Vācijas ārlietu ministrijas projektu konkursā atbalstīts LNB projekts

17/04/2019
Izdrukāt
No labās: Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute un LNB direktors Andris Vilks. Foto: Vācijas vēstniecība Rīgā
No labās: Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute un LNB direktors Andris Vilks. Foto: Vācijas vēstniecība Rīgā
1

15. aprīlī noslēgta vienošanās par faktu, ka Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas 2019. gada projektu konkursā atbalstīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta "Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana" īstenošana. Tas turpina 2017. gada projektu "Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana", kad tika izdotas divas grāmatas – "Īsi par demokrātiju" un "Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās", ar ko tika uzsākta LNB grāmatu sērija "Pilsoniskā izglītība".

Turpinot grāmatu sēriju, līdz 2019. gada beigām tiks izdotas vēl divas grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām no Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Vācija) izdoto publikāciju klāsta. Šogad tiks izdotas grāmatas:

Vācu publikācijas tiks tulkotas, adaptētas, kā arī tiks sagatavoti jauni autorteksti par Latviju. Papildus tam tiks organizēti četri pasākumi (meistarklases, diskusijas, utml.) LNB un Latvijas reģionos.

Projekts tematiski atbilst Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam izvirzītajam uzdevumam "Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai, kultūras mantoto un jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla, tautas māksla, filmas un literatūra) iedzīvināšanai, veicinot dažādu sabiedrības grupu sadarbību" un rīcības virzienam "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai", kā arī "Radošajā Latvijā" noteiktajiem rīcības virzieniem "Labvēlīgas vides veidošana kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai, kā arī jaunu vērtību radīšanai" un "Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību".

Projekts atbalsta arī LNB izglītojošās darbības stratēģijas realizāciju, kas citu mērķu starpā paredz sekmēt sabiedrības prasmi pārzināt un pielietot savas pilsoniskās prasmes un tiesības, kā arī attīstīt individuālo finanšpratību.

 

Papildu informācija:
Karīna Bandere
Projektu attīstības vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka’
E-pasts: karina.bandere@lnb.lv
Tālr.: 67716006