Oxford Handbooks Online

Izdrukāt

OXFORD HANDBOOKS ONLINE

Izdevējs: Oxford University Press
Apraksts: Oxford Handbooks Online nodrošina piekļuvi vairāk nekā 720 rokasgrāmatām, no 11 LNB abonētajām priekšmetu kolekcijām. Informāciju sastādījuši pasaulē vadošie attiecīgo nozaru un tēmu pētnieki. Oxford Handbooks Online rokasgrāmatas tiek sistemātiski atjauninātas un papildinātas.
Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes – arheoloģija, ekonomika, finanses, bizness, vadībzinātne, klasiskās studijas, tiesību zinātne, kriminoloģija un krimināltiesības, vēsture, valodniecība, literatūra, mūzika, filozofija, politoloģija, psiholoģija, reliģija u.c.
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: Rokasgrāmatas
Satura valoda: Angļu valoda
Saskarnes valoda: Angļu valoda
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

Video pamācība