Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju

02/10/2013
Izdrukāt
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
1
2

19. un 20.septembrī Prāgā notika seminārs, kas veltīts bibliotēku un mūžizglītības institūciju sadarbībai. Semināra ietvaros tika iezīmētas bibliotēku iespējas Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanā, kā arī diskutēts par iespējamajiem bibliotēku ieguvumiem šādā sadarbībā. Bibliotēku dalība mūžizglītības projektu rezultātu popularizēšanā varētu dot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par dažādiem izglītības un apmācības jautājumiem.

Latvijas Nacionālo bibliotēku seminārā pārstāvēja tās izpilddirektore Dzintra Mukāne, Personāla daļas vadītāja Lita Hofmane, juriste Evija Kļaviņa, bibliotēku portāla redaktore Kristīne Deksne un Pakalpojumu departamenta projektu vadītāja Marta Dziļuma. LNB pārstāvji semināru raksturo kā vērtīgu iespēju tikties un diskutēt klātienē. E. Kļaviņa: "Seminārs kārtējo reiz ļāva pārliecināties, ka, neraugoties uz mūsdienu attīstītajām komunikāciju tehnoloģijām, jebkurā sadarbības projektā svarīgas ir arī sadarbības partneru tikšanās klātienē, jo tās ļauj ātrāk noskaidrot viedokļus, vajadzības gadījumā panākt kompromisus un pieņemt visas puses apmierinošus lēmumus. Darbs grupās kopā ar citu valstu pārstāvjiem palielina kreativitāti, paplašina redzesloku un uzlabo spēju raiti komunicēt svešvalodās. Vienmēr vērtīgi ir arī iepazīties klātienē ar sadarbības partneru ikdienas darbu un darba apstākļiem, apmeklējot to darba vietas."

Semināru Eiropas projekta Di-XL (Dissemination and Exploitation via Libraries – for Success and Sustainability of LLP Results) ietvaros organizēja Čehijas Nacionālā tehnoloģiju bibliotēka (National Library of Technology). Seminārā piedalījās bibliotēkas, kā arī organizācijas, kas izstrādā un īsteno Eiropas izglītības projektus. Seminārā pārstāvētās bibliotēkas: Čehijas Nacionālā tehnoloģiju bibliotēka (National Library of Technology, Čehija), Latvijas Nacionālā bibliotēka (Latvija), Belgradas pilsētas bibliotēka (Belgrade City Library, Serbija), Kauņas Vibcas Kurdika pilsētas bibliotēka (Kaunas municipal Vibcas Kurdika public Library, Lietuva), Kauņas apriņķa publiskā bibliotēka (Kaunas County Public Library, Lietuva), Kozani pilsētas bibliotēka (Municipal Library of Kozani, Grieķija) un Evgenides fonda bibliotēka (Library of the Evgenides Foundation, Grieķija). Savukārt organizācijas, kas iesaistītas Mūžizglītības projektu relizēšanā, seminārā pārstāvēja: mūžizglītības organizācija Action Synergy (Grieķija), mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright (Latvija), Sociālo inovāciju fonds (Lietuva) un mūžizglītības organizācija Seducon (Čehija).

 

Par projektu

No 2012.gada novembra līdz 2014.gada oktobrim Latvijas Nacionālā bibliotēka un mācību un konsultāciju centrs "Baltic Bright" sadarbībā ar vairāku Eiropas valstu bibliotēkām un mūžizglītības organizācijām realizē ES Mūžizglītības programmas projektu "Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai".

Projekta mērķis ir izveidot modeli, kā popularizēt Mūžizglītības programmas projektu rezultātus, izmantojot Eiropas bibliotēku tīklu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizveido mehānisms, kas parādītu, kā bibliotēku lietotājiem un apmeklētājiem, kas ir arī potenciālie Mūžizglītības programmas rezultātu lietotāji, visefektīvāk sniegt informāciju par Mūžizglītības programmas rezultātiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Marta Dziļuma
Pakalpojumu departamenta projektu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka