Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

12/03/2020

Bibliotēka slēgta līdz 14. aprīlim

Bibliotēka slēgta līdz 14. aprīlim
Bibliotēka slēgta līdz 14. aprīlim
1

Lapas

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) apmeklētājiem būs slēgta. Šajā laika posmā LNB nodrošinās tikai neklātienes pakalpojumus (pieeju Digitālajai bibliotēkai, datubāzēm, citiem resursiem).

25/03/2020

Periodika.lv – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim

Periodika.lv – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim
Periodika.lv – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim
1

Lapas

Līdz šī gada 14. aprīlim brīvā piekļuvē ikvienam interesentam pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) periodisko izdevumu krātuve Periodika.lv. Tajā apkopoti vairāk nekā 1 400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas – no 1748. gada līdz mūsdienām.

16/03/2020

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem
Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem
1

Lapas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājot attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

13/03/2020

Ieteikumi publiskajām bibliotēkām pakalpojumu nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos

Informējam, ka ar 12. marta Ministru kabineta lēmumu valstī no 13. marta līdz 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ar kuru noteikta virkne ierobežojumu - https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. Ar šo rīkojumu ir noteikts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem, kas attiecas arī uz pašvaldību kultūras centriem, bibliotēkām un muzejiem. Tāpat valsts un pašvaldību iestādēm uzdots izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Līdz ar to aicinām, respektējot valdības lēmuma mērķi, atbildīgi izvērtēt nepieciešamību un iespējas šajā laika posmā veikt klientu apkalpošanu, pakalpojumu sniegšanu un pasākumu rīkošanu, kuros piedalās mazāk nekā 200 dalībnieku – t.sk. bibliotēku lasītāju apkalpošanu, muzeju publisko pieejamu, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu utt.

13/03/2020

Eiropas bibliotēku automatizācijas grupas konference (ELAG2020) pārcelta uz 2021. gadu

Eiropas bibliotēku automatizācijas grupas konference (ELAG2020) pārcelta uz 2021. gadu
Eiropas bibliotēku automatizācijas grupas konference (ELAG2020) pārcelta uz 2021. gadu
1

Lapas

Pēc rūpīgas izvērtēšanas esam pieņēmuši lēmumu šī gada 9.-12. jūnijā Rīgā paredzēto Eiropas bibliotēku automatizācijas grupas konferenci (ELAG2020) pārcelt uz 2021. gadu. Mūsu prioritāte ir nodrošināt konferences dalībnieku un tās rīkotāju veselību un drošību. Papildu informācija būs pieejama vēlāk.

12/03/2020

Pārcelta konference "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020)

Pārcelta konference "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020)
Pārcelta konference "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020)
1

Lapas

Pēc rūpīgas izvērtēšanas esam pieņēmuši lēmumu šī gada 17.-20. martā Rīgā paredzēto starptautisko konferenci "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020) pārcelt uz 2020. gada 20.-23. oktobri. Mūsu prioritāte ir nodrošināt konferences dalībnieku un tās rīkotāju veselību un drošību. Papildu informācija būs pieejama vēlāk.

09/03/2020

Notiks Vidzemes reģionālais seminārs "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši"

Notiks Vidzemes reģionālais seminārs "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši"
Notiks Vidzemes reģionālais seminārs "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši"
1

Lapas

2020. gada 26. martā Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu ielā 4, Valmierā) notiks Vidzemes reģionālais seminārs "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši". Seminārs ir trešais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

Lapas