JSTOR

Izdrukāt

JSTOR

Izdevējs: Jstor
Apraksts: JSTOR ir žurnālu arhīvs, kurā pieejami pilni teksti no žurnālu iznākšanas sākuma, bet pārsvarā nav pieejami pēdējie 4–5 gadi, ja žurnāls turpina iznākt. LNB abonē visas JSTOR Arts & Sciences (I-XV) kolekcijas, kurās galvenokārt iekļauti periodiskie izdevumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Pieejama arī JSTOR Sustainability kolekcija. Tajā atrodama informācija par vidi un tās ietekmi uz sabiedrību, apkopojot pētījumus, e-grāmatas, žurnālu rakstus: bioloģijā, uzņēmējdarbībā un ekonomikā, ekoloģijā, vides zinātnēs, urbānajās studijās un daudzās citās disciplīnās.
Tematiskais aptvērums: Humanitārās un sociālās zinātnes (ekonomika, vēsture, politikas zinātne, valodas un literatūra, matemātika, psiholoģija, filozofija, pedagoģija, māksla u. c.)
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: E-žurnāli
Satura valoda: Angļu valoda, bet, mainot saskarnes valodu aprakstus, iespējams tulkot izvēlētajā valodā.
Saskarnes valoda: Angļu, krievu, vācu, spāņu, zviedru u. c. val.
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

Video pamācība

 

JSTOR datubāzu ceļveži un rīki

Text Analyzer (Beta) ir jauns un inovatīvs meklēšanas veids JSTOR platformā. Lietotājam ir iespēja augšupielādēt savu tekstu vai dokumentu teksta analīzes veikšanai. Teksta analizatora apstrādes rezultāts būs nozīmīgāko tēmu un atslēgvārdu izguve līdzīga satura tekstu atrašanai JSTOR datubāzē. Augšupielādējot tekstu, iegūtos rezultātus var pārskatīt un koriģēt, pievienojot, noņemot vai pielāgojot prioritāros atslēgvārdus. Teksta analizators ir palīgs atbilstošas informācijas atrašanai JSTOR datubāzē. Šobrīd iespējams augšupielādēt tekstu vai dokumentu 14 valodās, t.sk., arābu, ķīniešu, holandiešu, franču, ebreju, itāļu, japāņu, korejiešu, poļu, portugāļu, krievu, spāņu un turku valodā, rezultātā tiek iegūti līdzīga satura teksti angļu valodā. Vairāk informācijas ŠEIT.

JSTOR jaunās iespējas atsauču sarakstu veidošanā:

  1. Pie katras grāmatas nodaļas un raksta ir nodrošināta iespēja klikšķināt uz saites "Cite This Item", lai izveidotu atsauci uz konkrēto avotu. Atsauces tiks noformētas pēc MLA, APA un Čikāgas standarta. Vēlamo atsauces formātu iespējams kopēt, klikšķinot uz starpliktuves ikonas.
  2. "My Lists" ir rīks ar kura palīdzību iespējams izveidot vairākus sarakstus ar atsaucēm uz avotiem dažādās tēmās. Lai atsauci uz avotu pievienotu sarakstam, klikšķiniet uz "Ad To My Lists".
  3. "Build Outline" ir rīks ar kura palīdzību iespējams veidot piezīmes pie atsauču sarakstiem.

Vairāk informācijas ŠEIT.
 

JSTOR bezmaksas eksperimentālie rīki:

  • Understanding Shakespeare – atverot kādu no Šekspīra lugām un iezīmējot ar peles kursoru kādu no teksta rindām, ir iespējams apskatīt žurnālu rakstus, kas citēti šo teksta fragmentu;
  • Brīvpieejas eksperimentāla aplikācija "Understanding the U.S. Constitution". Pieejama iOS un Android lietotājiem.

Vairāk informācija ŠEIT.
 

JSTOR piedāvā piekļuvi 1 200 jauniem The RAND Corporation brīvpieejas resursiem. The RAND Corporation publicē augstas kvalitātes pētījumus tādas tēmas kā drošība, veselība, izglītība, ilgtspēju u.c. Kopumā ar The RAND Corporation atbalstu šobrīd JSTOR datubāzē pieejamas vairāk nekā 2 171 brīvpieejas e-grāmatas. E-grāmatas iespējams lejupielādēt bez ierobežojumiem pa atsevišķām grāmatas nodaļām PDF formātā. Vairāk informācija ŠEIT.