Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādātā un īstenotā projekta "Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās" mērķis: sekmēt lasīšanas veicināšanas procesu, kas prasa nepārtrauktību. Projekta gaitā tika organizētas tikšanās ar sabiedrībā atzītākajiem latviešu rakstniekiem un tulkotājiem, kā arī izveidota ceļojošā izstāde "Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās". Projekta rezultātā 10 rakstnieki un 2 tulkotāji viesojās 28 bibliotēkās, kur kopskaitā tikās ar 1 776 lasītājiem.

Vislielākā atsaucība tika izrādīta par iespēju tikties ar Māru Zālīti, Noru Ikstenu, Ingunu Baueri, Līgu Blauu un Kasparu Pūci. Bibliotekāri novērojuši, ka pēc pasākumiem ievērojami palielinās interese par konkrētā autora grāmatām. Projektu īpaši augstu novērtējuši tālo novadu bibliotēku apmeklētāji, kuriem iespējas tikties ar rakstniekiem un tulkotājiem paveras retāk. Ieguvumi bija arī autoriem un tulkotājiem – satikt savus lasītājus, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. Savukārt projekta īstenotāji varēja izvērtēt bibliotēku tradīcijas pasākumu organizēšanā – bibliotēkās, kuras ir aktīvākas pasākumu veidošanā, arī auditorija bija gan plašāka, gan atsaucīgāka un dialogam atvērtāka.

Līdzīgs projekts tika īstenots jau 2013. gadā, un bibliotekāru atsauksmes liecināja, ka tikšanās ir vistiešākais ceļš, kā grāmatai nokļūt pie sava lasītāja. Lasīšanas veicināšana pieprasa nepārtrauktību – ne tikai lasīt, bet arī spriest par izlasīto un vērtēt to. Turklāt ir svarīgi rūpēties ne tikai par jaunās paaudzes lasīšanas veicināšanu, bet arī veicināt lasīšanu pieaugušo vidū.

Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. marts–31.novembris.