Rudenī gaidāma terminoloģijas konference

04/03/2021
Izdrukāt
Foto: Kristians Luhaers
Foto: Kristians Luhaers
Konferenci atbalsta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Konferenci atbalsta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
1
2

2021. gada 8. oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija plāno rīkot gadskārtējo terminoloģijas konferenci.

Šī gada konferences tēma – "Kultūras mantojuma institūciju datu sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts" tika izvēlēta saistībā ar LNB Bibliogrāfijas institūta 2020.–2022. gada projektu – "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu", kas tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros (projekta partneris LU Humanitāro zinātņu fakultāte). Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir izpētīt un aprakstīt atmiņas institūciju sadarbības potenciālu kultūras mantojuma jomā, kā arī sagatavot rekomendācijas, kā nodrošināt atmiņas institūciju veidoto datu sadarbspēju digitālajā vidē. Lai kultūras mantojuma institūcijas varētu vienoties par jaunu datu modeli, ir svarīgs arī terminoloģijas aspekts.

21. gadsimta tendence datu jomā ir starpnozaru datu koprade un atkalizmantošana digitālā vidē, to semantiskās sadarbspējas attīstība. Konferences uzdevums ir atrast kopējus saskares punktus arhīvu, bibliotēku, un muzeju datu standartos un modeļos un diskutēt par to integrācijas iespējām un problēmām. Resursu apraksts un piekļuve (RDA (Resource Description and Access)) ir viens no aktuālajiem standartiem, kura ieviešana bibliotēku vidē saistīta ar aptuveni 5000 jaunu terminu veidošanu latviešu valodā.

Konferencē par sadarbības iespējām digitālo objektu datu integrēšanā, īpaši semantiskās sadarbspējas problemātiku, savā pieredzē, sasniegumos un izaicinājumos dalīsies kolēģi no Igaunijas un Lietuvas, kā arī no Somijas un Vācijas. Savus pētījumus un pieredzi prezentēs arī LNB eksperti un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un Bibliotēku studiju nodaļas pārstāvji.

Konferences mērķauditorija: kultūras mantojuma institūciju pārstāvji, bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālisti, studenti, terminoloģijas darba speciālisti un interesenti.

Dalība konferencē – bez maksas.

Ja vēlaties uzstāties konferencē ar referātu, lūdzam savas idejas izklāstu sūtīt uz e-pastu inta.virbule@lnb.lv vai inese.kazaka@lnb.lv.

Konferences atbalstītājs: Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma.

Pašlaik tiek plānota tiešsaistes konference. Izmaiņas var notikt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju iesaistītajās valstīs.

 

Papildu informācija:

Inta Virbule
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv

Inese Kazāka
Bibliotēku attīstības centrs     
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv