Svinēs 425 gadus pirmajai Rīgas grāmatu spiestuvei

03/04/2013
IzdrukātNosūtīt
Kartes fragments ar Rīgas attēlu. De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae Metropolis..  – Rigae : per N. Mollinum, M.DC.XXII [1622].
Kartes fragments ar Rīgas attēlu. De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae Metropolis.. – Rigae : per N. Mollinum, M.DC.XXII [1622].
Kristus dziedina slimos: "Celies, ņem savu gultu un ej!". Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
Kristus dziedina slimos: "Celies, ņem savu gultu un ej!". Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
Kristus satiek mācekļus. Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
Kristus satiek mācekļus. Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
Pastarā tiesa. Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
Pastarā tiesa. Attēls no 1615.gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā.
1
2
3
4

Šogad aprit 425 gadi, kopš Rīgā iekārtota pirmā grāmatu spiestuve, kas vienlaikus bija arī pirmais poligrāfijas uzņēmums tagadējās Latvijas teritorijā. Šim notikumam par godu 9.aprīlī plkst. 17:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) K.Barona ielā 14 tiks atvērta izstāde "Gedruckt zu Riga" jeb "Iespiests Rīgā", kas dos unikālu iespēju klātienē aplūkot senākās Latvijas teritorijā iespiestās grāmatas no LNB un LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumiem. Izstādi atklās LNB direktors Andris Vilks; izstādes viesus ar savu klātbūtni pagodinās arī UNESCO Starptautiskie eksperti (Esko Hakli, Vinstons Tabs, Erlands Koldings Nilsens, Abdelazizs Abids), kas ieradušies Rīgā, lai pārrunātu LNB darbības stratēģiju Gaismas pilī.

Pirms izstādes atklāšanas plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā K.Barona ielā 14 norisināsies arī Rīgas pirmās grāmatu spiestuves dibinātājam Nikolajam Mollīnam (1550/1555-1625) un viņa laikmetam veltītie lasījumi, lai aktualizētu grāmatizdevēja devumu Latvijas kultūrā. Rīgas pilsētas mākslas vēstures, grāmatu iespiešanas fenomena, pilsētas semiotikas un citus aspektus lasījumu un izstādes apmeklētāji varēs izvērtēt vairāku laikmetu paralēlēs. Ar lasījumiem uzstāsies Dr. philol. Ināra Klekere, Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Dr. hist. Gvido Straube, Dr. hist. Jānis Krēsliņš un Dr. philol. Māra Grudule.

Grāmatu iespiešana Rīgā sākās 1588.gadā – aptuveni 120 gadus pēc Gūtenberga atklājuma. Pēc Rīgas rātes aicinājuma to uzņēmās holandietis Nikolajs Mollīns, kurš ieradās šeit no lielākā Eiropas grāmatniecības centra — Antverpenes. Rīgas un Latvijas kultūrā Mollīna darbība ir ļoti nozīmīga. Būdams poligrāfijas nozares iedibinātājs, 38 gadu laikā viņš izdevis ap 200 iespieddarbu, galvenokārt latīņu un vācu valodās. Daļa no tiem ir grāmatas (vairāki arī apjomā lieli izdevumi), taču vairums — dažādi apsveikuma dzejoļi un citi sīkdarbi. Īpaši izceļama ir 1615.gadā mūsdienu Latvijas teritorijā pirmā latviešu valodā iespiestā grāmata — tā sauktā luterāņu rokasgrāmata, ko sastāda trīs atsevišķi un atšķirīgi noformēti darbi ("Evaņģēliji un epistulas", "Enhiridijs", 'Psalmi un garīgas dziesmas").

 

Informāciju sagatavoja:
Signe Valtiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: signe.valtina@lnb.lv