 2021. gada rudens.
 3. Datubāzes "The Catalogue of the Riga Jesuit College book collection 1583–1621. Virtual reconstruction" ("Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma 1583–1621 katalogs. Virtuāla rekonstrukcija") izveide ALEPH bibliotēku informācijas sistēmā. 2021. gada sākums.
 4. Rakstu krājuma "The Baltic Battle of Books: Formation, Transfiguration and Replacement of European Libraries in the Confessional Age (c. 1500–c. 1650) and Their Afterlife" izdevniecības "Brill" akadēmisko publikāciju sērijā "Library of the Written Word" izdošana. 2022. gads.
 5. Digitālas izstādes "Looted Library, Reconstructed Library: Riga Jesuit College Library between Riga and Uppsala" sagatavošana digitālajā kultūras platformā Europeana. 2021. gada rudens.
 6. Izstādes, kas veltīta senākajai latviešu valodā drukātajai grāmatai, kas saglabājusies līdz mūsdienām "Svētā Pētera Kanīzija katoļu katehisms" jeb "Catechismus Catholicorum. Iscige pammacischen" (Viļņa, 1585), izveide un atklāšana 2021. gada rudenī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
 7. Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma izpētei veltīti priekšlasījumi dažādos starptautiskos pasākumos un konferencēs:
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra zinātnisko lasījumu seminārs 16.05.2018. Lasījums "Rīgas jezuītu kolēģijas (1583–1621) grāmatu krājuma bibliogrāfiska rekonstrukcija" (Laura Kreigere-Liepiņa, Renāte Berga).
  • Upsālas Universitātes bibliotēka 21.03.2019. Referāts "Riga Jesuit College Library Collection in the Context of its Highlights" (Renāte Berga).
  • Upsālas Universitātes bibliotēka 21.03.2019. Referāts "Riga Jesuit College Library (1583–1621) Project" (Laura Kreigere-Liepiņa).
  • Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference "Grāmata. Zīme. Krāsa" 26.03.2019. – "Īpašuma atzīmes, spiedogi un lasīšanas piezīmes Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas (1583–1621) krājuma unikālajos eksemplāros" (Laura Kreigere-Liepiņa).
  • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā" 07.05.2019. – "Kādas 17. gs. Rīgas bibliotēkas krājuma piespiedu ceļojums" (Renāte Berga).
  • Lietuvas Nacionālā bibliotēka. The Martynas Mažvydas Readings "Experiences of Documentary Heritage Research and Dissemination in European Libraries", 09.10.2019. – "Riga Jesuit College Library (1583–1621) As a Bibliographic Reconstruction of the War Booty" (Renāte Berga).
  • A. Mickeviča Universitātes bibliotēka Poznaņā 12.11.2019. – prezentācija "The "Rīga Jesuit College Library (1583–1621) Project" (Laura Kreigere-Liepiņa).
  • Konference "War and the Book", Poznaņā, 13.11.2019. – referāts "Unique Book and Manuscript Collection of Riga Jesuit College Library (1583–1621). Polish Cultural Heritage – Literary Works, Provenances and the Connection with Jesuit College in Riga" (Laura Kreigere-Liepiņa). 
  • 17.12.2020. – E-sanāksme Zoom platformā ar jezuītu kolēģiju grāmatu kolekciju pētniekiem Polijā, Zviedrijā, Latvijā un citās valstīs. "Rīgas jezuītu kolēģijas (1583–1621) grāmatu krājums" prezentācija (Laura Kreigere-Liepiņa).
  • 01.04.2021. – Rīgas jezuītu bibliotēkas krājuma eksemplāri virtuāli atgriežas Rīgā.
  • 21.06.2021. – Upsālas Universitātes bibliotēkas (Zviedrija) "Grāmatu hallē" atklāts Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu plaukts.
  • 21.06.2021. – VIDEO: Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu plaukta atklāšana Upsālā.

Mērķauditorija: bibliotēku un arhīvu speciālisti, teologi, vēstures un kultūras vēstures pasniedzēji, novadpētnieki, kā arī humanitāro zinātņu studenti un vecāko klašu skolēni.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018.–01.01.2022.

Projekta finansējums: LV100.

Projekta finansētājs: Latvijas Kultūras ministrija, LV100 birojs; Latvijas Izglītības ministrija, Valsts Pētījumu Programmas projekts Nr.VPP-IZM-2018/1-0022 "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību".

 

Kontaktpersona:
Laura Kreigere-Liepiņa
Projekta vadītāja, Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas galvenā bibliogrāfe
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: laura.kreigere@lnb.lv