Saglabāsim kultūras mantojumu fotogrāfijās

22/04/2013
IzdrukātNosūtīt

Aicinām Latvijas iedzīvotājus no 22. līdz 28. aprīlim bibliotēku nedēļā un arī turpmāk atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātes ar devīzi "Mantojuma sardzē". Jūsu albumos ievietotajām fotogrāfijām ir kultūrvēsturiska vērtība. Neizmetiet tās! Skenējiet vai nogādājiet tās skenēšanai bibliotēkā publicēšanai projekta Zudusī Latvija vietnē www.zudusilatvija.lv.


Latvijas kultūrainava ir ievērojami mainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Divu pasaules karu laikā, padomju un vācu okupācijas gados esam zaudējuši lielu daļu no kultūras mantojuma. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un ir apdraudēti arī šodien. Fotogrāfija bieži ir vienīgais liecinieks, kurā varam aplūkot zudušās vai izmaiņu skartās vērtības.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) veido un uztur Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica (NDBL) projektu Zudusī Latvija sadarbībā ar bibliotēkām, muzejiem, kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas organizācijām un arī privātpersonām. Portāla Zudusī Latvija saturā ir ietverta unikāla informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām vēsturiskās un mūsdienu fotogrāfijās.

Projekta Zudusī Latvija vietne ir tiešsaistes interaktīvs resurss, kura lietotāji vienlaikus ir arī tā satura veidotāji - ikviens reģistrēts lietotājs var pievienot fotogrāfiju ar apraksta informāciju no savas personīgās kolekcijas. 

Aicinām Latvijas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kolekcijas Zudusī Latvija papildināšanā ar vēsturiskām fotogrāfijām, kurās attēloti Latvijai svarīgi notikumi,  nozīmīgi objekti. Tās varat nosūtīt projekta koordinatorei Gintai Zalcmane, tālrunis: 67287221, e-pasts: ginta.zalcmane@lnb.lv, konsultēties tuvākajā publiskajā bibliotēkā, kā arī paši ievietot projekta Zudusī Latvija vietnē www.zudusilatvija.lv.

Vides Aizsardzības klubs, Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība, dabas retumu krātuve, Latvijas Etnokultūras centrs, LNB NDBL projekts Zudusī Latvija un akcijas aizsācējs Jānis Puntulis akcijas Iemūžini mājvietu ietvaros aicina veikt latviešu mājvietu fotofiksāciju. Ja nav iespējams veco apbūvi saglabāt dabā, tad var to iemūžināt vismaz fotogrāfijā. Katra viensēta ir unikāla ar savu vēsturisko apbūvi, vēsturi, nostāstiem, cilvēkiem, kas tur dzīvojuši, kultūraugiem, kas tur audzēti.

Kontakti par akciju Iemūžini mājvietu un fotogrāfiju nosūtīšanu:
Jānis Puntulis, tālrunis: 26325986, Mārtiņš Kukurs, tālrunis: 29912383, majvietas@gmail.com

Kontakti par LNB NDBL projektu Zudusī Latvija:
Ginta Zalcmane, tālrunis: 67287221, ginta.zalcmane@lnb.lv