Sanitas Osipovas priekšlasījums un krājuma izlase

11/05/2021
Izdrukāt
Sanitas Osipovas priekšlasījums
Sanitas Osipovas priekšlasījums
1

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem vēsturiskā aspektā un mūsdienās, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nozaru literatūras centrs (NLC) maijā rīko pasākumu "Dzimumu līdztiesība laikmeta griežos", kurā būs iespēja apskatīt virtuālās krājuma izlases un noklausīties tiešsaistes priekšlasījumu.

No 17. maija NLC Facebook lapā varēs aplūkot izdevumu apkopojumu no LNB krājuma par sieviešu sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām tiesībām, piemēram, līdztiesību darba tirgū, politisku un ekonomisku lēmumu pieņemšanā un citos aspektos.

Savukārt 21. maijā plkst. 15.00 aicinām noklausīties Satversmes tiesas priekšsēdētājas prof., Dr.iur. Sanitas Osipovas priekšlasījumu "Dzimumu līdztiesība: problēma vai risinājums". Pārraide būs skatāma LNB Facebook, NLC Facebook un LNB YouTube lapās, kā arī mājaslapā.

 

Lekcijas tēzes:

1. Ideja par līdztiesību sakņojas cilvēka cieņas konceptā. Cilvēka cieņa valstij izvirza divas prasības: ievērot cilvēka brīvību kā tiesības uz pašnoteikšanos un prasību pēc līdztiesības, nepieļaujot diskrimināciju. Šo prasību īstenošana tika sākta, nostiprinoties pilsoniskajai sabiedrībai, kas sevi pārvalda demokrātiskā tiesiskā valstī.

2. Prasība pēc sieviešu līdztiesības tika izvirzīta jau pašā pilsoniskās sabiedrības juridiskās veidošanās sākotnē Franču revolūcijas laikā. Taču šī ideja tika pārliecinoši noraidīta, bet aktīvistes – sodītas. Pārliecinošākus rezultātus sieviešu tiesību aizstāvētāji guva gadsimtu vēlāk, kad šo jautājumu politiskajā dienaskārtībā izvirzīja sociālisti.

3. Latvijas Republika jau kopš dibināšanas iestājas par dzimumu līdztiesību politiskajās tiesībās. Tāpēc Satversmes sapulcē – pirmajā tautas vēlētajā parlamentā – no 164 deputātiem sešas bija sievietes. Tomēr civiltiesiskā līdztiesība Latvijas Republikā starpkaru posmā netika sasniegta, lai gan tika veikta virkne reformu, tostarp laulību un ģimenes tiesībās, kas paplašināja sieviešu brīvības un sniedza valsts aizsardzību. Juridiskā dzimumu līdztiesība tika sasniegta, tikai ieviešot padomju tiesības.

4. Kas ir sieviešu tiesības? Tas ir jautājums, uz kuru kopš sufražistu kustības laikiem nav vienas atbildes. Tiek piedāvāti divi risinājumi: 1) sievietes ir līdztiesīgas, likumos netiek minēts personas dzimums, jo visiem pienākas vienādas tiesības; 2) sievietēm pienākas papildu aizsardzība, lai izlīdzinātu vēsturisko netaisnību un piespiestu sabiedrību atteikties no diskriminējošas attieksmes pret sievietēm. Katram piedāvājumam ir savas blaknes. Pie pirmā risinājuma jāatceras, ka dzīvē ne vienmēr abi dzimumi var vienlīdz baudīt ikvienas tiesības, jo tos šķir virkne atšķirību – tostarp fizioloģisku. Otrā gadījumā sieviešu tiesību papildu aizsardzība var sekmēt vīriešu diskrimināciju.

 

Papildu informācija:
Inga Vovčenko
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālrunis: 67806123
E-pasts: inga.vovcenko@lnb.lv